Artikler

Her er et samlet arkiv over alle artikler og nyheder fra LVS

2024

 • Anne Kaltoft

  Efter fire år på posten er tiden inde til at give stafetten videre, siger Anne Kaltoft, som vil hellige sig direktørposten i Hjerteforeningen.

  Nyhed
 • sus årsmøde 2024

  – På flere områder har vi mistet helhedsblikket i vores begejstring for nyt og i vores ønske om at gøre det så godt som muligt for lige netop vores patienter. Det er tid til at bremse op – og det er ikke noget tilbageskridt. Tværtimod, sagde formand Susanne Axelsen i sin åbningstale på LVS' årsmøde. Læs talen her.

  Nyhed
 • Christian Torp-Pedersen

  Marie & August Krogh Prisen på 1,5 mio. kr. tildeles i år professor, overlæge, dr.med. og speciallæge i intern medicin og kardiologi, Christian Torp-Pedersen, for en kolossal forskningsindsats gennem en lang karriere. Prisen uddeles af Novo Nordisk Fonden og Lægevidenskabelige Selskaber, LVS.

  Nyhed

2023

 • Vi har set store fremskridt i kræftbehandlingen i Danmark som et resultat af både kræftplaner, flere ressourcer og en definition af kræft som en akut sygdom. En god og nødvendig udvikling, som blev muliggjort af politisk opmærksomhed og vilje. Men nu er de politiske rammer omkring kræftbehandlingen ca. 15 år gamle og trænger til et møde med virkeligheden af i dag.

  Nyhed
 • Susanne Axelsen

  Life Science Rådet har netop afleveret sine anbefalinger til regeringen, som herefter har indtil foråret til at udarbejde sit udspil til en ny life science-strategi. 

  Nyhed
 • Lotte og Christian

  To nye læger er blevet valgt til bestyrelsen i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. Det er sket på organisationens repræsentantskabsmøde.

  Nyhed
 • Årsmøde 08

  Hvordan bidrager vi som læger til sundhedsvæsenets nye virkelighed, hvor riget fattes hænder og der måske er for mange ‘varer’ på hylderne? Det handler LVS' årsmøde 2024 om.

  Igennem årtier har vi som læger drevet centralisering og specialisering, og vores tilbud er ofte meget avancerede og talrige. Hvordan bremser vi op og får et bredere syn på patientens rejse? Et skarpere blik på prioritering? Og på overbehandling? Hvordan fornyer vi lægerollen og kontrakten med patienten? Hvordan håndterer vi forventningsafstemning med patienterne bedre end i dag?

  Vi er på en stor og obligatorisk opgave. Både os der har drevet udviklingen, og ikke mindst de nye generationer som får en anderledes opgave med fokus på det sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer og et gensyn med de bredere lægekompetencer.

  Nyhed
 • Dorte Lisbet Nielsen

  Men der er ingen vej uden om, siger onkolog Dorte Lisbet Nielsen, som har repræsenteret LVS i Medicinrådet i syv år og stopper ved årsskiftet. Hun har sammen med rådet skulle finde sine ben i beslutninger baseret på både effekt og økonomi. Hun vil gerne sikre, at beslutningerne er baseret på faglighed og at de er retfærdige.

  Nyhed
 • Ole Nørregaard

  MINDEORD 

  Det er med sorg, at vi i LVS har modtaget nyheden om Ole Frits Hegnet Nørregaards død den 24. oktober. Han blev 71 år. 

  Nyhed
 • Dorte Stærk

  Radiolog Dorte Stærk repræsenterer LVS i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning. Hun møder ind med radiologens brede erfaring med andre specialer – og en lang karriere som den, der tager en for holdet. Ulønnet og ofte i fritiden. En samfundspligt, kalder hun det.

  Nyhed
 • Sam Riahi

  Kardiolog Sam Riahi repræsenterer LVS i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning. Han ønsker faglighed frem for politik, når der skal træffes beslutninger i sundhedsvæsenet. Og har det fint med prioriteringer, også i hverdagen sammen med patienterne, og med sit personale, som han opfordrer til at være ressourcebevidst.

  Nyhed
 • I felten for LVS - Ulla Weinreich

  Lungemediciner Ulla Møller Weinreich repræsenterer LVS i to udvalg og råd. Hun vil gerne have nytænkt specialeplanen, og så ønsker hun særlig støtte til psykiatriske patienter under somatisk behandling. Hun ser tillidshverv som et borgerligt ombud og en mulighed for at markere nordjyske kvaliteter.

 • I felten for LVS - gruppebillede

  Det er ulønnet, det er tidskrævende og det er sommetider konfliktfyldt.

  Nyhed
 • Gitte Valsted Eriksen

  Det ligger lige til højrebenet at sætte gang i en række af Robusthedskommissionens centrale anbefalinger, nemlig alle dem der handler om at investere i at dygtiggøre personalet i sundhedssektoren.

  Nyhed
 • Lægeliv 1

  LVS-formand Susanne Axelsen har i den forløbne måned på de sociale medier givet et lille indblik i sit kliniske arbejde på Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital. Vi samler her alle kapitlerne til en beretning om, hvordan det er i hverdagen, at faglighed, videnskab og det rette menneskesyn skaber kvalitet.

  Nyhed
 • Det er svært at være uenig i Robusthedskommissionens 20 målsætninger på overskriftsniveau. Men djævlen ligger som altid i detaljen, siger LVS’ formand, ledende overlæge Susanne Axelsen, og peger på et ømt punkt, nemlig kommissionens ønske om, at »digital og teknologisk først« skal være et princip. Kommissionen skriver:

  Nyhed
 • Innovative life science-produkter og -løsninger er vigtige redskaber for bedre forebyggelse, diagnosticering, patientbehandling og pleje, og der skabes i disse år store fremskridt i udviklingen af nye løsninger, både indenfor innovativt medicinsk udstyr og lægemidler.

  Nyhed
 • Susanne Axelsen

  Vi skal have bragt innovation og ny viden bedre i spil, så nye behandlingsformer og innovativt medicinsk udstyr i højere grad kan løfte behandlingskvaliteten og aflaste sundhedsvæsenet. Derfor bør der oprettes en sundhedsfond, foreslår Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter sammen med Medicoindustriforeningen og Lægemiddelindustriforeningen.

  Nyhed
 • Høring af rapport med anbefalinger til ændringer af den lægelig videreuddannelse

  Nyhed
 • Ulla w

  Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) holdt en tale til det spritnye råd for psykisk sygdom og mental sundhed på rådets første møde 23. juni, hvor hun bl.a. opfordrede rådet til »grundighed, eftertænksomhed – og tempo« og til at være et råd af gavn og ikke kun af navn. 

  Nyhed
 • Susanne årsmøde 02

  De kliniske retningslinjer er hjerteblod for LVS’ medlemsselskaber og dermed også for LVS. 

  Nyhed
 • Susanne Axelsen, årsmøde

  LVS sidder i Life Science Rådet, som er nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Erhvervsministeriet i 2021 som en af anbefalingerne i den life science-strategi, som så dagens lys samme år.  

  Nyhed
 • Hollmann

  Et kontrolbesøg i Næstved Kommune førte til påbud om at instruere alle medarbejdere i hvordan man tænder for en lommelygte. Brug dog sund fornuft i stedet, skriver LVS-formand Susanne Axelsen.

  Nyhed
 • Tanja Nielsen og Susanne Axelsen

  Det hjælper ikke patienterne, at den offentlige hjælp reguleres efter to forskellige love, der ikke snakker sammen. Det betyder ofte, at små problemer for eksempelvis udskrevne patienter vokser sig så store, at de må indlægges igen, skriver Tanja Nielsen og Susanne Axelsen, i et fælles indlæg i Altinget.

  Nyhed
 • kvalitet 2023

  30. og 31 oktober er Aalborg Kongres & Kultur Center rammen om den store kliniske kvalitetskonference, som sidste år samlede over 600 deltagere. LVS er arrangør sammen RKKP og DACS, og der er nu åbent for tilmelding. I 2022 blev konferencen udsolgt.

  Nyhed
 • Corona-tiden blev en øjenåbner for brugen af såkaldte platformsforsøg. I et hidtil uset tempo blev eksisterende midler testet for deres effekt på coronavirus og sikrede afgørende viden i en kritisk situation.

  Nyhed
 • – Der er en darkhorse, når det gælder syge ældre, nemlig de atypiske symptomer. Det er en af de helt store udfordringer, for det ligner ikke det, vi læste om i lærebøgerne.

  Nyhed
 • – Hele vores udvikling kom af en frustration hos mine medarbejdere. Vi scannede så godt som alle patienterne, der kom ind, for at finde det specifikke problem. Det var gjort i god mening.

  Nyhed
 • – Min rejse som læge begyndte under billardbordet på min mors bodega i Faxe Ladeplads. Det var menneskene der, som lærte mig at gå og cykle. Det var her, at jeg fik en forståelse for, at fællesskaber er vigtige.

  Nyhed
 • »Jeg er ikke den store pessimist. Vores sundhedsvæsen er bedre end sit rygte og mere robust. Men der er et hul i båden, og vi er alle i samme båd,« sagde sundhedsøkonom Jakob Kjellberg, Vive, på årsmødet i LVS. Kjellberg er medlem af regeringens sundhedsstrukturkommission, som mødes første gang 24. april. Hør hans oplæg (37 min.) her:

  Nyhed
 • ​​​​​​​Har du et bud på et kliniske forsøg eller en afprøvning, som er i topklasse? Så hører vi gerne fra dig. Det er nemlig blevet tid til at hædre indsatsen for at udvikle og forbedre behandlingen for patienterne i det danske sundhedsvæsen. 

  Nyhed
 • Susanne årsmøde

  LVS-formand Susanne Axelsen opfordrede på organisationens årsmøde sundhedssektorens ansatte til i fællesskab at tage fat og skabe den nødvendige plads til at sikre kvaliteten for patienterne. Her er hendes tale.

  Nyhed
 • Henrik Toft Sørensen

  Professor Henrik Toft Sørensen fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital hædres for sit omfattende bidrag til dansk og international klinisk epidemiologisk forskning. Prisen er på 1,5 mio. kr. og overrækkes på Lægevidenskabelige Selskabers årsmøde 25. januar 2023.

  Nyhed

2022

 • Webinar
  16. januar 2023
  Kl. 15.30-17.30

  Læger har været vant til, at sundhedsdata er noget, der skabes af sundhedsvæsnet som følge af den behandling, patienterne tilbydes, og i forskningsprojekter. 

  Nyhed
 • Sundhedsvæsnet er under pres. Det ved vi. Men hvad gør vi ved det? Eller måske rettere: Hvem har mulighederne for at skabe forandring og hvordan?

  Nyhed
 • Dea Kehler

  Dea Kehler blev i går valgt til bestyrelsen i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. Det skete på LVS’ repræsentantskabsmødet, hvor også seks af de hidtidige medlemmer opnåede genvalg.

  Nyhed
 • Susanne Axelsen

  – Sundhedssektorens trængsler må ikke ramme kvaliteten. Derfor har LVS lanceret sin #hverdagsrevolution og #testhverdagen, skriver LVS-formand Susanne Axelsen i sin beretning for det forgangne år.

  Nyhed
 • Der bliver ikke kampvalg til bestyrelsen i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, som torsdag holder repræsentantskabsmøde. Seks medlemmer af bestyrelsen er på valg og genopstiller, og en person stiller op til nyvalg. Der er et ledigt sæde efter professor Carsten Obel.

  Nyhed
 • hillingsø2

  Kirurgernes opråb i begyndelsen af ugen gjorde omsider sundhedssektoren til et stort emne i valgkampen – og sendte en lang række kirurger ind på den journalistiske operationsstue.

  Det gjaldt ikke mindst formanden for Kirurgisk Forum, Jens Hillingsø, som også er medlem af bestyrelsen i LVS, og Helga Angela Gulisano, formand for Dansk Neurokirurgisk Selskab, men også kirurgiske repræsentanter landet over har været i ilden. Bliv opdateret på de større indslag her:

  Nyhed
 • Mandag 5. december 2022 bliver en særlig dag. Her inviteres de 39 specialebærende selskaber i LVS til at komme med hver 5-10 bud på unødvendige undersøgelser, behandlinger og procedurer i sundhedsvæsenet. 

  Nyhed
 • Organisationen Vælg Klogt har netop lanceret to nye anbefalinger, som skal bidrage til at minimere unødvendig behandling i det danske sundhedsvæsen. Vælg Klogt drives af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, og Danske Patienter med LVS-formand Susanne Axelsen som leder, og de nye anbefalinger handler om medicinafhentning og brug af antibiotika:

  Nyhed
 • Det trængte danske sundhedsvæsen bruger mange ressourcer på behandlinger, der aldrig har været grundigt testet for, om de virker, men er blevet implementeret, fordi de er nye og spændende, og fordi man har troet, de virkede. Der er derfor brug for mere og bedre viden.

  Nyhed
 • Sundhedsvæsenet lider. Der mangler personale og andre ressourcer, og patienterne blive flere og mere syge.
  Sundhedsvæsenets krise gør det påtrængende at kaste et seriøst blik på, om vi gør det godt nok.

  Nyhed
 • Platformsforsøg gjorde en stor forskel under covid-19-pandemien. Nu bør de
  bruges mange flere steder. Det er en hurtigere og billigere vej end traditionel forskning til at teste sundhedsvæsenets indsats og sikre kvalitet for patienterne
  og værdi for samfundet.

  Nyhed
 • Susanne Axelsen

  Uanset hvor stor umage, vi gør os, vil vi begå fejl som læger. Men hvis vi har mennesket med i alt, hvad vi foretager os som professionelle, så vil vi lære af vores fejl og blive bedre. Det var blandt budskaberne fra LVS' formand, overlæge Susanne Axelsen, da hun holdt tale for sommerens lægekandidater fra Aarhus Universitet. Her er hendes tale: 

  Nyhed
 • 29. og 30. november er Aalborg Kongres & Kultur Center rammen om den store kliniske kvalitetskonference, som sidste år samlede over 600 deltagere. LVS er arrangør sammen RKKP og DACS, og der er nu åbent for tilmelding. Du får early bird-rabat ved tilmelding frem til 15. september.

  Nyhed
 • Vi har et uhyre produktivt sundhedsvæsen. Men er det effektivt? – Nej, siger LVS’ næstformand, professor Anders Perner, som i et 25-minutters oplæg udpeger en lang række behandlinger, som ikke er mere effektive end dem, de har afløst. Nogle er endda mere skadelige. Han viser også, hvordan fordelingen af forskningsmidler er skæv, og så viser han vejen til en stor og nødvendig kulturforandring. En hverdagsrevolution båret af de ansatte i sundhedsvæsenet.

  Nyhed
 • – I Danmark bryster vi os af at være langt fremme med forskningen – hvordan kan det så gå til, at forskning er blevet et fyord hos beslutningstagerne?

  Nyhed
 • Søren Overgaard

  Læger har været vant til at sundhedsdata er noget, der skabes af sundhedsvæsnet som følge af den behandling, patienterne tilbydes og i forskningsprojekter. 

  Nyhed
 • HKH og Susanne

  Hvis vi ikke insisterer, fortsætter alt, som det plejer. Og vores sundhedsvæsen kan ikke tåle status quo. Fundamentet vakler under os.

  Nyhed
 • award

  I eftermiddag blev spændingen udløst – syv imponerende bedrifter i det danske sundhedsvæsen blev som de første kåret som landets bedste, når det gælder kliniske forsøg og afprøvninger.

  Nyhed
 • Award

  KOM MED: 7. juni uddeles for første gang en ny pris, der hædrer landets bedste kliniske forsøg og afprøvninger. En lang række kandidater vejes og vurderes i øjeblikket af dommerpanelet, og du kan være med til at hylde de udkårne ved en stor prisoverrækkelse 7. juni 2022 kl. 14.30–17.30 i Life Science Huset, Lersø Parkallé 101, København Ø.

  Nyhed
 • Forskning – fra fyord til fyrtårn. Årsmøde i LVS fredag 29. april 2022

  Nyhed
 • Merete Osler

  Professor og overlæge Merete Osler har gennem 40 år været en drivende kraft bag placeringen af Danmark som verdensførende inden for epidemiologisk forskning. Nu modtager hun Marie og August Krogh Prisen 2022 for sin indsats.

  Nyhed
 • Susanne Axelsen

  Med 21 sundhedsklynger og 20 nærhospitaler er det nye danmarkskort for sundhedsvæsenet kridtet op. Men ét er rammerne, noget andet indholdet, og den helt store opgave er fortsat at skabe sammenhæng. Den patientansvarlige læge skal tænkes bredere for at sikre patienten en tryg og overskuelig rejse fra kommune over nærhospital til hospitalet og retur.

  Nyhed
 • Nu kan du melde dig til: 29. april holder LVS årsmøde, og i år slår vi et slag for, at forskningen skal være fundamentet for samfundets udvikling. Sted: IDA, Kalvebod Brygge, København. Onlinetransmission.

  Nyhed
 • Award

  7. juni uddeles for første gang en ny pris, der hædrer landets bedste kliniske forsøg og afprøvninger. Du kan indstille kandidater nu.

  Nyhed
 • Carsten Obel

  1964-2022

  Nyhed
 • Det Etiske Råd bliver styrket med en af lægestandens mest markante, yngre skikkelser, nemlig den kommende speciallæge i gynækologi og obstetrik Ida Donkin, 35.

  Nyhed
 • Mange taler om at skabe nye rammer for sundhedsvæsnet, men hvordan træffer vi kloge valg indenfor rammerne? Det optager Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, og forleden dag satte LVS sine medlemsselskaber stævne for sammen at brinstorme.

  Nyhed

2021

 • Patienter oplever at gå til undersøgelser og behandlinger, der ikke gavner deres liv med sygdom. Der er behov for en kulturændring, så ressourcerne bliver brugt bedst muligt, mener Vælg Klogt, der er på vej med seks nye anbefalinger.

  Nyhed
 • Jens Hillingsø

  »Vi skal i det daglige vælge mellem relativt akutte kræftpatienter sat op til operation og så akutte patienter med f.eks. stiksår. Situationen har været under opsejling længe og jeg er bange for, at manglen på sygeplejersker ikke er forbigående, men varig.«

  Nyhed
 • Patienterne mangler sammenhæng og sundhedsvæsenet mangler hænder. Det er derfor vigtigt at udnytte digitaliseringens muligheder for at hjælpe på begge dele. Lægevidenskabelige Selskaber foreslår, at der indføres et digitaliseringsministerium til at forankre den digitale dagsorden stærkere i samfundet, og en dataombudsmand til at sikre danskernes tillid til brugen af data.

  Nyhed
 • Susanne Axelsen og Anders Perner

  ​​​​​​​Med 20 pct. uvirksomme behandlinger og 90 pct. behandlinger uden god evidens er det ret oplagt, hvor den helt afgørende prioritering bør finde sted. Det kalder på en hverdagsrevolution, hvor vi tager et opgør med opfattelsen af det danske sundhedsvæsen som fair og evidens- og kvalitetsdrevet, skriver Susanne Axelsen og Anders Perner, hhv. formand og næstformand i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. Indlægget har først været bragt i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen.

  Nyhed
 • DAGENS MEDICIN: Den væsentligste opgave for de nyvalgte regionspolitikere et at skabe bedre sektorovergange. Der er brug for at tænke i sammenhænge i forhold til forebyggelse og sygdomsforløb, siger Carsten Lyng Obel, professor ved Aarhus Universitet med speciale i almen medicin og organisering af fremtidens sundhedsvæsen, i et valg-interview med Dagens Medicin. Han siger til mediet:

  Nyhed
 • BERLINGSKE: Der er stor regionale forskelle på, hvordan anmodninger om abort efter 12. graviditetsuge bliver håndteret. Det viser en ny rapport, som læge Ida Donkin fra LVS’ bestyrelse skriver om i sin klumme i Berlingske.

  Nyhed
 • ALTINGET:  »I 2016 kom Sundhedsstyrelsen med en national klinisk retningslinje om lændesmerter, der anbefalede at undgå billeddiagnostik, når der ikke er nogle faresignaler. Men efter 2016 er der bare kommet mere og mere billeddiagnostik af lænderyggen. Og hvorfor hjælper det ikke? Det er implementeringen, som fejler.«

  Nyhed
 • SUNDHEDSVISIONER: »Jeg diskuterer med mine unge studerende i folkesundhedsvidenskab: Hvilken sundhedsperson er den vigtigste, vi kan uddanne? Det er en, der tager sammenhængen på sig. Vi er ikke lykkedes med det at binde det hele sammen.«

  Nyhed
 • DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET, KU: LVS’ næstformand, professor Anders Perner fra Rigshospitalet, har modtaget en prestigefyldt pris fra Kirsten og Freddy Johansens Fond. Prisen uddeles årligt til forskere, der har begået enestående præstationer inden for bl.a. lægevidenskaben.

  Nyhed
 • Christian og Gitte

  Der er valgt to nye medlemmer til bestyrelsen i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, ligesom to medlemmer er blevet genvalgt. Det skete på repræsentantskabsmødet torsdag.

 • Fire bestyrelsesposter i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, skal besættes på torsdagens repræsentantskabsmøde.

  Nyhed
 • Susanne Axelsen

  Danske Patienter og Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, ønsker at etablere et videnscenter for alternativ behandling. Både borgere og sundhedspersoner mangler i dag et sted, hvor de kan få forskningsbaseret viden og rådgivning på området.

  Nyhed
 • 60 ÅR. Morgenduelige midtjyder kan jævnligt observere et lyn i løbetøj på vej fra Skødstrup til Skejby. Sådan 16 kilometer er peanuts for Susanne Axelsen, formand for LVS, og samme tempo sætter hun i det fagpolitiske arbejde. 14. oktober runder hun endda 60 år.

  Nyhed
 • LVS har sendt en række anbefalinger til politikerne om digitalisering på sundhedsområdet efter konferencen Digital Sundhed 2021 på Christiansborg 22. september. Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Jane Heitmann, var vært for konferencen, og en række medlemmer af regeringens digitaliseringspartnerskab deltog. Partnerskabets anbefalinger blev offentliggjort fredag.

  Nyhed
 • Fra 1. oktober er der hjælp at hente for forskere, der skal bruge sundhedsdata. Projektet ‘Én indgang til sundhedsdata’ lancerer en pilotafprøvning af en såkaldt vejledningsfunktion.

  Nyhed
 • Flere hundrede patienter og pårørende har delt oplevelser med, hvad der, i deres øjne, er unødvendige behandlinger og undersøgelser. Og fra sundhedsprofessionelle og lægefaglige selskaber har Vælg Klogt modtaget 60 forslag til, hvad der er potentielt overflødigt i sundhedsvæsenet. 

  Nyhed
 • BERLINGSKE: Der er bekymring at spore hos professor Anders Perner, Rigshospitalet, som også er næstformand i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, forud for influenzasæsonen. For, hvad sker der med patienter, som både er inficeret med coronavirus og influenza?

  Nyhed
 • ALTINGET: Det er vigtigt, at læger bliver bevidste om at imødekomme patienter med andre livsvilkår end dem selv, skriver LVS-formand Susanne M. Axelsen i et indlæg i Altingets serie om kronisk sygdom.

  Nyhed
 • KRISTELIGT DAGBLAD: Sundhedsstyrelsen anbefaler forældre at lade deres to-seksårige børn vaccinere mod influenza, og det har delt vandene. Selvom det er et opgør med den tankegang, der hidtil har ligget bag børnevaccinationer, mener formanden for Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, Susanne Axelsen, at det er en god idé.

  Nyhed
 • ALTINGET: Efter covid-19-pandemien skal vi fortsætte med at spritte af og vaske hænder ofte for at forebygge bl.a. infektionssygdomme. Sådan skriver en række personer, som tilsammen udgør ‘Regionernes ekspertpanel’. En af skribenterne er professor Carsten Obel, medlem af bestyrelsen i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS.

  Nyhed
 • BERLINGSKE: Den nyeste forskning tyder på, at et tredje vaccinationsstik mod covid 19  vil være fordelagtigt for de ældre og immunsvækkede, mens de unge og raske kan vente. Det skriver Ida Donkin, medlem af LVS’ bestyrelsen i en klumme skrevet sammen med professorerne Jens Lundgren og Lars Østergaard.

  Nyhed
 • POLITIKEN: Flokimmunitet ved vaccination, som for deltavarianten kræver en urealistisk høj deltagelse, er en bekostelig, besværlig og potentielt kortvarig løsning med stort behov for tilskyndende tiltag, såkaldt nudging. Det fremgår af et debatindlæg skrevet af  Anders Beich, medlem af bestyrelsen i LVS og formand for DSAM.

  Nyhed
 • BERLINGSKE: Bør vi vaccinere vores børn mod covid-19? Et af tidens store temaer er også er svært tema – og emnet belyses godt og grundigt i en klumme i Berlingske forfattet af læge Ida Donkin, som er medlem af bestyrelsen i LVS, i samarbejde med to af de mest markante ‘corona-generaler’, overlægerne og professorerne Jens Lundgren, Rigshospitalet, og Lars Østergaard, Aarhus Universitetshospital. 

  Nyhed
 • ARBEJDEREN: Magasinet Arbejderen beretter om EUs bestræbelser på at oprette et indre marked for data og udveksle oplysninger om borgernes sundhed på tværs af landegrænser. Målet er blandt andet at styrke den EU-baserede medicinalindustris konkurrenceevne. Professor Anders Perner, overlæge på Rigshospitalet og næstformand i Lægevidenskabelige Selskaber, advarer ifølge magasinet om at dele sundhedsdata på tværs af EU-landene.

  Nyhed
 • DAGENS MEDICIN: Ugentlige, nationale video-konferencer om de mest komplicerede tilfælde af patienter med kræft i bugspytkirtlen har været et effektivt redskab til at forbedre behandlingen, viser rapport om de første tre års erfaringer.

  Nyhed
 • UGESKRIFTET: Lægevidenskabelige Selskabers årsmøde om ulighed blev bl..a. dækket af Jens Nielsen fra Ugeskrift for Læger, og i sin reportage beskriver han det tætte program som »en tour de force gennem den ulighed i sundhed, der måske nok ikke er skabt af sundhedsvæsenet, men som heller ikke bliver nedbrudt ved patientens møde med det.«

  Nyhed
 • ALTINGET: Et bredt politisk vedtog i juni en aftale om udflytning af videregående uddannelser fra de større byer, og aftalen vakte en del kritik, bl.a. fra Lægevidenskabelige Selskaber, LVS.

  Nyhed
 • HJERTESAGER: Podcasten ‘Hjertesager’ interviewer en række danske kardiologer med forskellige subspecialer, og henover to episoder fortæller overlæge Christian Gerdes, som sidder i bestyrelsen for Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om sin karriere og om arbejdet med CRT-behandling og om sit fagpolitiske arbejde. Begge dele fylder meget hos Christian Gerdes, som bl.a. siger:

  Nyhed
 • BOBLEN: Podcasten Boblen beskæftiger sig i episode 47 med den evidens, som ligger til grund for sundhedsvæsenets medicin og behandlinger. I programmet interviewes bl.a. professor Anders Perner, som er næstformand i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS.

  Nyhed
 • ​​​​​​​ALTINGET: Sundhedsforskningens blinde pletter kan omsættes til lyspunkter, hvis offentlige og private fonde går sammen og investerer i at etablere et befolkningslaboratorium under en dansk andelsmodel for sundhed. Sådan skrev skriver en række professorer, læger og life science-eksperter i Altinget. Blandt forfatterne var professor Carsten Obel, som sidder i LVS’ bestyrelse.

  Nyhed
 • UGESKRIFTET: I maj vedtog folketinget at forlænge forsøgsordningen med medicinsk cannabis, hvilket vakte kritik fra mange fronter. Ikke mindst fra Lægevidenskabelige Selskaber.

  Nyhed
 • Vi er nødt til at se kritisk på os selv og på det, vi tilbyder de svageste patienter. Det er en vigtig lære af årsmødet i LVS 30. juni 2021. Her berettede en lang række læger og andre fagpersoner om de mange snubletråde, som sundhedsvæsenet spænder ud for patienter med sociale, kulturelle eller sygdomsmæssige problemstillinger, som er etableret før mødet med sundhedsvæsenet, men som ofte bliver forstærket.

  Nyhed
 • Chefen for seruminstituttet beretter om den digitale lære af corona. Det gør han på møderækken Digital Sundhed 2021, som afsluttes med en heldagskonference på Christiansborg 22. september. Der er gratis adgang til at deltage efter først-til-mølle-princippet og konferencen kan desuden følges via live stream.

  Nyhed
 • Coronakrisen har demonstreret, at det er afgørende at stå stærkt, når det gælder evnen til at udnytte digitaliseringen. Det gælder ikke mindst på sundhedsområdet, hvor Danmark kan se sin stærke position truet af amerikanske teknologi-giganter og et Kina under voldsom forandring, også på den internationale scene.

  Nyhed
 • Den fremtrædende kræftforsker Inge Marie Svane fra Herlev Hospital bliver årets modtager af Marie og August Krogh Prisen. Inge Marie Svane hædres for sin banebrydende indsats for at bruge immunterapi i behandling af kræftpatienter. Prisen er stiftet af Novo Nordisk Fonden og overrækkes på årsmødet i Lægevidenskabelige Selskaber 30. juni. Med prisen følger 1,5 mio. kr., hvoraf 250.000 kr. er personlige.

  Nyhed
 • Vi har hørt om ulighed til hudløshed. På konference efter konference har den veluddannede elite endevendt begrebet og lovet sig selv at gøre noget ved det. Alligevel vokser og vokser uligheden i sundheden. Måske er sundhedsvæsenet ligefrem indrettet, så det vedligeholder eller endda øger uligheden?

  Hvorfor – og hvordan kommer vi videre fra skåltalerne? Det undersøger vi på LVS’ årsmøde.

  Dato: Onsdag 30. juni 2021.
  Sted: IDA, Kalvebod Brygge 31, 1560 København V. FYSISK MØDE FULDT BOOKET.
  Det er gratis at følge årsmødet online - du skal blot melde dig til her under.

  Nyhed
 • ALTINGET: Den nye plan for det såkaldte life science-område møder kritik fra både patienter og lægeverdenen, som leder langt efter bl.a. midler til fri klinisk forskning. Anders Perner, næstformand i LVS, siger således til Altinget:

  Nyhed
 • UGESKRIFTET: Der er fokus på den gavnlige effekt af lægemidler og mindre på bivirkninger. Det skaber usikkerhed, skriver professor Anders Perner, næstformand i LVS, i sin faste klumme.

  Nyhed
 • ALTINGET: Sundhedsvæsenet har brug for mere patientnær forskning, og derfor bør regeringen og regionerne sikre en hurtig indsats i årets økonomiaftale, i en sundhedsaftale og i et nyt statsligt forskningsråd, skriver LVS-formand Susanne Axelsen i en ny debatserie om sundhedsforskningens blinde pletter.

  Nyhed
 • ALTINGET: Kommercielle interesser styrer store dele af sundhedsforskningen, og det skader både sundhedsvæsenet og patienterne. De fastlåste strukturer skal nedbrydes, skriver professor Anders Perner, næstformand i LVS, i en ny debatserie om sundhedsforskningens blinde pletter.

  Nyhed
 • I morgen bliver der truffet en dramatisk beslutning. Den bliver truffet på et møde i Sundhedsstyrelsen og den vil i første omgang ramme en stor gruppe læger. I anden ombæring vil den forringe de kliniske tilbud til rigtig mange danskere. Sådan lyder vurderingen fra Susanne Axelsen, formand for Lægevidenskabelige Selskaber, LVS.

  Nyhed
 • DAGENS MEDICIN: For Susanne Axelsen, overlæge og formand for Lægevidenskabelige Selskaber, skal kunst være vedkommende, og så betyder det mindre, om værket hænger på et berømt museum eller er placeret i et moseområde på Djursland.

  Nyhed
 • POLITIKEN: De danske myndigheder har givet afslag på opholdstilladelse til 145 læger og andre sundhedspersoner af udenlandsk oprindelse, og det er sket med begrundelse i coronasituationen.

  Nyhed
 • SCIENCE NEWS: Årtiers økonomisk styring har gjort, at sundhedsvæsenet er blevet meget effektivt. Ihvertfald målt i produktionstal, for det er straks sværere at vurdere gevinsten for patienterne, skriver professor Anders Perner, næstformand i Lægevidenskabelige Selskaber.

  Nyhed
 • UGESKRIFT FOR LÆGER: Der er fremskridt at hente i den sidste udgave af epidemiloven, men den halter stadig, når det gælder om at bruge lægefagligheden. Så det bliver kun til et 7-tal på VAS-skalaen, siger Susanne Axelsen, formand for LVS.

  Nyhed
 • DAGENS MEDICIN: Det er stærkt uheldigt, at Sundhedsstyrelsen planlægger blot 1.040 hoveduddannelsesforløb, når der er brug for 1.250, mener formanden for LVS, overlæge Susanne Axelsen, som sammen med formanden for Lægeforeningen, Camilla Rathcke, ønsker en udvidelse.

  Nyhed
 • P1 MORGEN: Der er ingen tvivl at spore hos overlæge Christian Gerdes: Ja, der sker uoprettelige skader på hjertepatienter, som har fået deres behandling eller undersøgelse udskudt under coronakrisen.

  Nyhed
 • POLITIKEN: Udkastet til ny epidemilov bærer i alt for høj grad præg af at være skabt under coronapandemien, mener formanden for LVS, overlæge Susanne Axelsen. Til Politiken siger hun:

  Nyhed
 • BOBLEN (podcast): Den nyeste udgave af podcasten Boblen beskæftiger sig med kvaliteten af de behandlinger, som anvendes i det danske sundhedsvæsen, og interviewer bl.a. professor Anders Perner, som udover at være overlæge på Rigshospitalet også sidder i bestyrelsen i LVS.

  Nyhed
 • FINANS.DK: Professor Anders Perner fra LVS’ bestyrelse blev for otte år siden pludselig præsenteret for et søgsmål i millionklassen fra en medicinvirksomhed. Perner og en forskergruppe havde vist, at en udbredt behandling med blodplasma-erstatning til patienter med svær blodforgiftning kan give nyresvigt og blødninger, med en mulig dødelig udgang.

  Nyhed
 • Høring over forslag til epidemiloven L134

  LVS takker for muligheden for at kommentere på dette reviderede udkast til en ny epidemilov og hilser det meget velkomment, at man har lyttet til kritikken af det oprindelige udkast. LVS udtrykte blandt andet en udtalt skepsis i forhold til den omfattende brug af ministeriel beslutningskompetence i det daværende lovforslag.

  Høringssvar
 • Coronaåret har på mange måder været skrapt. Især for de syge, for økonomien og for sundhedspersonalet.

2020

 • Bestyrelsens beretning til LVS' repræsentantskabsmøde i november:

 • Urogynækolog Susanne Axelsen er i dag blevet valgt til formand for Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. Hun overtager posten efter professor Henrik Ullum, som netop er blevet udnævnt til adm. direktør for Statens Serum Institut.

  Nyhed
 • Corona-situationen får nu Lægevidenskabelige Selskaber til at udskyde sit årsmøde. Det var oprindeligt sat til januar 2021, men bliver i stedet afviklet onsdag 30. juni 2021. Det bliver som vanligt et heldagsmøde, og det bliver med udsigt til Københavns inderhavn fra IDA Konferencecenter på Kalvebod Brygge. Årsmødets tema vil blive offentliggjort i begyndelsen af det nye år.

  Nyhed
 • Lægevidenskabelige Selskaber har netop udsendt sit høringssvar til epidemiloven og selskabets nyvalgte formand, overlæge Susanne Axelsen, er klar i mælet:

 • Susanne Axelsen, overlæge, AUH (formand)

  Anders Perner, professor, Rigshospitalet (næstformand)

 • ​​​​​​​Der kommer ingen klagesang over sundhedsvæsenets situation fra den nye formand for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), overlæge Susanne Axelsen. Tværtimod. Den 59-årige urogynækolog fra Aarhus Universitetshospital ser muligheder i at udvikle sundhedssektoren med afsæt i erfaringerne fra coronakrisen.

 • Professor Henrik Ullum er udpeget til ny administrerende direktør for Statens Serum Institut (SSI). Henrik Ullum, 54 år, får dermed det øverste ansvar for en række centrale beredskabsopgaver, herunder forebyggelse og bekæmpelse af infektioner, biologiske trusler og medfødte sygdomme. SSI udfører desuden forskning på internationalt niveau. Instituttet beskæftiger 700 personer.

  Nyhed
 • På torsdag 12. november skal Lægevidenskabelige Selskaber vælge en ny ledelse og to nye medlemmer til bestyrelsen. Listen over kandidater ser således ud ved udløbet af fristen for tilmelding:

  Nyhed
 • På torsdag 12. november holder Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) sit ordinære repræsentantskabsmøde, og årets møde bliver det sidste med professor Henrik Ullum som formand. Henrik Ullum er netop blevet udpeget til ny adm. direktør for Statens Serum Institut og stopper derfor i LVS.

  Nyhed
 • Lægevidenskabelige Selskaber arrangerede i september 2020 tre debatmøder om digital sundhed, der leder op til konferencen på Christiansborg den 28. oktober. Møderne har været koncentreret omkring de etiske problemer ved digitaliseringen af sundhedsvæsenet, de teknologiske udfordringer og udfordringen til, at vi uddannelsesmæssigt kan følge med. Møderne har gjort det helt klart, at udviklingen går meget stærkt hos vores konkurrenter i Øst og i Vest, og vi har en alvorlig udfordring, hvis det uofficielle verdensmesterskab i digitalisering skal forblive i Danmark. Se sammendraget fra møderne her, og se også streamingen fra de tre optaktsmøder:

  Nyhed
 • panel hos digital sundhed 2020

  Med patienter, der tumler rundt på grund af uens dataregistrering, vitale corona-data, der behandles håndholdt på grund af mangel på en national datamodel og universiteter, der uddanner læger til fortidens sundhedsvæsen, blev der tegnet et billede af et digitalt sundhedsvæsen, der ikke er noget at prale af. Selv om Danmark stadig er en digital førernation.

  Nyhed
 • Der sker for øjeblikket en eksplosion i digitale projekter i det danske sundhedsvæsen, som lover godt for vores placering i den digitale revolution. Men vi, og alle andre i Vesten, er udfordret af den sundhedsrevolution, som udfolder sig i Kina oven på corona chokket. Kineserne implementer digitale løsninger langt hurtigere, end vi gør, båret af kunstig intelligens og 5G.

  Nyhed
 • Ved LVS’ første møde, ”Det kortlagte menneske” om digital sundhed 7. september var der konsensus om, at talen for eller imod data må stoppe. Det er en kunstig opdeling at være for eller imod data og brugen af data, lidt som at være imod rindende vand. Flere afstemninger viste stor åbenhed over for, at forskere både i det offentlige og det private får adgang til flere data. Fremtiden er brolagt med data, men det er vilkårene for at bruge dem, der er afgørende.

  Nyhed
 • Det uafhængige videnskabelige opslagsværk medicin.dk får ny chefredaktør. Det bliver professor Henrik Ullum, som er formand for LVS, og han får til opgave at fastholde den faglige standard og udvikle nye, digitale informationsportaler med fokus på kvalitet og sikkerhed i anvendelse af lægemidler. 

  Nyhed
 • Corona-krisen har ændret dagsordenen for digital sundhed. Det kommer til at afspejle sig i de fire møder, Digital Sundhed 2020, som LVS gennemfører i september/oktober. Det bliver både fysiske møder og live-streaming. Møderne har fået nye temaer og nye deltagere. Der er plads på de tre indledende eftermiddagsmøder 7., 18. og 24. september, fordi vi er flyttet til større lokaler, mens der nu er venteliste til den afsluttende konference på Christiansborg den 28. oktober.

  Nyhed
 • Som det vil fremgå af programmerne for møderækken Digital Sundhed 2020, så er der deltagere fra institutioner, universiteter og hospitaler fra hele landet. Det var sammen med corona-hensyn, og bestræbelser på at give flest mulig adgang til at deltage, begrundelsen for, at etablere videomøder i Aarhus, Aalborg og Odense. Men corona situationen, især for sundhedspersonale, har en sådan karakter, at vi har valgt at aflyse og i stedet live streamer vi møderne i København kl. 13.00 - 17.00 den 7., 18. og 24. september og heldagsmødet på Christiansborg den 28. oktober.

  Nyhed
 • Foredrag

  Meget restriktive og også uklare regler fra flere regioner om lægers deltagelse i faglige arrangementer truer nu adgangen til den opdaterede viden, som lægerne skal bruge i patientbehandlingen. Det er opfattelsen hos Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, der derfor har henvendt sig til en række myndigheder, bl.a. Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner, for at få lempet reglerne.

  Nyhed
 • Aalborg, Aarhus og Odense kommer med på video, når LVS til september afvikler møderækken Digital Sundhed 2020 hos IDA mødecenter i København. Det sker dels for at gøre møderækken landsdækkende, dels for at få færre på landevejen og i mødecentrene for at kunne overholde coronaens afstandsregler.

  Nyhed
 • Nicolai Döllner, 59, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin, tilknyttes fra 1. august 2020 til Lægevidenskabelige Selskaber som kommunikationsrådgiver. Han afløser Tommy Østerlund, 74, der fortsætter året ud med andre opgaver for LVS.

  Nyhed
 • Et rundspørge blandt LVS’ medlemsselskaber og Danske Patienters medlemmer viser, at der er bred konsensus om, at der dagligt udføres unødvendige undersøgelser og behandlinger i sundhedsvæsenet, hvor behandlernes tid og væsenets ressourcer kunne være brugt bedre andre steder. Der er også enighed om, at det i stort omfang skyldes lægernes frygt for at begå fejl og at få en klage- eller tilsynssag.

  Nyhed
 • Lægeforeningens repræsentantskab valgte fredag aften den 45-årige speciallæge i endokrinologi, Camilla Noelle Rathcke, til ny formand for Lægeforeningen. Derved kom LVS’ formand Henrik Ullum ikke i betragtning, og han fortsætter frem til det ordinære formandsvalg i november 2021 som formand for Lægevidenskabelige Selskaber.

  Nyhed
 • Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, har med stor glæde noteret, at Danske Regioner nu har taget et afgørende skridt mod etablering af et dansk behandlingsråd. Danske Regioner har udpeget lægelig direktør på Odense Universitetshospital, Michael Dall, til formand for rådet, og besluttet at placere et sekretariat med 20 – 25 medarbejdere i Aalborg. Rådet skal efter planen starte sit arbejde om et år.

  Nyhed
 • LVS’ formand Henrik Ullum stiller op som kandidat til formandsvalget i Lægeforeningen. Valget af ny formand for Lægeforeningen finder sted på et en-dages Lægemøde i Aarhus den 19. juni. Der skal findes ny formand, fordi Andreas Rudkjøbing har besluttet at stoppe et år før tid.

  Nyhed
 • Coronakrisen har givet sundhedssektoren et digitalt ryk. Det gælder især i almen praksis, hvor videokonsultationer blev indført i lyntempo. Andre steder i sektoren har de digitale projekter stået på vågeblus. Men det bliver skruet op inden længe, og krisen har lært os flere ting: Vi er bagud med digitale kompetencer og uddannelse, vi har et usikkert etisk kompas, og vi mangler strategier for den digitale udvikling i samfundet, ikke mindst i sundhedsvæsenet.

  Nyhed
 • Statsminister Mette Frederiksen meddelte på sit pressemøde tirsdag, at der som konsekvens af coronakrisen vil blive etableret et nyt beredskab mod kommende pandemier i form af en epidemistyrelse. Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, mener, at det er en klog og logisk beslutning i betragtning af det forløb, vi har været igennem siden januar. Men LVS' formand Henrik Ullum mener, at det er helt og aldeles ulogisk at placere en ny styrelse med centrale sundhedsmæssige opgaver under justitsministeriet. Den hører til sammen med de øvrige styrelser under sundhedsministeriet.

  Nyhed
 • I arkivet over den danske sprogskat ligger denne brokke: intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Den kunne godt hentes ned fra hylden og anvendes på det danske sundhedsvæsen midt i disse coronatider. Den grad af samarbejde, omstilling, faglig mobilisering og dialog med det politiske niveau, som vi har set i de seneste måneder, er på vej i historiebøgerne.

  Nyhed
 • LVS' formand Henrik Ullum opfordrer i dag på Altinget Sundhed sammen med Lars Østergaard og Anders Perner, begge medlemmer af LVS' bestyrelse, til, at vi i forlængelse af coronakrisen får etableret et nyt system for datahåndtering. Vi bør tage konkret læring af coronakrisen og sørge for, at fremtidens procedurer og regler for anvendelse af sundhedsdata til forskning bliver smidigere og ensartet for hele landet. Krisen har vist, hvor hurtigt og effektivt forskning kan igangsættes, når det virkelig gælder, og det står i skærende kontrast til det nuværende bøvlede system. Læs hele indlægget her:

  Nyhed
 • Selv om vi står midt i coronaudbruddet, og toppen af krisen næppe er nået, bør vi allerede nu begynde at tage læring af det sundhedsmæssige og samfundsmæssige mareridt, som vi går igennem, siger LVS' formand Henrik Ullum i dette indlæg, der blev bragt i Berlingske Tidende den 10. april. Allerede nu skal vi planlægge for fremtiden, og mest presserende er behovet for et permanent epidemiologisk kriseberedskab.

  Nyhed
 • Der skal en markant ændring til af hele sagsbehandlingen, siger LVS formand Henrik Ullum efter at have set en undersøgelse blandt LVS’ medlemmer om deres erfaringer med behandlingen af dataanmeldelser. Den afslører et administrativt system, der er et uland værdigt, men ikke passer til et avanceret samfund som det danske. Det er især forskellene i administrativ praksis og gradbøjningen af jura, der springer i øjnene, og det er blevet værre siden vi har fået EU’s persondataforordning, GDPR.

  Nyhed
 • Modtaget fra Sundheds- og Ældreministeriet 21. februar 2020.

  Høringssvar
 • Det er med glæde, at Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, konstaterer, at den faglige profil styrkes i det behandlingsråd, som Danske Regioner vil etablere fra starten af 2021. Ikke blot, at LVS får en ekstra plads i bestyrelsen for Behandlingsrådet, men at regionernes repræsentanter skal have sundhedsfaglig baggrund. Der er dog stadig ikke blevet plads til kommunerne i Behandlingsrådet, og det er stadig op til bevis, som det hedder i vores nabolande, at Rådet kan holde armlængden til det politiske niveau.

  Nyhed
 • Situationen omkring spredningen af COVID 19 er nu så omfattende, at vi har besluttet at flytte LVS' møderække Digital Sundhed 2020 til den 7., 18. og 24. september. Den afsluttende konference på Christiansborg bliver den 28. oktober. Vi fastholder nogle arrangementer på et meget højt fagligt niveau, men under former, der udfordrer den traditionelle mødeform. Det første møde den 7. september om de etiske udfordringer bliver i form af en høring. Næste møde hos IDA på Kalvebod Brygge den 18. september bliver "Løvens hule light", og sammesteds den 24. september er deltagerne oppe til eksamen. Det hele rundes af på Christiansborg den 28. oktober, anført af toppen i det danske sundhedsvæsen og udenlandske key-note speakere. Se oversigt og tilmelding her:

  Nyhed
 • Danske Regioner vil oprette et Behandlingsråd med opstart primo 2021.

  Høringssvar
 • Lægevidenskabelige Selskaber arrangerer i april og maj fire møder om den digitale fremtid i sundhedsvæsenet: Digital Sundhed 2020. I april er det tre eftermiddagsmøder den 2., 15. og 28. april, afsluttende med en heldagskonference i Fællessalen på Christiansborg den 7. maj. Vi tager fat på det enorme kompleks af muligheder og udfordringer i den digitale revolution, der i øjeblikket vælter ind over os. De etiske udfordringer, behovet for evidens, kravet til uddannelserne og til regler og lovgivning.

  Nyhed
 • Marie og August Krogh prisen 2020

  Danmarks førende forsker i hjerte-kar-sygdomme, Børge Grønne Nordestgaard, fik på LVS' årsmøde 24. januar årets Marie og August Krogh Prisen 2020 på 1,5 mio. kroner. Prisen uddeles af Novo Nordisk Fonden efter indstilling fra LVS' bestyrelse, og den anses derfor for at være en af landets absolut fornemste forskerpriser. Børge Nordestgaard er professor og overlæge på Klinisk Biologisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital og professor i genetisk epidemiologi, Københavns Universitet.

  Nyhed
 • LVS, Danske Patienter og Danske Regioner lancerer i fællesskab et dansk vælg klogt projekt, der skal finde og forhåbentlig eliminere procedurer, tests og behandlinger i sundhedsvæsenet, der er overflødige eller ligefrem skadelige for patienterne. Danske Regioner betaler, LVS leder, og Danske Patienter har formandsskabet i projektet, der skal løbe over tre år. Udenlandske erfaringer tyder på, at så meget som hver femte handling i sundhedsvæsenet er meningsløs, og det kan flytte betydelige ressourcer til områder, hvor der i dag mangler penge.

  Nyhed
 • Fra nytår er det blevet lettere for forskere at få adgang til data fra relevante patientjournaler. Det sker efter lang tids pres fra læge- og patientorganisationer, her i blandt LVS, der blandt sine medlemmer har oplevet store frustrationer over en kompleks og bureaukratisk proces med at hente vigtige data fra journaler til forskning i udviklingen af nye behandlinger.

  Nyhed
 • Modtaget fra Sundhedsstyrelsen 1. november 2020.

  Høringssvar

2019

 • Danske Regioners udspil til et kommende behandlingsråd er langt hen ad vejen ganske fornuftigt, og med den erklærede målsætning om, at det skal medvirke til at skaffe os mere sundhed for pengene, og at vægten skal lægges på faglighed og uafhængighed af det politiske niveau, kunne det være så godt. Men i den nuværende udformning er der ikke sammenhæng mellem indhold og målsætning.

  Nyhed
 • billede af program 2020

  Lægevidenskabelige Selskaber har fuldt program til årsmødet den 24. januar 2020, efter at sundhedsminister Magnus Heunicke har sagt ja til at holde åbningstalen. Årsmødets tema er den digitale sundhedsrevolution:

  Nyhed
 • LVS mener, at tiden er inde til at nedsætte en ny speciallægekommission, der kan foretage en grundig vurdering af lægers videreuddannelse, specialestruktur, uddannelsens indhold, sammensætning og gennemførelse og også se på nye karriereveje samt fleksibilitet i uddannelsen. Det konkluderer LVS i et nyt politikpapir om lægers uddannelse.

  Nyhed
 • Ida Donkin medlem af LVS bestyrelse

  Repræsentantskabet i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, valgte torsdag læge Ida Donkin, 33, til nyt medlem af LVS’ bestyrelse. Hun bliver herved det yngste medlem nogensinde, der indtræder i den daglige ledelse af Lægevidenskabelige Selskaber, der er paraply for 125 videnskabelige selskaber med over 26.000 medlemmer.

  Nyhed
 • Weekendavisen bragte for nylig en artikel med overskriften ”De sidste raske”. Det refererede til, at et amerikansk studie, P100-studiet, havde indsamlet så mange informationer om patienterne, at ikke én gik fri for at være i en form for sygdomsrisiko. Det spillede på den gamle lægevits om, at en rask person er et menneske, der ikke er blevet undersøgt tilstrækkeligt grundigt.

  Nyhed
 • Et behandlingsråd er blandt de få konkrete ting på sundhedsområdet, som den nye regering har lovet i sit forståelsespapir. Det ser vi frem til i de faglige miljøer, skriver LVS' formand Henrik Ullum i dette indlæg, der også har været bragt i Dagens Medicin. Et behandlingsråd vil være en del af overlevelsesstrategien for fremtidens danske sundhedsvæsen, men tænk jer nu godt om. Der er mange modeller, når vi ser os om i verden, og en simpel udvidelse af Medicinrådet er ikke svaret. Det har det offentliges analysecentrer VIVE allerede påpeget. Danskerne fortjener en robust model, og det er politikerne selv, som får mest brug for den rådgivning, som et toptunet behandlingsråd kan levere.

  Nyhed
 • Det er menneskeligt at fejle, men det er kriminelt ikke at lære af fejlene. Det har været Mantraet for det lærende sundhedsvæsen, siden det blev lanceret som begreb omkring årtusindskiftet. Derfor er det sørgeligt, at vi her en snes år efter stadig hænger fast i den mest primitive opfattelse af, at fejl skal straffes. Der er brug for en kulturændring, og den skal begynde hos Styrelsen for Patientsikkerhed og i de rammer, der gælder for Styrelsens arbejde.

  Nyhed
 • Nationalt Genom Center, NGC, er en afgørende brik i fremtidens bestræbelser på at skaffe bedre og mere personlige behandlinger til danskerne. Så enkelt kan det egentlig siges. Hvis vi ikke har et nationalt program for udviklingen af personlig medicin, skal vi om få år til udlandet for at købe den viden og de behandlinger, som danskerne efterspørger. Men NGC, som det er etableret nu, kan ikke stå alene. Det er en start, som vi hurtigt skal bruge til at komme videre.

  Nyhed
 • Henrik Ullum, formand LVS

  Vi læger er blevet forsigtige med at anprise teknologiske gennembrud, fordi de ofte er blevet oversolgt i utide. Men den digitale revolution inden for sundhed, vi ser udfolde sig for øjeblikket, er reel. Den vil få store positive konsekvenser for patienterne, for lægerollen og for organiseringen af sundhedsvæsenet, og det kræver forandringer.

  Nyhed
 • Henrik Ullum på Folkemødet 2019

  LVS var i år repræsenteret på Folkemødet med formand Henrik Ullum og næstformand Susanne Axelsen. Vi deltog i en række debatter, der var koncentreret omkring lighed og prioritering, evidens, brug af sundhedsdata og genomisk medicin. Revolutionen omkring brugen af kunstig intelligens fyldte meget, men gennem mange debatter var i år en grøn tråd: udfordringen fra klimaforandringerne.

  Nyhed
 • I et indlæg i Ugeskrift for Læger opfordrer LVS lægerne til at komme tilbage i det kvalitetsarbejde, som mange har forladt på grund af frustrationer med den nuværende indsats. For mange har det ikke klinisk relevans, og det har fået andre faggrupper til at rykke ind i det tomrum, som lægerne har efterladt. Men det er nye tider og tid til at komme tilbage siger LVS.

  Nyhed
 • Høring fra Danske Regioner modtaget 20. maj 2019

  Høringssvar
 • Vi bruger årligt over 50 mia. kroner på alt fra medicin til CT scannere til behandlinger i sundhedsvæsenet. Men vi bruger næsten ingenting på at undersøge kvaliteten af det, som kommer ud af denne kæmpeinvestering. Derfor har vi brug for et behandlingsråd, der kan hjælpe med at få mest sundhed for pengene og hindre, at vi bliver løbet over ende af den bølge af nye lægemidler og højteknologiske behandlinger, som vælter ind over os. Det skal være et behandlingsråd, der er fleksibelt opbygget og har store muskler.

  Nyhed
 • Danske Regioner har i dag meldt ud, at de vil bevilge 8,5 mio. kroner over tre år til gennemførelsen af et dansk Vælg Klogt program. Formålet med bevillingen er at støtte et projekt, der skal definere ting, vi skal holde op med at gøre. Det vil sige at reducere procedurer, tests og behandlinger, der er overflødige eller direkte skadelige for patienten. Den konkrete udformning af projektet vil blive forhandlet i de kommende uger:

  Nyhed
 • Høring modtaget fra Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) ved enhedschef Mette Øhlenschlæger den 22. marts 2019

  Høringssvar
 • Regeringen og Dansk Folkeparti lægger i aftalen om en sundhedsreform op til, at det nuværende medicinråd udvides til et Medicin- og Behandlingsråd. Det er i princippet en god og rigtig beslutning, siger Henrik Ullum, formand for LVS. Vi har længe ønsket os et behandlingsråd. Men det fremgår også af aftalen, at det skal drives på basis af en ekstrabevilling på under 14 mio. kroner om året. Hvis det beløb ikke hæves, så har Rådet ikke en chance for at udføre sin opgave på et fagligt forsvarligt niveau.

  Nyhed
 • LVS og Danske Patienter er enige om, at et kommende behandlingsråd skal have en anderledes opbygning og fungere anderledes end det nuværende medicinråd. Vi er også enige om, at et Vælg Klogt initiativ bør være en del af det behandlingsråd, som statsminister Lars Løkke Rasmussen har bebudet. Udspillet fra vores to organisationer bringes på det elektroniske nyhedsbrev Altinget Sundhed:

  Nyhed
 • Ledelse er en integreret del af lægegerningen. Fra den første dag i klinikken påtager lægen sig ledelsesmæssige opgaver i forhold til andre faggrupper og omverdenen. Det har historisk set også været lægerne, der har siddet på lederposterne i sundhedsvæsenet, fra klinikken og op til de øverste poster i væsenet. Sådan er det ikke længere, og det er et problem, fordi alle studier viser, at de arbejdspladser i sundhedsvæsenet, der tiltrækker de bedste medarbejdere og har de bedste behandlingsresultater, har højt kvalificeret sundhedsfaglig ledelse. Det er dygtige læger, der er ledere.

  Holdningspapir
 • På baggrund af debatten på årsmødet 2019 med temaet "Skal lægen tilbage i førersædet?" har LVS' bestyrelse formuleret ti bud om god sundhedsfaglig ledelse i sundhedsvæsenet:

  Nyhed
 • Amanda Cass Business School

  Syv ud af ti danske læger kunne godt overveje at gå ind i en lederstilling viser en undersøgelse, som LVS har lavet sammen med den ansete britiske professor Amanda H Goodall, Cass Business School, London. Men det kniber ofte med ansøgere, når der opslås stillinger som ledende overlæger på danske hospitaler. Undersøgelsen viser også, at det er en stærkt motiverende faktor for lægerne, hvis de bliver ledet af en højt kvalificeret kliniker. Imens griber "djøfficeringen" om sig i det danske sundhedsvæsen.

  Nyhed
 • Det er dybt betænkeligt, at regeringen udsender et forslag til sundhedsreform på 144 sider, hvor forskningen er en fodnote på side 126, og kun som en reference til, at den offentlige forskning er basis for Danmarks Life Science industri. Det konstaterer LVS' formand Henrik Ullum på det elektroniske nyhedsbrev Altinget.

  Nyhed
 • Regeringens udspil til en sundhedsreform rummer ifølge LVS præcis den dobbelthed, der enten kan føre os frem mod et dansk sundhedsvæsen, der hænger markant bedre sammen, eller fører os lukt tilbage til amternes værste dage. Der er en bombe under førersædet, og det kræver væsentlige justeringer og politisk mod at holde fast i det første scenarie.

  Nyhed
 • I Berlingske Tidendes kronik i dag advarer LVS formand Henrik Ullum mod, at mantraet om nærhed ødelægger gevinsterne ved den centralisering, som de seneste 10-15 år har givet sundhedsvæsenet et tigerspring fremad. Der skal være nogle overordnede nationale krav til kvalitet og faglighed, der hindrer, at sundhedsfællesskaberne bliver til 21 nye "amter".

  Nyhed
 • Marie og August Krogh prisen 2019

  Leder af Nationalt Videnscenter for Demens, klinisk professor Gunhild Waldemar, modtog årets Marie og August Krogh pris på LVS' årsmøde den 25. januar 2019. Prisen, der er på 1,5 mio. kroner, uddeles af Novo Nordisk Fonden efter indstilling fra LVS' bestyrelse. En kvart million er personlig, mens resten er til prismodtagerens forskning

  Nyhed
 • Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, har vedtaget en række principper for den etiske omgang med sundhedsdata. De skal være vejledende for forskere, der bruger data fra patienter og forsøgspersoner i deres forskning, og siden anvender resultaterne til forbedring af behandlingerne i sundhedsvæsenet.

  Nyhed

2018

 • Novo Nordisk Fonden har med en bevilling på en milliard kroner sikret etableringen af Nationalt Genom Center. Det findes organisatorisk allerede i Sundhedsministeriet, men bevillingen skal over de næste fire-fem år sikre opbygningen af en national infrastruktur i sundhedsvæsenet, som består af etablering og drift af et nationalt sekventeringscenter og et såkaldt High Performance Computing center i Danmark.

  Nyhed
 • Lægernes faglige stemme

  LVS har i 2019 eksisteret i 100 år. Det er ikke i sig selv imponerende i den medicinske verden. Men enestående er det, at LVS som lægernes faglige stemme i dag er mindst lige så relevant som ved etableringen for 100 år siden. LVS blev etableret som konsekvens af eksplosionen i den medicinske viden. I dag er der mere end nogensinde brug for fagligheden som bolværk mod tsunamien af tvivlsom viden i den postfaktuelle æra.

  Nyhed
 • Høring modtaget fra Sundheds- og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K ved Birgitte Gram Blenstrup

  Høringssvar
 • Når vi i dag er i stand til at tilbyde danske patienter en stadig større vifte af behandlinger, så skyldes det, at vi gennem mange årtier har opsamlet viden, forsket og udviklet sideløbende med, at vi har produceret. Det har været drivkraften i et sundhedsvæsen i stadig udvikling, og det skal politikerne sørge for, at de får placeret centralt i de planer for en sundhedsreform, som er i støbeskeen. Som udviklingen er for øjeblikket, er der et meget ensidigt fokus på produktion. Vi risikerer at få et dumt sundhedsvæsen.

  Nyhed
 • Regeringen har præsenteret en ændring af sundhedsloven, der på samme tid skal øge beskyttelsen af sundhedsdata, og derved borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskningen, og så gøre livet lettere for forskerne. Den hedder mundret: forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og ændring af sundhedsloven. LVS har før lovens fremsættelse spurgt sine medlemsselskaber om problemerne med at gennemføre forskning af god kvalitet med de nuværende regler, og på den baggrund er det klart, at loven rummer en række markante forbedringer:

  Nyhed
 • LVS skel hermed orientere om, at der lukkes for ansøgninger i forhold til fagområdet akutmedicin per 31. december 2018.

  Nyhed
 • LVS' repræsentantskab har på sit møde i Domus Medica 8. november 2018 valgt syv medlemmer til bestyrelsen. Heraf var fem genvalg af nuværende medlemmer, mens der var to nye: professor, alment praktiserende læge Jette Kolding Kristensen, DSAM, der afløste Roar Maagaard, og klinisk professor Anders Perner, der afløste Ole Nørregaard. Han var opstillet af Det Medicinske Selskab i København. Der var desuden genvalg af Susanne Axelsen som næstformand for LVS.

  Repræsentantskabet blev præsenteret for et regnskab, der viste et betydeligt underskud på grund af øget aktivitet, ny hjemmeside m.m. Repræsentantskabet vedtog derfor en kontingentforhøjelse på l5 kroner for alle medlemmer, således at lægelige medlemmer nu betaler 200 kr. årligt og ikke-lægelige medlemmer 100 kr. årligt for medlemskabet af Lægevidenskabelige Selskaber.

  Nyhed
 • Høring modtaget fra Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S ved specialkonsulent Steen Hartvig Hansen

  Høringssvar
 • Regeringen har bebudet, at den i dette efterår vil komme med en sundhedsreform på niveau med dengang, man skabte de fem danske regioner. Det skal skabe større sammenhæng i det danske sundhedsvæsen. Intet er mere velkomment, men det er svært at se rationalet i, at et middel skulle være at lukke regionerne ned igen. Problemerne med manglende sammenhæng i det danske sundhedsvæsen skyldes ikke, at vi har et regionalt og et centralt niveau. Det skyldes nok nærmere, at der mangler sammenhæng i det, der foregår på de to niveauer og så, at vi har et primært sundhedsvæsen med åbenlyse svagheder.

  Nyhed
 • I et samlet forskningspolitisk udspil understreger LVS vigtigheden af, at det offentlige bruger flere ressourcer på forskning i almindelighed og på den kliniske forskning i særdeleshed. Den er underprioriteret i Danmark, selv om det er den mest økonomisk effektive måde at opnå forbedringer i patientbehandlingen.

  Nyhed
 • Den næste bølge af patientinddragelse gælder forskningsprojekter. I fremtiden vil patienter i højere grad medvirke ved planlægning, gennemførelse og implementering af forskning.

 • Lægefaglig ledelse af høj kvalitet skal fremme kvaliteten af patientbehandlingen og medvirke til at forbedre sundhedsvæsenet og dermed til at forbedre borgernes sundhed og livskvalitet. Lægefaglig ledelse skal udgøre en attraktiv karrieremulighed og være drivende kraft i sundhedsvæsenet. Lægefaglig ledelse skal have den kliniske, sundhedsfaglige og den forskningsmæssige udvikling som mål og ikke være underlagt teknisk administrativ ledelse:

  Nyhed
 • Høring modtaget fra Sundheds- og Ældreministeriet ● Holbergsgade 6 ●
  1057 København K ● ved Patrick Kofod Holm, fuldmægtig, Jura og Lovkvalitet ● www.sum.dk

  Høringssvar
 • Høring modtaget fra Sundheds- og Ældreministeriet ● Holbergsgade 6 ●
  1057 København K ● ved Helene Tejsner, Specialkonsulent, Sundhedsjura og Psykiatri ● www.sum.dk

  Høringssvar
 • Lægevidenskabelige Selskaber har trukket sig ud af Det fælles Sundhedstelt på Folkemødet 2018. Det betyder ikke, at LVS har droppet årets medieevent. Vi er til stede med formandsskabet på Folkemødet, og LVS' formand medvirker ved en stribe debatter både torsdag, fredag og lørdag. Se oversigten her:

  Nyhed
 • Efter vedtagelsen ved 3. behandlingen i Folketinget har Danmark ved lov etableret et nationalt genomcenter. Det er over et halvt år forsinket på grund af en kompleks politisk proces, men nu er rammerne lagt, og der skal nu ske en konkret udformning af centret, der er etableret under sundheds- og ældreministeriet.

  Nyhed
 • Den næste bølge af patientinddragelse gælder forskningsprojekter, men de færreste forskere har erfaring i, hvordan det gribes an i praksis. LVS og vidensdelingsprojektet ”Patienten som partner i dansk sundhedsforskning”, SDU, tilbyder derfor i juni kurser eller seminarer i Aarhus og København.

  Nyhed
 • Antallet af praktiserende læger i Danmark er nu nede på 3400, mens der er kommet flere tusinde nye læger på sygehusene. Hvis vi ikke gør noget ekstraordinært indtil de nye store årgange kommer ud i klinikken, risikerer vi sammenbrud i sundhedsvæsenet flere steder i landet, skriver alm. praktiserende læge Gunver Lillevang, medlem af PLOs bestyrelse, alm. praktiserende læge Roar Maagaard, medlem af LVS' bestyrelse, og Henrik Ullum, formand for LVS, i Jyllands Postens kronik 27. april

  Nyhed
 • Lægevidenskabelige Selskaber, Danske Patienter og sundhedsdekanerne fra de fire universiteter tager i en kronik i Politiken til genmæle over for den polemiske debat, der har været omkring oprettelsen af et nationale genomcenter. Lægernes og patienternes store organisationer står sammen med forsknings- og undervisningsmiljøerne bag det politiske forlig, der skal sætte gang i udviklingen af personlig medicin i Danmark:

  Nyhed
 • Samarbejdet med patienterne og uddannelse af sundhedsvæsenets medarbejdere til arbejdet med personlig medicin er en stor udfordring, som vi skal igang med at løse nu, lyder det fra læger, patienter og universiteter:

  Nyhed
 • Afdelingsledelser skal godkende lægers deltagelse i industrikurser. Deltagelse i advisory boards skal gokendels på ledelsesniveau. En god aftale, siger LVS' formand Henrik Ullum

  Nyhed
 • I dag fremsættes med nogle måneders forsinkelse lovforslaget om etablering af et dansk nationalt genomcenter. Det ledsages af en bred politisk aftale om centret og reglerne for anvendelse af sundhedsdata til videnskabelige forsøg, hvor der anvendes genomsekventering eller andre genetiske analyser. Kun Enhedslisten står uden for det politiske forlig.

  Nyhed
 • Marie og August Krogh Prisen 2018

  Professor Hans Erik Bøtker, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, fik på LVS' årsmøde den store pris, Marie og August Krogh Prisen, på 1,5 mio. kroner, hvor 250.000 er personligt og 1.250.000 kroner er til forskning. Prisen uddeles af Novo Nordisk Fonden efter indstilling fra bestyrelsen i Lægevidenskabelige Selskaber og er en af de fornemste forskerpriser, der uddeles i Danmark:

  Nyhed
 • Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, har stor respekt for det arbejde, som udføres af Det Nordiske Cochrane Center som vagthund over for lægemiddelindustrien og eventuelt urent trav i relationerne mellem læger og industri.

  Nyhed

2017

 • Vi skal finde fornuftige løsninger omkring lægers arbejde for Medicinrådet, så vi ikke igen lander i en catch 22 situation, men paradokserne stikker dybt:

  Holdningspapir
 • Nationale kliniske retningslinjer er en beskrivelse af den fagligt bedste behandling, som vi i Danmark kan give af en bestemt lidelse. Det er centralt for at sikre en høj ensartet kvalitet:

  Holdningspapir
 • Den lægelige videreuddannelse skal sikre lægen en uddannelse, der kvalificerer til autorisation som speciallæge i et af de 38 specialer i det danske sundhedsvæsen. Uddannelsen skal gøre lægen i stand til at virke på speciallægeniveau på det højeste internationale niveau til gavn for befolkningen:

  Holdningspapir
 • Det er en integreret del af lægegerningen at samarbejde med den industri, der fremstiller vores nye lægemidler og medicinske udstyr og i øvrigt andre tredjeparter i samfundet. Men det skal ske med fuld åbenhed i forhold til det omgivende samfund:

  Holdningspapir
 • Sundheden er vores vigtigste forskningsområde, og det er ganske enkelt ikke muligt at fastholde Danmarks førerposition på den kliniske forskning, uden at vi bruger en større del af vores nationale velstand på forskningen:

  Holdningspapir
 • Indlæg af LVS formand Henrik Ullum om baggrunden for et dansk vælge klogt initiativ

  Holdningspapir
 • Der er ikke lighedstegn mellem at erklære sig inhabil og have forbryderiske hensigter. Tværtimod, så er en erklæring om inhabilitet udtryk for høj faglig integritet og et adelmærke i vores demokratiske samfund, siger LVS formand Henrik Ullum i dette indlæg

  Holdningspapir
 • Det er en integreret del af lægegerningen at samarbejde med den industri, der fremstiller vores nye lægemidler og medicinske udstyr og i øvrigt andre tredjeparter i samfundet. Men det skal ske med fuld åbenhed i forhold til det omgivende samfund:

  Holdningspapir
 • Hvordan klarer vi udfordringen fra de nye ekkorum på de sociale medier, hvor følelser og fortællinger vejer lige så tungt som fakta og evidens?

  Program LVS årsmøde, fredag den 26. januar 2018, kl. 09.00 – 16.00
  IDA Mødecenter Kalvebod Brygge 31 – 33, 1780 København V

 • LVS har i juni 2017 stillet de 38 specialebærende selskaber en række spørgsmål om deres oplevelser med Sundhedsplatformen (SP), som vil komme til at dække Region Hovedstaden og Region Sjælland – og dermed mere end 50 % af Danmarks borgere.

  Nyhed
 • Solide sundhedsdata er basis for, at vi kan udvikle bedre behandlinger til syge mennesker. Derfor støtter patienter og læger i den grad et nationalt genom center.

  Nyhed
 • Pas på: Nogen vil stjæle nye behandlinger fra patienterne

  Solide sundhedsdata er basis for, at vi kan udvikle bedre behandlinger til syge mennesker. Derfor støtter patienter og læger i den grad et nationalt genom center.

  Af Camilla Hersom, formand Danske Patienter og Henrik Ullum, formand Lægevidenskabelige Selskaber

  Nyhed
 • Danske Patienter og LVS slår i et fælles debatindlæg fast, at et genomcenter er en national interesse og en åbenlys fordel for patienterne:

  Nyhed
 • LVS' årsmøde, der holdes i IDA Mødecenter på Kalvebod Brygge i København den 26. januar 2018 fra kl. 09.00 - 16.00, har ramt et emne, der utvivlsomt optager mange: lægen i det postfaktuelle samfund, hvor nogle sygdomshistorier på Facebook kan være lige så gode som rådgivningen fra lægen.

  Nyhed
 • LVS' årsmøde, der holdes i IDA Mødecenter på Kalvebod Brygge i København den 26. januar 2018 fra kl. 09.00 - 16.00, har ramt et emne, der utvivlsomt optager mange: lægen i det postfaktuelle samfund, hvor nogle sygdomshistorier på Facebook kan være lige så gode som rådgivningen fra lægen.

  Nyhed
 • Indlæggene om Medicinrådet på det seneste har med al ønskelig tydelighed afdækket, hvor forskruet debatten om habilitet og lægernes samarbejde med medicinalindustrien er blevet.

  Nyhed
 • De seneste år er konsekvenserne af ”fake news”, tabet af autoritetsbegrebet og den såkaldte demokratisering af medierne skyllet ind over os. Læger har om nogen mærket konsekvenserne af, at alle i princippet er lige kloge, følelser og fakta er ligeværdige og shitstorme kan ramme uden varsel.

  Nyhed
 • Krisen omkring Medicinrådet, og problemerne med at få udpeget lægelige eksperter til fagudvalgene, har afdækket nogle paradokser i den måde, vi har indrettet os på i det danske sundhedsvæsen. Dem må vi have løst, så vi sikrer en smidig og professionel godkendelse af nye lægemidler til det danske marked.

  Nyhed
 • Lægevidenskabelige Selskaber mener, at det er af yderste vigtighed for patienterne i Danmark, at der findes en hurtig løsning omkring lægernes arbejde for Medicinrådet, så arbejdet med at godkende nye lægemidler sikres.

  Nyhed
 • Politikerne går nu ind i sagen om det dysfunktionelle Medicinrådet. Samtidig ændrer Rådet praksis omkring habilitetskravene til de læger, der skal arbejde for rådet.

  Nyhed
 • En giftig kombination af manglende ressourcer til at aflønne eksperter og strammede krav til habilitet er ved at pille tænderne ud på det medicinråd, som siden nytår har haft til opgave at vurdere og godkende nye lægemidler til danskerne og sikre, at de er pengene værd. Medicinrådet kan ikke skaffe de lægelige eksperter, der skal vurdere bl.a. ny kræftmedicin.

  Nyhed
 • Retten var sat på LVS' årsmøde 27. januar, og emnet var for eller imod indførelse af certificering af danske lægers efteruddannelse.

  Nyhed
 • LVS er sammen med 14 andre organisationer i Det fælles Sundhedstelt på Kæmpestranden i Allinge 15. -18. juni. Vi har vores eget arrangement: "dine sundhedsdata er i spil", lørdag den 17. juni kl. 13.50, hvor debatten om fremtidens brug af sundhedsdata bliver trukket skarpt op mellem formanden for Patientdataforeningen Thomas Birk Kristiansen og direktøren for Danske Patienter Morten Freil med LVS-formand Henrik Ullum i midten.
  Men vi er med mange andre steder:

  Nyhed
 • Arbejdet i det nyoprettede Medicinråd er truet af sammenbrud, mener Henrik Ullum, der er formand for LVS, Lægevidenskabelige Selskaber, der har tre medlemmer i Rådet og formænd for en række fagudvalg. Overdrevne krav til lægernes habilitet og den arbejdsmængde, som lægerne i Rådet skal levere i deres fritid, er ved at kortslutte arbejdet i Medicinrådet, der skal godkende nye lægemidler til danskerne.

  Nyhed
 • Kommentar: Henrik Ullum Der er en ny byrde på vej til de, der driver sundhedsforskning i Danmark. Det er en rigtig skidt idé i en tid, hvor forskningsbudgetterne i forvejen er under pres. Der er tale om, at Lægemiddelstyrelsen vil mangedoble gebyrerne for godkendelse af kliniske forsøg. Det sker efter pres fra Rigsrevisionen, der ikke mener, at de nuværende gebyrer er ”kost-ægte”, altså dækker de faktiske omkostninger.

  Nyhed
 • Retningslinjer kan dæmme op for overbehandling
  Henrik Ullum, formand Lægevidenskabelige Selskaber, LVS Det har ikke skortet på gode ideer og indsigtsfulde analyser til at tøjle overdiagnosticering og –behandling i den debat-serie, som Altinget har lagt skærm til de seneste uger. Flere debattører har nævnt og anprist LVS’ initiativ til et dansk Choosing Wisely projekt, Vælg Klogt Initiativet, som vi omtalte i det første indlæg. Det skal vi vide at bruge, når det lanceres. Støtten kom bl.a. fra Sundhedsstyrelsen, og det er vi glade for.

  Nyhed
 • En svinestreg over for en svag samfundsgruppe:

  Lægerne forlader i protest arbejdet med retningslinjer for fedmekirurgi, der kun vil tillade et fåtal at blive behandlet for deres lidelse. I direkte modstrid med netop offentliggjorte nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

  Nyhed
 • Myndighederne har præsenteret en ny tre-årig dimensioneringsplan for lægeuddannelsen, og den blev behandlet i Det nationale råd for lægers videreuddannelse onsdag. Den har nogle åbenbare svagheder mener lægernes organisationer. Brug linket her for at se den fælles udtalelse fra Lægeforeningen og LVS:

  Nyhed
 • Alle læger, der har med patienter at gøre, oplever situationer, hvor de må spørge sig selv, om denne undersøgelse, prøve eller behandling virkelig var nødvendig. Vi kender ikke omfanget, men vi kender en række af årsagerne, og vi mener, at en del af løsningen kan være et dansk ”Vælg Klogt” program. Inspirationen kommer fra USA og England, der har gennemført såkaldte Choosing Wisely programmer.

  Nyhed
 • Lægevidenskabelige Selskaber deltager i 2017 for tredje gang i Folkemødet på Bornholm, og for anden gang foregår det i Det fælles Sundhedstelt, hvor der i år er repræsenteret 15 organisationer inden for sundhedsområdet. LVS har et debat arrangement om sundhedsdata lørdag den 17. juni kl. 13,50, men vi deltager også gerne i andre debatter på Folkemødet. Se en præsentation her af, hvad LVS bestyrelsen kan byde ind med:

  Nyhed
 • Aktivitetsniveauet i LVS er steget markant de senere år. Det første nyhedsbrev behandler nogle af de centrale projekter, som LVS har været involveret og er på vej ind i, bl.a. et dansk Vælg Klogt Initiativ og en politik på uddannelsesområdet. LVS har også fået ny bestyrelse:

  Nyhed
 • Politikerne på Christiansborg gentager manøvren fra "grundloven om prioritering i det danske sundhedsvæsen" og vedtager en ny grundlov med syv punkter, denne gang om brugen af sundhedsdata. Den indebærer, at politikere over hele spektret anerkender vigtigheden af, at vi fortsætter med indsamling og brug af sundhedsdata til gavn for hele befolkningen, men aftalen lover også befolkningen, at der skal være sikkerhed omkring brugen af data, og at der skal være mulighed for at fravælge anvendelsen af ens data. Det skal finde konkret udmøntning i lovgivning i de kommende måneder for bl.a. at sikre gennemførelsen af den nationale strategi for personlig medicin. Læs mere om aftalen her:

  Nyhed
 • Merete Nordentoft fik Marie og August Krogh Prisen for sit lange og imponerende arbejde for psykiatrien i Danmark, hvor hendes virke, såvel klinisk som forskningsmæssigt, har haft stærkt fokus på de svageste i samfundet.

  Nyhed
 • LVS har længe beskæftiget sig med mulighederne for at frasortere undersøgelser og behandlinger, som enten er forældede eller bliver fundet inderligt overflødige af de faglige miljøer. Nu har vores engelske søsterorganisationer, Royal Colleges, givet inspiration til at gøre noget systematisk ved dette problem i form af Choosing Wisely initiativet, der blev lanceret i oktober 2016. Ideen er oprindeligt kommet fra USA, der allerede lancerede det første program i 2012. LVS' bestyrelse behandler nu muligheden for, at LVS sætter sig i spidsen for at dansk Vælg Klogt Initiativ, eventuelt i samarbejde med andre parter. Læs mere om initiativet her:

  Nyhed
 • LVS' årsmøde i IDA mødecenter på Kalvebod Brygge fredag den 27. januar har overskriften "Den dygtige læge". Hvordan undgår vi, at patienterne bliver udsat for læger, der ikke har deres kompetencer i orden, enten fordi de er dårligt uddannede eller ikke har efteruddannet sig? Nogle læger mener, at problemet skal løses ved systematisk efteruddannelse, mens andre mener, at alle skal op til fornyet eksamen, altså certificering. Vi trækker det skarpt op i en konfrontation mellem tilhængere og modstandere og et dommerpanel. Se program og tilmelding her:

  Nyhed

2024

 • Anne Kaltoft

  Efter fire år på posten er tiden inde til at give stafetten videre, siger Anne Kaltoft, som vil hellige sig direktørposten i Hjerteforeningen.

  Nyhed
 • sus årsmøde 2024

  – På flere områder har vi mistet helhedsblikket i vores begejstring for nyt og i vores ønske om at gøre det så godt som muligt for lige netop vores patienter. Det er tid til at bremse op – og det er ikke noget tilbageskridt. Tværtimod, sagde formand Susanne Axelsen i sin åbningstale på LVS' årsmøde. Læs talen her.

  Nyhed
 • Christian Torp-Pedersen

  Marie & August Krogh Prisen på 1,5 mio. kr. tildeles i år professor, overlæge, dr.med. og speciallæge i intern medicin og kardiologi, Christian Torp-Pedersen, for en kolossal forskningsindsats gennem en lang karriere. Prisen uddeles af Novo Nordisk Fonden og Lægevidenskabelige Selskaber, LVS.

  Nyhed

2023

 • Vi har set store fremskridt i kræftbehandlingen i Danmark som et resultat af både kræftplaner, flere ressourcer og en definition af kræft som en akut sygdom. En god og nødvendig udvikling, som blev muliggjort af politisk opmærksomhed og vilje. Men nu er de politiske rammer omkring kræftbehandlingen ca. 15 år gamle og trænger til et møde med virkeligheden af i dag.

  Nyhed
 • Susanne Axelsen

  Life Science Rådet har netop afleveret sine anbefalinger til regeringen, som herefter har indtil foråret til at udarbejde sit udspil til en ny life science-strategi. 

  Nyhed
 • Lotte og Christian

  To nye læger er blevet valgt til bestyrelsen i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. Det er sket på organisationens repræsentantskabsmøde.

  Nyhed
 • Årsmøde 08

  Hvordan bidrager vi som læger til sundhedsvæsenets nye virkelighed, hvor riget fattes hænder og der måske er for mange ‘varer’ på hylderne? Det handler LVS' årsmøde 2024 om.

  Igennem årtier har vi som læger drevet centralisering og specialisering, og vores tilbud er ofte meget avancerede og talrige. Hvordan bremser vi op og får et bredere syn på patientens rejse? Et skarpere blik på prioritering? Og på overbehandling? Hvordan fornyer vi lægerollen og kontrakten med patienten? Hvordan håndterer vi forventningsafstemning med patienterne bedre end i dag?

  Vi er på en stor og obligatorisk opgave. Både os der har drevet udviklingen, og ikke mindst de nye generationer som får en anderledes opgave med fokus på det sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer og et gensyn med de bredere lægekompetencer.

  Nyhed
 • Dorte Lisbet Nielsen

  Men der er ingen vej uden om, siger onkolog Dorte Lisbet Nielsen, som har repræsenteret LVS i Medicinrådet i syv år og stopper ved årsskiftet. Hun har sammen med rådet skulle finde sine ben i beslutninger baseret på både effekt og økonomi. Hun vil gerne sikre, at beslutningerne er baseret på faglighed og at de er retfærdige.

  Nyhed
 • Ole Nørregaard

  MINDEORD 

  Det er med sorg, at vi i LVS har modtaget nyheden om Ole Frits Hegnet Nørregaards død den 24. oktober. Han blev 71 år. 

  Nyhed
 • Dorte Stærk

  Radiolog Dorte Stærk repræsenterer LVS i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning. Hun møder ind med radiologens brede erfaring med andre specialer – og en lang karriere som den, der tager en for holdet. Ulønnet og ofte i fritiden. En samfundspligt, kalder hun det.

  Nyhed
 • Sam Riahi

  Kardiolog Sam Riahi repræsenterer LVS i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning. Han ønsker faglighed frem for politik, når der skal træffes beslutninger i sundhedsvæsenet. Og har det fint med prioriteringer, også i hverdagen sammen med patienterne, og med sit personale, som han opfordrer til at være ressourcebevidst.

  Nyhed
 • I felten for LVS - Ulla Weinreich

  Lungemediciner Ulla Møller Weinreich repræsenterer LVS i to udvalg og råd. Hun vil gerne have nytænkt specialeplanen, og så ønsker hun særlig støtte til psykiatriske patienter under somatisk behandling. Hun ser tillidshverv som et borgerligt ombud og en mulighed for at markere nordjyske kvaliteter.

 • I felten for LVS - gruppebillede

  Det er ulønnet, det er tidskrævende og det er sommetider konfliktfyldt.

  Nyhed
 • Gitte Valsted Eriksen

  Det ligger lige til højrebenet at sætte gang i en række af Robusthedskommissionens centrale anbefalinger, nemlig alle dem der handler om at investere i at dygtiggøre personalet i sundhedssektoren.

  Nyhed
 • Lægeliv 1

  LVS-formand Susanne Axelsen har i den forløbne måned på de sociale medier givet et lille indblik i sit kliniske arbejde på Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital. Vi samler her alle kapitlerne til en beretning om, hvordan det er i hverdagen, at faglighed, videnskab og det rette menneskesyn skaber kvalitet.

  Nyhed
 • Det er svært at være uenig i Robusthedskommissionens 20 målsætninger på overskriftsniveau. Men djævlen ligger som altid i detaljen, siger LVS’ formand, ledende overlæge Susanne Axelsen, og peger på et ømt punkt, nemlig kommissionens ønske om, at »digital og teknologisk først« skal være et princip. Kommissionen skriver:

  Nyhed
 • Innovative life science-produkter og -løsninger er vigtige redskaber for bedre forebyggelse, diagnosticering, patientbehandling og pleje, og der skabes i disse år store fremskridt i udviklingen af nye løsninger, både indenfor innovativt medicinsk udstyr og lægemidler.

  Nyhed
 • Susanne Axelsen

  Vi skal have bragt innovation og ny viden bedre i spil, så nye behandlingsformer og innovativt medicinsk udstyr i højere grad kan løfte behandlingskvaliteten og aflaste sundhedsvæsenet. Derfor bør der oprettes en sundhedsfond, foreslår Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter sammen med Medicoindustriforeningen og Lægemiddelindustriforeningen.

  Nyhed
 • Høring af rapport med anbefalinger til ændringer af den lægelig videreuddannelse

  Nyhed
 • Ulla w

  Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) holdt en tale til det spritnye råd for psykisk sygdom og mental sundhed på rådets første møde 23. juni, hvor hun bl.a. opfordrede rådet til »grundighed, eftertænksomhed – og tempo« og til at være et råd af gavn og ikke kun af navn. 

  Nyhed
 • Susanne årsmøde 02

  De kliniske retningslinjer er hjerteblod for LVS’ medlemsselskaber og dermed også for LVS. 

  Nyhed
 • Susanne Axelsen, årsmøde

  LVS sidder i Life Science Rådet, som er nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Erhvervsministeriet i 2021 som en af anbefalingerne i den life science-strategi, som så dagens lys samme år.  

  Nyhed
 • Hollmann

  Et kontrolbesøg i Næstved Kommune førte til påbud om at instruere alle medarbejdere i hvordan man tænder for en lommelygte. Brug dog sund fornuft i stedet, skriver LVS-formand Susanne Axelsen.

  Nyhed
 • Tanja Nielsen og Susanne Axelsen

  Det hjælper ikke patienterne, at den offentlige hjælp reguleres efter to forskellige love, der ikke snakker sammen. Det betyder ofte, at små problemer for eksempelvis udskrevne patienter vokser sig så store, at de må indlægges igen, skriver Tanja Nielsen og Susanne Axelsen, i et fælles indlæg i Altinget.

  Nyhed
 • kvalitet 2023

  30. og 31 oktober er Aalborg Kongres & Kultur Center rammen om den store kliniske kvalitetskonference, som sidste år samlede over 600 deltagere. LVS er arrangør sammen RKKP og DACS, og der er nu åbent for tilmelding. I 2022 blev konferencen udsolgt.

  Nyhed
 • Corona-tiden blev en øjenåbner for brugen af såkaldte platformsforsøg. I et hidtil uset tempo blev eksisterende midler testet for deres effekt på coronavirus og sikrede afgørende viden i en kritisk situation.

  Nyhed
 • – Der er en darkhorse, når det gælder syge ældre, nemlig de atypiske symptomer. Det er en af de helt store udfordringer, for det ligner ikke det, vi læste om i lærebøgerne.

  Nyhed
 • – Hele vores udvikling kom af en frustration hos mine medarbejdere. Vi scannede så godt som alle patienterne, der kom ind, for at finde det specifikke problem. Det var gjort i god mening.

  Nyhed
 • – Min rejse som læge begyndte under billardbordet på min mors bodega i Faxe Ladeplads. Det var menneskene der, som lærte mig at gå og cykle. Det var her, at jeg fik en forståelse for, at fællesskaber er vigtige.

  Nyhed
 • »Jeg er ikke den store pessimist. Vores sundhedsvæsen er bedre end sit rygte og mere robust. Men der er et hul i båden, og vi er alle i samme båd,« sagde sundhedsøkonom Jakob Kjellberg, Vive, på årsmødet i LVS. Kjellberg er medlem af regeringens sundhedsstrukturkommission, som mødes første gang 24. april. Hør hans oplæg (37 min.) her:

  Nyhed
 • ​​​​​​​Har du et bud på et kliniske forsøg eller en afprøvning, som er i topklasse? Så hører vi gerne fra dig. Det er nemlig blevet tid til at hædre indsatsen for at udvikle og forbedre behandlingen for patienterne i det danske sundhedsvæsen. 

  Nyhed
 • Susanne årsmøde

  LVS-formand Susanne Axelsen opfordrede på organisationens årsmøde sundhedssektorens ansatte til i fællesskab at tage fat og skabe den nødvendige plads til at sikre kvaliteten for patienterne. Her er hendes tale.

  Nyhed
 • Henrik Toft Sørensen

  Professor Henrik Toft Sørensen fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital hædres for sit omfattende bidrag til dansk og international klinisk epidemiologisk forskning. Prisen er på 1,5 mio. kr. og overrækkes på Lægevidenskabelige Selskabers årsmøde 25. januar 2023.

  Nyhed

2022

 • Webinar
  16. januar 2023
  Kl. 15.30-17.30

  Læger har været vant til, at sundhedsdata er noget, der skabes af sundhedsvæsnet som følge af den behandling, patienterne tilbydes, og i forskningsprojekter. 

  Nyhed
 • Sundhedsvæsnet er under pres. Det ved vi. Men hvad gør vi ved det? Eller måske rettere: Hvem har mulighederne for at skabe forandring og hvordan?

  Nyhed
 • Dea Kehler

  Dea Kehler blev i går valgt til bestyrelsen i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. Det skete på LVS’ repræsentantskabsmødet, hvor også seks af de hidtidige medlemmer opnåede genvalg.

  Nyhed
 • Susanne Axelsen

  – Sundhedssektorens trængsler må ikke ramme kvaliteten. Derfor har LVS lanceret sin #hverdagsrevolution og #testhverdagen, skriver LVS-formand Susanne Axelsen i sin beretning for det forgangne år.

  Nyhed
 • Der bliver ikke kampvalg til bestyrelsen i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, som torsdag holder repræsentantskabsmøde. Seks medlemmer af bestyrelsen er på valg og genopstiller, og en person stiller op til nyvalg. Der er et ledigt sæde efter professor Carsten Obel.

  Nyhed
 • hillingsø2

  Kirurgernes opråb i begyndelsen af ugen gjorde omsider sundhedssektoren til et stort emne i valgkampen – og sendte en lang række kirurger ind på den journalistiske operationsstue.

  Det gjaldt ikke mindst formanden for Kirurgisk Forum, Jens Hillingsø, som også er medlem af bestyrelsen i LVS, og Helga Angela Gulisano, formand for Dansk Neurokirurgisk Selskab, men også kirurgiske repræsentanter landet over har været i ilden. Bliv opdateret på de større indslag her:

  Nyhed
 • Mandag 5. december 2022 bliver en særlig dag. Her inviteres de 39 specialebærende selskaber i LVS til at komme med hver 5-10 bud på unødvendige undersøgelser, behandlinger og procedurer i sundhedsvæsenet. 

  Nyhed
 • Organisationen Vælg Klogt har netop lanceret to nye anbefalinger, som skal bidrage til at minimere unødvendig behandling i det danske sundhedsvæsen. Vælg Klogt drives af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, og Danske Patienter med LVS-formand Susanne Axelsen som leder, og de nye anbefalinger handler om medicinafhentning og brug af antibiotika:

  Nyhed
 • Det trængte danske sundhedsvæsen bruger mange ressourcer på behandlinger, der aldrig har været grundigt testet for, om de virker, men er blevet implementeret, fordi de er nye og spændende, og fordi man har troet, de virkede. Der er derfor brug for mere og bedre viden.

  Nyhed
 • Sundhedsvæsenet lider. Der mangler personale og andre ressourcer, og patienterne blive flere og mere syge.
  Sundhedsvæsenets krise gør det påtrængende at kaste et seriøst blik på, om vi gør det godt nok.

  Nyhed
 • Platformsforsøg gjorde en stor forskel under covid-19-pandemien. Nu bør de
  bruges mange flere steder. Det er en hurtigere og billigere vej end traditionel forskning til at teste sundhedsvæsenets indsats og sikre kvalitet for patienterne
  og værdi for samfundet.

  Nyhed
 • Susanne Axelsen

  Uanset hvor stor umage, vi gør os, vil vi begå fejl som læger. Men hvis vi har mennesket med i alt, hvad vi foretager os som professionelle, så vil vi lære af vores fejl og blive bedre. Det var blandt budskaberne fra LVS' formand, overlæge Susanne Axelsen, da hun holdt tale for sommerens lægekandidater fra Aarhus Universitet. Her er hendes tale: 

  Nyhed
 • 29. og 30. november er Aalborg Kongres & Kultur Center rammen om den store kliniske kvalitetskonference, som sidste år samlede over 600 deltagere. LVS er arrangør sammen RKKP og DACS, og der er nu åbent for tilmelding. Du får early bird-rabat ved tilmelding frem til 15. september.

  Nyhed
 • Vi har et uhyre produktivt sundhedsvæsen. Men er det effektivt? – Nej, siger LVS’ næstformand, professor Anders Perner, som i et 25-minutters oplæg udpeger en lang række behandlinger, som ikke er mere effektive end dem, de har afløst. Nogle er endda mere skadelige. Han viser også, hvordan fordelingen af forskningsmidler er skæv, og så viser han vejen til en stor og nødvendig kulturforandring. En hverdagsrevolution båret af de ansatte i sundhedsvæsenet.

  Nyhed
 • – I Danmark bryster vi os af at være langt fremme med forskningen – hvordan kan det så gå til, at forskning er blevet et fyord hos beslutningstagerne?

  Nyhed
 • Søren Overgaard

  Læger har været vant til at sundhedsdata er noget, der skabes af sundhedsvæsnet som følge af den behandling, patienterne tilbydes og i forskningsprojekter. 

  Nyhed
 • HKH og Susanne

  Hvis vi ikke insisterer, fortsætter alt, som det plejer. Og vores sundhedsvæsen kan ikke tåle status quo. Fundamentet vakler under os.

  Nyhed
 • award

  I eftermiddag blev spændingen udløst – syv imponerende bedrifter i det danske sundhedsvæsen blev som de første kåret som landets bedste, når det gælder kliniske forsøg og afprøvninger.

  Nyhed
 • Award

  KOM MED: 7. juni uddeles for første gang en ny pris, der hædrer landets bedste kliniske forsøg og afprøvninger. En lang række kandidater vejes og vurderes i øjeblikket af dommerpanelet, og du kan være med til at hylde de udkårne ved en stor prisoverrækkelse 7. juni 2022 kl. 14.30–17.30 i Life Science Huset, Lersø Parkallé 101, København Ø.

  Nyhed
 • Forskning – fra fyord til fyrtårn. Årsmøde i LVS fredag 29. april 2022

  Nyhed
 • Merete Osler

  Professor og overlæge Merete Osler har gennem 40 år været en drivende kraft bag placeringen af Danmark som verdensførende inden for epidemiologisk forskning. Nu modtager hun Marie og August Krogh Prisen 2022 for sin indsats.

  Nyhed
 • Susanne Axelsen

  Med 21 sundhedsklynger og 20 nærhospitaler er det nye danmarkskort for sundhedsvæsenet kridtet op. Men ét er rammerne, noget andet indholdet, og den helt store opgave er fortsat at skabe sammenhæng. Den patientansvarlige læge skal tænkes bredere for at sikre patienten en tryg og overskuelig rejse fra kommune over nærhospital til hospitalet og retur.

  Nyhed
 • Nu kan du melde dig til: 29. april holder LVS årsmøde, og i år slår vi et slag for, at forskningen skal være fundamentet for samfundets udvikling. Sted: IDA, Kalvebod Brygge, København. Onlinetransmission.

  Nyhed
 • Award

  7. juni uddeles for første gang en ny pris, der hædrer landets bedste kliniske forsøg og afprøvninger. Du kan indstille kandidater nu.

  Nyhed
 • Carsten Obel

  1964-2022

  Nyhed
 • Det Etiske Råd bliver styrket med en af lægestandens mest markante, yngre skikkelser, nemlig den kommende speciallæge i gynækologi og obstetrik Ida Donkin, 35.

  Nyhed
 • Mange taler om at skabe nye rammer for sundhedsvæsnet, men hvordan træffer vi kloge valg indenfor rammerne? Det optager Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, og forleden dag satte LVS sine medlemsselskaber stævne for sammen at brinstorme.

  Nyhed

2021

 • Patienter oplever at gå til undersøgelser og behandlinger, der ikke gavner deres liv med sygdom. Der er behov for en kulturændring, så ressourcerne bliver brugt bedst muligt, mener Vælg Klogt, der er på vej med seks nye anbefalinger.

  Nyhed
 • Jens Hillingsø

  »Vi skal i det daglige vælge mellem relativt akutte kræftpatienter sat op til operation og så akutte patienter med f.eks. stiksår. Situationen har været under opsejling længe og jeg er bange for, at manglen på sygeplejersker ikke er forbigående, men varig.«

  Nyhed
 • Patienterne mangler sammenhæng og sundhedsvæsenet mangler hænder. Det er derfor vigtigt at udnytte digitaliseringens muligheder for at hjælpe på begge dele. Lægevidenskabelige Selskaber foreslår, at der indføres et digitaliseringsministerium til at forankre den digitale dagsorden stærkere i samfundet, og en dataombudsmand til at sikre danskernes tillid til brugen af data.

  Nyhed
 • Susanne Axelsen og Anders Perner

  ​​​​​​​Med 20 pct. uvirksomme behandlinger og 90 pct. behandlinger uden god evidens er det ret oplagt, hvor den helt afgørende prioritering bør finde sted. Det kalder på en hverdagsrevolution, hvor vi tager et opgør med opfattelsen af det danske sundhedsvæsen som fair og evidens- og kvalitetsdrevet, skriver Susanne Axelsen og Anders Perner, hhv. formand og næstformand i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. Indlægget har først været bragt i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen.

  Nyhed
 • DAGENS MEDICIN: Den væsentligste opgave for de nyvalgte regionspolitikere et at skabe bedre sektorovergange. Der er brug for at tænke i sammenhænge i forhold til forebyggelse og sygdomsforløb, siger Carsten Lyng Obel, professor ved Aarhus Universitet med speciale i almen medicin og organisering af fremtidens sundhedsvæsen, i et valg-interview med Dagens Medicin. Han siger til mediet:

  Nyhed
 • BERLINGSKE: Der er stor regionale forskelle på, hvordan anmodninger om abort efter 12. graviditetsuge bliver håndteret. Det viser en ny rapport, som læge Ida Donkin fra LVS’ bestyrelse skriver om i sin klumme i Berlingske.

  Nyhed
 • ALTINGET:  »I 2016 kom Sundhedsstyrelsen med en national klinisk retningslinje om lændesmerter, der anbefalede at undgå billeddiagnostik, når der ikke er nogle faresignaler. Men efter 2016 er der bare kommet mere og mere billeddiagnostik af lænderyggen. Og hvorfor hjælper det ikke? Det er implementeringen, som fejler.«

  Nyhed
 • SUNDHEDSVISIONER: »Jeg diskuterer med mine unge studerende i folkesundhedsvidenskab: Hvilken sundhedsperson er den vigtigste, vi kan uddanne? Det er en, der tager sammenhængen på sig. Vi er ikke lykkedes med det at binde det hele sammen.«

  Nyhed
 • DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET, KU: LVS’ næstformand, professor Anders Perner fra Rigshospitalet, har modtaget en prestigefyldt pris fra Kirsten og Freddy Johansens Fond. Prisen uddeles årligt til forskere, der har begået enestående præstationer inden for bl.a. lægevidenskaben.

  Nyhed
 • Christian og Gitte

  Der er valgt to nye medlemmer til bestyrelsen i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, ligesom to medlemmer er blevet genvalgt. Det skete på repræsentantskabsmødet torsdag.

 • Fire bestyrelsesposter i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, skal besættes på torsdagens repræsentantskabsmøde.

  Nyhed
 • Susanne Axelsen

  Danske Patienter og Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, ønsker at etablere et videnscenter for alternativ behandling. Både borgere og sundhedspersoner mangler i dag et sted, hvor de kan få forskningsbaseret viden og rådgivning på området.

  Nyhed
 • 60 ÅR. Morgenduelige midtjyder kan jævnligt observere et lyn i løbetøj på vej fra Skødstrup til Skejby. Sådan 16 kilometer er peanuts for Susanne Axelsen, formand for LVS, og samme tempo sætter hun i det fagpolitiske arbejde. 14. oktober runder hun endda 60 år.

  Nyhed
 • LVS har sendt en række anbefalinger til politikerne om digitalisering på sundhedsområdet efter konferencen Digital Sundhed 2021 på Christiansborg 22. september. Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Jane Heitmann, var vært for konferencen, og en række medlemmer af regeringens digitaliseringspartnerskab deltog. Partnerskabets anbefalinger blev offentliggjort fredag.

  Nyhed
 • Fra 1. oktober er der hjælp at hente for forskere, der skal bruge sundhedsdata. Projektet ‘Én indgang til sundhedsdata’ lancerer en pilotafprøvning af en såkaldt vejledningsfunktion.

  Nyhed
 • Flere hundrede patienter og pårørende har delt oplevelser med, hvad der, i deres øjne, er unødvendige behandlinger og undersøgelser. Og fra sundhedsprofessionelle og lægefaglige selskaber har Vælg Klogt modtaget 60 forslag til, hvad der er potentielt overflødigt i sundhedsvæsenet. 

  Nyhed
 • BERLINGSKE: Der er bekymring at spore hos professor Anders Perner, Rigshospitalet, som også er næstformand i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, forud for influenzasæsonen. For, hvad sker der med patienter, som både er inficeret med coronavirus og influenza?

  Nyhed
 • ALTINGET: Det er vigtigt, at læger bliver bevidste om at imødekomme patienter med andre livsvilkår end dem selv, skriver LVS-formand Susanne M. Axelsen i et indlæg i Altingets serie om kronisk sygdom.

  Nyhed
 • KRISTELIGT DAGBLAD: Sundhedsstyrelsen anbefaler forældre at lade deres to-seksårige børn vaccinere mod influenza, og det har delt vandene. Selvom det er et opgør med den tankegang, der hidtil har ligget bag børnevaccinationer, mener formanden for Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, Susanne Axelsen, at det er en god idé.

  Nyhed
 • ALTINGET: Efter covid-19-pandemien skal vi fortsætte med at spritte af og vaske hænder ofte for at forebygge bl.a. infektionssygdomme. Sådan skriver en række personer, som tilsammen udgør ‘Regionernes ekspertpanel’. En af skribenterne er professor Carsten Obel, medlem af bestyrelsen i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS.

  Nyhed
 • BERLINGSKE: Den nyeste forskning tyder på, at et tredje vaccinationsstik mod covid 19  vil være fordelagtigt for de ældre og immunsvækkede, mens de unge og raske kan vente. Det skriver Ida Donkin, medlem af LVS’ bestyrelsen i en klumme skrevet sammen med professorerne Jens Lundgren og Lars Østergaard.

  Nyhed
 • POLITIKEN: Flokimmunitet ved vaccination, som for deltavarianten kræver en urealistisk høj deltagelse, er en bekostelig, besværlig og potentielt kortvarig løsning med stort behov for tilskyndende tiltag, såkaldt nudging. Det fremgår af et debatindlæg skrevet af  Anders Beich, medlem af bestyrelsen i LVS og formand for DSAM.

  Nyhed
 • BERLINGSKE: Bør vi vaccinere vores børn mod covid-19? Et af tidens store temaer er også er svært tema – og emnet belyses godt og grundigt i en klumme i Berlingske forfattet af læge Ida Donkin, som er medlem af bestyrelsen i LVS, i samarbejde med to af de mest markante ‘corona-generaler’, overlægerne og professorerne Jens Lundgren, Rigshospitalet, og Lars Østergaard, Aarhus Universitetshospital. 

  Nyhed
 • ARBEJDEREN: Magasinet Arbejderen beretter om EUs bestræbelser på at oprette et indre marked for data og udveksle oplysninger om borgernes sundhed på tværs af landegrænser. Målet er blandt andet at styrke den EU-baserede medicinalindustris konkurrenceevne. Professor Anders Perner, overlæge på Rigshospitalet og næstformand i Lægevidenskabelige Selskaber, advarer ifølge magasinet om at dele sundhedsdata på tværs af EU-landene.

  Nyhed
 • DAGENS MEDICIN: Ugentlige, nationale video-konferencer om de mest komplicerede tilfælde af patienter med kræft i bugspytkirtlen har været et effektivt redskab til at forbedre behandlingen, viser rapport om de første tre års erfaringer.

  Nyhed
 • UGESKRIFTET: Lægevidenskabelige Selskabers årsmøde om ulighed blev bl..a. dækket af Jens Nielsen fra Ugeskrift for Læger, og i sin reportage beskriver han det tætte program som »en tour de force gennem den ulighed i sundhed, der måske nok ikke er skabt af sundhedsvæsenet, men som heller ikke bliver nedbrudt ved patientens møde med det.«

  Nyhed
 • ALTINGET: Et bredt politisk vedtog i juni en aftale om udflytning af videregående uddannelser fra de større byer, og aftalen vakte en del kritik, bl.a. fra Lægevidenskabelige Selskaber, LVS.

  Nyhed
 • HJERTESAGER: Podcasten ‘Hjertesager’ interviewer en række danske kardiologer med forskellige subspecialer, og henover to episoder fortæller overlæge Christian Gerdes, som sidder i bestyrelsen for Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om sin karriere og om arbejdet med CRT-behandling og om sit fagpolitiske arbejde. Begge dele fylder meget hos Christian Gerdes, som bl.a. siger:

  Nyhed
 • BOBLEN: Podcasten Boblen beskæftiger sig i episode 47 med den evidens, som ligger til grund for sundhedsvæsenets medicin og behandlinger. I programmet interviewes bl.a. professor Anders Perner, som er næstformand i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS.

  Nyhed
 • ​​​​​​​ALTINGET: Sundhedsforskningens blinde pletter kan omsættes til lyspunkter, hvis offentlige og private fonde går sammen og investerer i at etablere et befolkningslaboratorium under en dansk andelsmodel for sundhed. Sådan skrev skriver en række professorer, læger og life science-eksperter i Altinget. Blandt forfatterne var professor Carsten Obel, som sidder i LVS’ bestyrelse.

  Nyhed
 • UGESKRIFTET: I maj vedtog folketinget at forlænge forsøgsordningen med medicinsk cannabis, hvilket vakte kritik fra mange fronter. Ikke mindst fra Lægevidenskabelige Selskaber.

  Nyhed
 • Vi er nødt til at se kritisk på os selv og på det, vi tilbyder de svageste patienter. Det er en vigtig lære af årsmødet i LVS 30. juni 2021. Her berettede en lang række læger og andre fagpersoner om de mange snubletråde, som sundhedsvæsenet spænder ud for patienter med sociale, kulturelle eller sygdomsmæssige problemstillinger, som er etableret før mødet med sundhedsvæsenet, men som ofte bliver forstærket.

  Nyhed
 • Chefen for seruminstituttet beretter om den digitale lære af corona. Det gør han på møderækken Digital Sundhed 2021, som afsluttes med en heldagskonference på Christiansborg 22. september. Der er gratis adgang til at deltage efter først-til-mølle-princippet og konferencen kan desuden følges via live stream.

  Nyhed
 • Coronakrisen har demonstreret, at det er afgørende at stå stærkt, når det gælder evnen til at udnytte digitaliseringen. Det gælder ikke mindst på sundhedsområdet, hvor Danmark kan se sin stærke position truet af amerikanske teknologi-giganter og et Kina under voldsom forandring, også på den internationale scene.

  Nyhed
 • Den fremtrædende kræftforsker Inge Marie Svane fra Herlev Hospital bliver årets modtager af Marie og August Krogh Prisen. Inge Marie Svane hædres for sin banebrydende indsats for at bruge immunterapi i behandling af kræftpatienter. Prisen er stiftet af Novo Nordisk Fonden og overrækkes på årsmødet i Lægevidenskabelige Selskaber 30. juni. Med prisen følger 1,5 mio. kr., hvoraf 250.000 kr. er personlige.

  Nyhed
 • Vi har hørt om ulighed til hudløshed. På konference efter konference har den veluddannede elite endevendt begrebet og lovet sig selv at gøre noget ved det. Alligevel vokser og vokser uligheden i sundheden. Måske er sundhedsvæsenet ligefrem indrettet, så det vedligeholder eller endda øger uligheden?

  Hvorfor – og hvordan kommer vi videre fra skåltalerne? Det undersøger vi på LVS’ årsmøde.

  Dato: Onsdag 30. juni 2021.
  Sted: IDA, Kalvebod Brygge 31, 1560 København V. FYSISK MØDE FULDT BOOKET.
  Det er gratis at følge årsmødet online - du skal blot melde dig til her under.

  Nyhed
 • ALTINGET: Den nye plan for det såkaldte life science-område møder kritik fra både patienter og lægeverdenen, som leder langt efter bl.a. midler til fri klinisk forskning. Anders Perner, næstformand i LVS, siger således til Altinget:

  Nyhed
 • UGESKRIFTET: Der er fokus på den gavnlige effekt af lægemidler og mindre på bivirkninger. Det skaber usikkerhed, skriver professor Anders Perner, næstformand i LVS, i sin faste klumme.

  Nyhed
 • ALTINGET: Sundhedsvæsenet har brug for mere patientnær forskning, og derfor bør regeringen og regionerne sikre en hurtig indsats i årets økonomiaftale, i en sundhedsaftale og i et nyt statsligt forskningsråd, skriver LVS-formand Susanne Axelsen i en ny debatserie om sundhedsforskningens blinde pletter.

  Nyhed
 • ALTINGET: Kommercielle interesser styrer store dele af sundhedsforskningen, og det skader både sundhedsvæsenet og patienterne. De fastlåste strukturer skal nedbrydes, skriver professor Anders Perner, næstformand i LVS, i en ny debatserie om sundhedsforskningens blinde pletter.

  Nyhed
 • I morgen bliver der truffet en dramatisk beslutning. Den bliver truffet på et møde i Sundhedsstyrelsen og den vil i første omgang ramme en stor gruppe læger. I anden ombæring vil den forringe de kliniske tilbud til rigtig mange danskere. Sådan lyder vurderingen fra Susanne Axelsen, formand for Lægevidenskabelige Selskaber, LVS.

  Nyhed
 • DAGENS MEDICIN: For Susanne Axelsen, overlæge og formand for Lægevidenskabelige Selskaber, skal kunst være vedkommende, og så betyder det mindre, om værket hænger på et berømt museum eller er placeret i et moseområde på Djursland.

  Nyhed
 • POLITIKEN: De danske myndigheder har givet afslag på opholdstilladelse til 145 læger og andre sundhedspersoner af udenlandsk oprindelse, og det er sket med begrundelse i coronasituationen.

  Nyhed
 • SCIENCE NEWS: Årtiers økonomisk styring har gjort, at sundhedsvæsenet er blevet meget effektivt. Ihvertfald målt i produktionstal, for det er straks sværere at vurdere gevinsten for patienterne, skriver professor Anders Perner, næstformand i Lægevidenskabelige Selskaber.

  Nyhed
 • UGESKRIFT FOR LÆGER: Der er fremskridt at hente i den sidste udgave af epidemiloven, men den halter stadig, når det gælder om at bruge lægefagligheden. Så det bliver kun til et 7-tal på VAS-skalaen, siger Susanne Axelsen, formand for LVS.

  Nyhed
 • DAGENS MEDICIN: Det er stærkt uheldigt, at Sundhedsstyrelsen planlægger blot 1.040 hoveduddannelsesforløb, når der er brug for 1.250, mener formanden for LVS, overlæge Susanne Axelsen, som sammen med formanden for Lægeforeningen, Camilla Rathcke, ønsker en udvidelse.

  Nyhed
 • P1 MORGEN: Der er ingen tvivl at spore hos overlæge Christian Gerdes: Ja, der sker uoprettelige skader på hjertepatienter, som har fået deres behandling eller undersøgelse udskudt under coronakrisen.

  Nyhed
 • POLITIKEN: Udkastet til ny epidemilov bærer i alt for høj grad præg af at være skabt under coronapandemien, mener formanden for LVS, overlæge Susanne Axelsen. Til Politiken siger hun:

  Nyhed
 • BOBLEN (podcast): Den nyeste udgave af podcasten Boblen beskæftiger sig med kvaliteten af de behandlinger, som anvendes i det danske sundhedsvæsen, og interviewer bl.a. professor Anders Perner, som udover at være overlæge på Rigshospitalet også sidder i bestyrelsen i LVS.

  Nyhed
 • FINANS.DK: Professor Anders Perner fra LVS’ bestyrelse blev for otte år siden pludselig præsenteret for et søgsmål i millionklassen fra en medicinvirksomhed. Perner og en forskergruppe havde vist, at en udbredt behandling med blodplasma-erstatning til patienter med svær blodforgiftning kan give nyresvigt og blødninger, med en mulig dødelig udgang.

  Nyhed
 • Høring over forslag til epidemiloven L134

  LVS takker for muligheden for at kommentere på dette reviderede udkast til en ny epidemilov og hilser det meget velkomment, at man har lyttet til kritikken af det oprindelige udkast. LVS udtrykte blandt andet en udtalt skepsis i forhold til den omfattende brug af ministeriel beslutningskompetence i det daværende lovforslag.

  Høringssvar
 • Coronaåret har på mange måder været skrapt. Især for de syge, for økonomien og for sundhedspersonalet.

2020

 • Bestyrelsens beretning til LVS' repræsentantskabsmøde i november:

 • Urogynækolog Susanne Axelsen er i dag blevet valgt til formand for Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. Hun overtager posten efter professor Henrik Ullum, som netop er blevet udnævnt til adm. direktør for Statens Serum Institut.

  Nyhed
 • Corona-situationen får nu Lægevidenskabelige Selskaber til at udskyde sit årsmøde. Det var oprindeligt sat til januar 2021, men bliver i stedet afviklet onsdag 30. juni 2021. Det bliver som vanligt et heldagsmøde, og det bliver med udsigt til Københavns inderhavn fra IDA Konferencecenter på Kalvebod Brygge. Årsmødets tema vil blive offentliggjort i begyndelsen af det nye år.

  Nyhed
 • Lægevidenskabelige Selskaber har netop udsendt sit høringssvar til epidemiloven og selskabets nyvalgte formand, overlæge Susanne Axelsen, er klar i mælet:

 • Susanne Axelsen, overlæge, AUH (formand)

  Anders Perner, professor, Rigshospitalet (næstformand)

 • ​​​​​​​Der kommer ingen klagesang over sundhedsvæsenets situation fra den nye formand for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), overlæge Susanne Axelsen. Tværtimod. Den 59-årige urogynækolog fra Aarhus Universitetshospital ser muligheder i at udvikle sundhedssektoren med afsæt i erfaringerne fra coronakrisen.

 • Professor Henrik Ullum er udpeget til ny administrerende direktør for Statens Serum Institut (SSI). Henrik Ullum, 54 år, får dermed det øverste ansvar for en række centrale beredskabsopgaver, herunder forebyggelse og bekæmpelse af infektioner, biologiske trusler og medfødte sygdomme. SSI udfører desuden forskning på internationalt niveau. Instituttet beskæftiger 700 personer.

  Nyhed
 • På torsdag 12. november skal Lægevidenskabelige Selskaber vælge en ny ledelse og to nye medlemmer til bestyrelsen. Listen over kandidater ser således ud ved udløbet af fristen for tilmelding:

  Nyhed
 • På torsdag 12. november holder Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) sit ordinære repræsentantskabsmøde, og årets møde bliver det sidste med professor Henrik Ullum som formand. Henrik Ullum er netop blevet udpeget til ny adm. direktør for Statens Serum Institut og stopper derfor i LVS.

  Nyhed
 • Lægevidenskabelige Selskaber arrangerede i september 2020 tre debatmøder om digital sundhed, der leder op til konferencen på Christiansborg den 28. oktober. Møderne har været koncentreret omkring de etiske problemer ved digitaliseringen af sundhedsvæsenet, de teknologiske udfordringer og udfordringen til, at vi uddannelsesmæssigt kan følge med. Møderne har gjort det helt klart, at udviklingen går meget stærkt hos vores konkurrenter i Øst og i Vest, og vi har en alvorlig udfordring, hvis det uofficielle verdensmesterskab i digitalisering skal forblive i Danmark. Se sammendraget fra møderne her, og se også streamingen fra de tre optaktsmøder:

  Nyhed
 • panel hos digital sundhed 2020

  Med patienter, der tumler rundt på grund af uens dataregistrering, vitale corona-data, der behandles håndholdt på grund af mangel på en national datamodel og universiteter, der uddanner læger til fortidens sundhedsvæsen, blev der tegnet et billede af et digitalt sundhedsvæsen, der ikke er noget at prale af. Selv om Danmark stadig er en digital førernation.

  Nyhed
 • Der sker for øjeblikket en eksplosion i digitale projekter i det danske sundhedsvæsen, som lover godt for vores placering i den digitale revolution. Men vi, og alle andre i Vesten, er udfordret af den sundhedsrevolution, som udfolder sig i Kina oven på corona chokket. Kineserne implementer digitale løsninger langt hurtigere, end vi gør, båret af kunstig intelligens og 5G.

  Nyhed
 • Ved LVS’ første møde, ”Det kortlagte menneske” om digital sundhed 7. september var der konsensus om, at talen for eller imod data må stoppe. Det er en kunstig opdeling at være for eller imod data og brugen af data, lidt som at være imod rindende vand. Flere afstemninger viste stor åbenhed over for, at forskere både i det offentlige og det private får adgang til flere data. Fremtiden er brolagt med data, men det er vilkårene for at bruge dem, der er afgørende.

  Nyhed
 • Det uafhængige videnskabelige opslagsværk medicin.dk får ny chefredaktør. Det bliver professor Henrik Ullum, som er formand for LVS, og han får til opgave at fastholde den faglige standard og udvikle nye, digitale informationsportaler med fokus på kvalitet og sikkerhed i anvendelse af lægemidler. 

  Nyhed
 • Corona-krisen har ændret dagsordenen for digital sundhed. Det kommer til at afspejle sig i de fire møder, Digital Sundhed 2020, som LVS gennemfører i september/oktober. Det bliver både fysiske møder og live-streaming. Møderne har fået nye temaer og nye deltagere. Der er plads på de tre indledende eftermiddagsmøder 7., 18. og 24. september, fordi vi er flyttet til større lokaler, mens der nu er venteliste til den afsluttende konference på Christiansborg den 28. oktober.

  Nyhed
 • Som det vil fremgå af programmerne for møderækken Digital Sundhed 2020, så er der deltagere fra institutioner, universiteter og hospitaler fra hele landet. Det var sammen med corona-hensyn, og bestræbelser på at give flest mulig adgang til at deltage, begrundelsen for, at etablere videomøder i Aarhus, Aalborg og Odense. Men corona situationen, især for sundhedspersonale, har en sådan karakter, at vi har valgt at aflyse og i stedet live streamer vi møderne i København kl. 13.00 - 17.00 den 7., 18. og 24. september og heldagsmødet på Christiansborg den 28. oktober.

  Nyhed
 • Foredrag

  Meget restriktive og også uklare regler fra flere regioner om lægers deltagelse i faglige arrangementer truer nu adgangen til den opdaterede viden, som lægerne skal bruge i patientbehandlingen. Det er opfattelsen hos Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, der derfor har henvendt sig til en række myndigheder, bl.a. Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner, for at få lempet reglerne.

  Nyhed
 • Aalborg, Aarhus og Odense kommer med på video, når LVS til september afvikler møderækken Digital Sundhed 2020 hos IDA mødecenter i København. Det sker dels for at gøre møderækken landsdækkende, dels for at få færre på landevejen og i mødecentrene for at kunne overholde coronaens afstandsregler.

  Nyhed
 • Nicolai Döllner, 59, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin, tilknyttes fra 1. august 2020 til Lægevidenskabelige Selskaber som kommunikationsrådgiver. Han afløser Tommy Østerlund, 74, der fortsætter året ud med andre opgaver for LVS.

  Nyhed
 • Et rundspørge blandt LVS’ medlemsselskaber og Danske Patienters medlemmer viser, at der er bred konsensus om, at der dagligt udføres unødvendige undersøgelser og behandlinger i sundhedsvæsenet, hvor behandlernes tid og væsenets ressourcer kunne være brugt bedre andre steder. Der er også enighed om, at det i stort omfang skyldes lægernes frygt for at begå fejl og at få en klage- eller tilsynssag.

  Nyhed
 • Lægeforeningens repræsentantskab valgte fredag aften den 45-årige speciallæge i endokrinologi, Camilla Noelle Rathcke, til ny formand for Lægeforeningen. Derved kom LVS’ formand Henrik Ullum ikke i betragtning, og han fortsætter frem til det ordinære formandsvalg i november 2021 som formand for Lægevidenskabelige Selskaber.

  Nyhed
 • Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, har med stor glæde noteret, at Danske Regioner nu har taget et afgørende skridt mod etablering af et dansk behandlingsråd. Danske Regioner har udpeget lægelig direktør på Odense Universitetshospital, Michael Dall, til formand for rådet, og besluttet at placere et sekretariat med 20 – 25 medarbejdere i Aalborg. Rådet skal efter planen starte sit arbejde om et år.

  Nyhed
 • LVS’ formand Henrik Ullum stiller op som kandidat til formandsvalget i Lægeforeningen. Valget af ny formand for Lægeforeningen finder sted på et en-dages Lægemøde i Aarhus den 19. juni. Der skal findes ny formand, fordi Andreas Rudkjøbing har besluttet at stoppe et år før tid.

  Nyhed
 • Coronakrisen har givet sundhedssektoren et digitalt ryk. Det gælder især i almen praksis, hvor videokonsultationer blev indført i lyntempo. Andre steder i sektoren har de digitale projekter stået på vågeblus. Men det bliver skruet op inden længe, og krisen har lært os flere ting: Vi er bagud med digitale kompetencer og uddannelse, vi har et usikkert etisk kompas, og vi mangler strategier for den digitale udvikling i samfundet, ikke mindst i sundhedsvæsenet.

  Nyhed
 • Statsminister Mette Frederiksen meddelte på sit pressemøde tirsdag, at der som konsekvens af coronakrisen vil blive etableret et nyt beredskab mod kommende pandemier i form af en epidemistyrelse. Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, mener, at det er en klog og logisk beslutning i betragtning af det forløb, vi har været igennem siden januar. Men LVS' formand Henrik Ullum mener, at det er helt og aldeles ulogisk at placere en ny styrelse med centrale sundhedsmæssige opgaver under justitsministeriet. Den hører til sammen med de øvrige styrelser under sundhedsministeriet.

  Nyhed
 • I arkivet over den danske sprogskat ligger denne brokke: intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Den kunne godt hentes ned fra hylden og anvendes på det danske sundhedsvæsen midt i disse coronatider. Den grad af samarbejde, omstilling, faglig mobilisering og dialog med det politiske niveau, som vi har set i de seneste måneder, er på vej i historiebøgerne.

  Nyhed
 • LVS' formand Henrik Ullum opfordrer i dag på Altinget Sundhed sammen med Lars Østergaard og Anders Perner, begge medlemmer af LVS' bestyrelse, til, at vi i forlængelse af coronakrisen får etableret et nyt system for datahåndtering. Vi bør tage konkret læring af coronakrisen og sørge for, at fremtidens procedurer og regler for anvendelse af sundhedsdata til forskning bliver smidigere og ensartet for hele landet. Krisen har vist, hvor hurtigt og effektivt forskning kan igangsættes, når det virkelig gælder, og det står i skærende kontrast til det nuværende bøvlede system. Læs hele indlægget her:

  Nyhed
 • Selv om vi står midt i coronaudbruddet, og toppen af krisen næppe er nået, bør vi allerede nu begynde at tage læring af det sundhedsmæssige og samfundsmæssige mareridt, som vi går igennem, siger LVS' formand Henrik Ullum i dette indlæg, der blev bragt i Berlingske Tidende den 10. april. Allerede nu skal vi planlægge for fremtiden, og mest presserende er behovet for et permanent epidemiologisk kriseberedskab.

  Nyhed
 • Der skal en markant ændring til af hele sagsbehandlingen, siger LVS formand Henrik Ullum efter at have set en undersøgelse blandt LVS’ medlemmer om deres erfaringer med behandlingen af dataanmeldelser. Den afslører et administrativt system, der er et uland værdigt, men ikke passer til et avanceret samfund som det danske. Det er især forskellene i administrativ praksis og gradbøjningen af jura, der springer i øjnene, og det er blevet værre siden vi har fået EU’s persondataforordning, GDPR.

  Nyhed
 • Modtaget fra Sundheds- og Ældreministeriet 21. februar 2020.

  Høringssvar
 • Det er med glæde, at Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, konstaterer, at den faglige profil styrkes i det behandlingsråd, som Danske Regioner vil etablere fra starten af 2021. Ikke blot, at LVS får en ekstra plads i bestyrelsen for Behandlingsrådet, men at regionernes repræsentanter skal have sundhedsfaglig baggrund. Der er dog stadig ikke blevet plads til kommunerne i Behandlingsrådet, og det er stadig op til bevis, som det hedder i vores nabolande, at Rådet kan holde armlængden til det politiske niveau.

  Nyhed
 • Situationen omkring spredningen af COVID 19 er nu så omfattende, at vi har besluttet at flytte LVS' møderække Digital Sundhed 2020 til den 7., 18. og 24. september. Den afsluttende konference på Christiansborg bliver den 28. oktober. Vi fastholder nogle arrangementer på et meget højt fagligt niveau, men under former, der udfordrer den traditionelle mødeform. Det første møde den 7. september om de etiske udfordringer bliver i form af en høring. Næste møde hos IDA på Kalvebod Brygge den 18. september bliver "Løvens hule light", og sammesteds den 24. september er deltagerne oppe til eksamen. Det hele rundes af på Christiansborg den 28. oktober, anført af toppen i det danske sundhedsvæsen og udenlandske key-note speakere. Se oversigt og tilmelding her:

  Nyhed
 • Danske Regioner vil oprette et Behandlingsråd med opstart primo 2021.

  Høringssvar
 • Lægevidenskabelige Selskaber arrangerer i april og maj fire møder om den digitale fremtid i sundhedsvæsenet: Digital Sundhed 2020. I april er det tre eftermiddagsmøder den 2., 15. og 28. april, afsluttende med en heldagskonference i Fællessalen på Christiansborg den 7. maj. Vi tager fat på det enorme kompleks af muligheder og udfordringer i den digitale revolution, der i øjeblikket vælter ind over os. De etiske udfordringer, behovet for evidens, kravet til uddannelserne og til regler og lovgivning.

  Nyhed
 • Marie og August Krogh prisen 2020

  Danmarks førende forsker i hjerte-kar-sygdomme, Børge Grønne Nordestgaard, fik på LVS' årsmøde 24. januar årets Marie og August Krogh Prisen 2020 på 1,5 mio. kroner. Prisen uddeles af Novo Nordisk Fonden efter indstilling fra LVS' bestyrelse, og den anses derfor for at være en af landets absolut fornemste forskerpriser. Børge Nordestgaard er professor og overlæge på Klinisk Biologisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital og professor i genetisk epidemiologi, Københavns Universitet.

  Nyhed
 • LVS, Danske Patienter og Danske Regioner lancerer i fællesskab et dansk vælg klogt projekt, der skal finde og forhåbentlig eliminere procedurer, tests og behandlinger i sundhedsvæsenet, der er overflødige eller ligefrem skadelige for patienterne. Danske Regioner betaler, LVS leder, og Danske Patienter har formandsskabet i projektet, der skal løbe over tre år. Udenlandske erfaringer tyder på, at så meget som hver femte handling i sundhedsvæsenet er meningsløs, og det kan flytte betydelige ressourcer til områder, hvor der i dag mangler penge.

  Nyhed
 • Fra nytår er det blevet lettere for forskere at få adgang til data fra relevante patientjournaler. Det sker efter lang tids pres fra læge- og patientorganisationer, her i blandt LVS, der blandt sine medlemmer har oplevet store frustrationer over en kompleks og bureaukratisk proces med at hente vigtige data fra journaler til forskning i udviklingen af nye behandlinger.

  Nyhed
 • Modtaget fra Sundhedsstyrelsen 1. november 2020.

  Høringssvar

2019

 • Danske Regioners udspil til et kommende behandlingsråd er langt hen ad vejen ganske fornuftigt, og med den erklærede målsætning om, at det skal medvirke til at skaffe os mere sundhed for pengene, og at vægten skal lægges på faglighed og uafhængighed af det politiske niveau, kunne det være så godt. Men i den nuværende udformning er der ikke sammenhæng mellem indhold og målsætning.

  Nyhed
 • billede af program 2020

  Lægevidenskabelige Selskaber har fuldt program til årsmødet den 24. januar 2020, efter at sundhedsminister Magnus Heunicke har sagt ja til at holde åbningstalen. Årsmødets tema er den digitale sundhedsrevolution:

  Nyhed
 • LVS mener, at tiden er inde til at nedsætte en ny speciallægekommission, der kan foretage en grundig vurdering af lægers videreuddannelse, specialestruktur, uddannelsens indhold, sammensætning og gennemførelse og også se på nye karriereveje samt fleksibilitet i uddannelsen. Det konkluderer LVS i et nyt politikpapir om lægers uddannelse.

  Nyhed
 • Ida Donkin medlem af LVS bestyrelse

  Repræsentantskabet i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, valgte torsdag læge Ida Donkin, 33, til nyt medlem af LVS’ bestyrelse. Hun bliver herved det yngste medlem nogensinde, der indtræder i den daglige ledelse af Lægevidenskabelige Selskaber, der er paraply for 125 videnskabelige selskaber med over 26.000 medlemmer.

  Nyhed
 • Weekendavisen bragte for nylig en artikel med overskriften ”De sidste raske”. Det refererede til, at et amerikansk studie, P100-studiet, havde indsamlet så mange informationer om patienterne, at ikke én gik fri for at være i en form for sygdomsrisiko. Det spillede på den gamle lægevits om, at en rask person er et menneske, der ikke er blevet undersøgt tilstrækkeligt grundigt.

  Nyhed
 • Et behandlingsråd er blandt de få konkrete ting på sundhedsområdet, som den nye regering har lovet i sit forståelsespapir. Det ser vi frem til i de faglige miljøer, skriver LVS' formand Henrik Ullum i dette indlæg, der også har været bragt i Dagens Medicin. Et behandlingsråd vil være en del af overlevelsesstrategien for fremtidens danske sundhedsvæsen, men tænk jer nu godt om. Der er mange modeller, når vi ser os om i verden, og en simpel udvidelse af Medicinrådet er ikke svaret. Det har det offentliges analysecentrer VIVE allerede påpeget. Danskerne fortjener en robust model, og det er politikerne selv, som får mest brug for den rådgivning, som et toptunet behandlingsråd kan levere.

  Nyhed
 • Det er menneskeligt at fejle, men det er kriminelt ikke at lære af fejlene. Det har været Mantraet for det lærende sundhedsvæsen, siden det blev lanceret som begreb omkring årtusindskiftet. Derfor er det sørgeligt, at vi her en snes år efter stadig hænger fast i den mest primitive opfattelse af, at fejl skal straffes. Der er brug for en kulturændring, og den skal begynde hos Styrelsen for Patientsikkerhed og i de rammer, der gælder for Styrelsens arbejde.

  Nyhed
 • Nationalt Genom Center, NGC, er en afgørende brik i fremtidens bestræbelser på at skaffe bedre og mere personlige behandlinger til danskerne. Så enkelt kan det egentlig siges. Hvis vi ikke har et nationalt program for udviklingen af personlig medicin, skal vi om få år til udlandet for at købe den viden og de behandlinger, som danskerne efterspørger. Men NGC, som det er etableret nu, kan ikke stå alene. Det er en start, som vi hurtigt skal bruge til at komme videre.

  Nyhed
 • Henrik Ullum, formand LVS

  Vi læger er blevet forsigtige med at anprise teknologiske gennembrud, fordi de ofte er blevet oversolgt i utide. Men den digitale revolution inden for sundhed, vi ser udfolde sig for øjeblikket, er reel. Den vil få store positive konsekvenser for patienterne, for lægerollen og for organiseringen af sundhedsvæsenet, og det kræver forandringer.

  Nyhed
 • Henrik Ullum på Folkemødet 2019

  LVS var i år repræsenteret på Folkemødet med formand Henrik Ullum og næstformand Susanne Axelsen. Vi deltog i en række debatter, der var koncentreret omkring lighed og prioritering, evidens, brug af sundhedsdata og genomisk medicin. Revolutionen omkring brugen af kunstig intelligens fyldte meget, men gennem mange debatter var i år en grøn tråd: udfordringen fra klimaforandringerne.

  Nyhed
 • I et indlæg i Ugeskrift for Læger opfordrer LVS lægerne til at komme tilbage i det kvalitetsarbejde, som mange har forladt på grund af frustrationer med den nuværende indsats. For mange har det ikke klinisk relevans, og det har fået andre faggrupper til at rykke ind i det tomrum, som lægerne har efterladt. Men det er nye tider og tid til at komme tilbage siger LVS.

  Nyhed
 • Høring fra Danske Regioner modtaget 20. maj 2019

  Høringssvar
 • Vi bruger årligt over 50 mia. kroner på alt fra medicin til CT scannere til behandlinger i sundhedsvæsenet. Men vi bruger næsten ingenting på at undersøge kvaliteten af det, som kommer ud af denne kæmpeinvestering. Derfor har vi brug for et behandlingsråd, der kan hjælpe med at få mest sundhed for pengene og hindre, at vi bliver løbet over ende af den bølge af nye lægemidler og højteknologiske behandlinger, som vælter ind over os. Det skal være et behandlingsråd, der er fleksibelt opbygget og har store muskler.

  Nyhed
 • Danske Regioner har i dag meldt ud, at de vil bevilge 8,5 mio. kroner over tre år til gennemførelsen af et dansk Vælg Klogt program. Formålet med bevillingen er at støtte et projekt, der skal definere ting, vi skal holde op med at gøre. Det vil sige at reducere procedurer, tests og behandlinger, der er overflødige eller direkte skadelige for patienten. Den konkrete udformning af projektet vil blive forhandlet i de kommende uger:

  Nyhed
 • Høring modtaget fra Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) ved enhedschef Mette Øhlenschlæger den 22. marts 2019

  Høringssvar
 • Regeringen og Dansk Folkeparti lægger i aftalen om en sundhedsreform op til, at det nuværende medicinråd udvides til et Medicin- og Behandlingsråd. Det er i princippet en god og rigtig beslutning, siger Henrik Ullum, formand for LVS. Vi har længe ønsket os et behandlingsråd. Men det fremgår også af aftalen, at det skal drives på basis af en ekstrabevilling på under 14 mio. kroner om året. Hvis det beløb ikke hæves, så har Rådet ikke en chance for at udføre sin opgave på et fagligt forsvarligt niveau.

  Nyhed
 • LVS og Danske Patienter er enige om, at et kommende behandlingsråd skal have en anderledes opbygning og fungere anderledes end det nuværende medicinråd. Vi er også enige om, at et Vælg Klogt initiativ bør være en del af det behandlingsråd, som statsminister Lars Løkke Rasmussen har bebudet. Udspillet fra vores to organisationer bringes på det elektroniske nyhedsbrev Altinget Sundhed:

  Nyhed
 • Ledelse er en integreret del af lægegerningen. Fra den første dag i klinikken påtager lægen sig ledelsesmæssige opgaver i forhold til andre faggrupper og omverdenen. Det har historisk set også været lægerne, der har siddet på lederposterne i sundhedsvæsenet, fra klinikken og op til de øverste poster i væsenet. Sådan er det ikke længere, og det er et problem, fordi alle studier viser, at de arbejdspladser i sundhedsvæsenet, der tiltrækker de bedste medarbejdere og har de bedste behandlingsresultater, har højt kvalificeret sundhedsfaglig ledelse. Det er dygtige læger, der er ledere.

  Holdningspapir
 • På baggrund af debatten på årsmødet 2019 med temaet "Skal lægen tilbage i førersædet?" har LVS' bestyrelse formuleret ti bud om god sundhedsfaglig ledelse i sundhedsvæsenet:

  Nyhed
 • Amanda Cass Business School

  Syv ud af ti danske læger kunne godt overveje at gå ind i en lederstilling viser en undersøgelse, som LVS har lavet sammen med den ansete britiske professor Amanda H Goodall, Cass Business School, London. Men det kniber ofte med ansøgere, når der opslås stillinger som ledende overlæger på danske hospitaler. Undersøgelsen viser også, at det er en stærkt motiverende faktor for lægerne, hvis de bliver ledet af en højt kvalificeret kliniker. Imens griber "djøfficeringen" om sig i det danske sundhedsvæsen.

  Nyhed
 • Det er dybt betænkeligt, at regeringen udsender et forslag til sundhedsreform på 144 sider, hvor forskningen er en fodnote på side 126, og kun som en reference til, at den offentlige forskning er basis for Danmarks Life Science industri. Det konstaterer LVS' formand Henrik Ullum på det elektroniske nyhedsbrev Altinget.

  Nyhed
 • Regeringens udspil til en sundhedsreform rummer ifølge LVS præcis den dobbelthed, der enten kan føre os frem mod et dansk sundhedsvæsen, der hænger markant bedre sammen, eller fører os lukt tilbage til amternes værste dage. Der er en bombe under førersædet, og det kræver væsentlige justeringer og politisk mod at holde fast i det første scenarie.

  Nyhed
 • I Berlingske Tidendes kronik i dag advarer LVS formand Henrik Ullum mod, at mantraet om nærhed ødelægger gevinsterne ved den centralisering, som de seneste 10-15 år har givet sundhedsvæsenet et tigerspring fremad. Der skal være nogle overordnede nationale krav til kvalitet og faglighed, der hindrer, at sundhedsfællesskaberne bliver til 21 nye "amter".

  Nyhed
 • Marie og August Krogh prisen 2019

  Leder af Nationalt Videnscenter for Demens, klinisk professor Gunhild Waldemar, modtog årets Marie og August Krogh pris på LVS' årsmøde den 25. januar 2019. Prisen, der er på 1,5 mio. kroner, uddeles af Novo Nordisk Fonden efter indstilling fra LVS' bestyrelse. En kvart million er personlig, mens resten er til prismodtagerens forskning

  Nyhed
 • Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, har vedtaget en række principper for den etiske omgang med sundhedsdata. De skal være vejledende for forskere, der bruger data fra patienter og forsøgspersoner i deres forskning, og siden anvender resultaterne til forbedring af behandlingerne i sundhedsvæsenet.

  Nyhed

2018

 • Novo Nordisk Fonden har med en bevilling på en milliard kroner sikret etableringen af Nationalt Genom Center. Det findes organisatorisk allerede i Sundhedsministeriet, men bevillingen skal over de næste fire-fem år sikre opbygningen af en national infrastruktur i sundhedsvæsenet, som består af etablering og drift af et nationalt sekventeringscenter og et såkaldt High Performance Computing center i Danmark.

  Nyhed
 • Lægernes faglige stemme

  LVS har i 2019 eksisteret i 100 år. Det er ikke i sig selv imponerende i den medicinske verden. Men enestående er det, at LVS som lægernes faglige stemme i dag er mindst lige så relevant som ved etableringen for 100 år siden. LVS blev etableret som konsekvens af eksplosionen i den medicinske viden. I dag er der mere end nogensinde brug for fagligheden som bolværk mod tsunamien af tvivlsom viden i den postfaktuelle æra.

  Nyhed
 • Høring modtaget fra Sundheds- og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K ved Birgitte Gram Blenstrup

  Høringssvar
 • Når vi i dag er i stand til at tilbyde danske patienter en stadig større vifte af behandlinger, så skyldes det, at vi gennem mange årtier har opsamlet viden, forsket og udviklet sideløbende med, at vi har produceret. Det har været drivkraften i et sundhedsvæsen i stadig udvikling, og det skal politikerne sørge for, at de får placeret centralt i de planer for en sundhedsreform, som er i støbeskeen. Som udviklingen er for øjeblikket, er der et meget ensidigt fokus på produktion. Vi risikerer at få et dumt sundhedsvæsen.

  Nyhed
 • Regeringen har præsenteret en ændring af sundhedsloven, der på samme tid skal øge beskyttelsen af sundhedsdata, og derved borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskningen, og så gøre livet lettere for forskerne. Den hedder mundret: forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og ændring af sundhedsloven. LVS har før lovens fremsættelse spurgt sine medlemsselskaber om problemerne med at gennemføre forskning af god kvalitet med de nuværende regler, og på den baggrund er det klart, at loven rummer en række markante forbedringer:

  Nyhed
 • LVS skel hermed orientere om, at der lukkes for ansøgninger i forhold til fagområdet akutmedicin per 31. december 2018.

  Nyhed
 • LVS' repræsentantskab har på sit møde i Domus Medica 8. november 2018 valgt syv medlemmer til bestyrelsen. Heraf var fem genvalg af nuværende medlemmer, mens der var to nye: professor, alment praktiserende læge Jette Kolding Kristensen, DSAM, der afløste Roar Maagaard, og klinisk professor Anders Perner, der afløste Ole Nørregaard. Han var opstillet af Det Medicinske Selskab i København. Der var desuden genvalg af Susanne Axelsen som næstformand for LVS.

  Repræsentantskabet blev præsenteret for et regnskab, der viste et betydeligt underskud på grund af øget aktivitet, ny hjemmeside m.m. Repræsentantskabet vedtog derfor en kontingentforhøjelse på l5 kroner for alle medlemmer, således at lægelige medlemmer nu betaler 200 kr. årligt og ikke-lægelige medlemmer 100 kr. årligt for medlemskabet af Lægevidenskabelige Selskaber.

  Nyhed
 • Høring modtaget fra Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S ved specialkonsulent Steen Hartvig Hansen

  Høringssvar
 • Regeringen har bebudet, at den i dette efterår vil komme med en sundhedsreform på niveau med dengang, man skabte de fem danske regioner. Det skal skabe større sammenhæng i det danske sundhedsvæsen. Intet er mere velkomment, men det er svært at se rationalet i, at et middel skulle være at lukke regionerne ned igen. Problemerne med manglende sammenhæng i det danske sundhedsvæsen skyldes ikke, at vi har et regionalt og et centralt niveau. Det skyldes nok nærmere, at der mangler sammenhæng i det, der foregår på de to niveauer og så, at vi har et primært sundhedsvæsen med åbenlyse svagheder.

  Nyhed
 • I et samlet forskningspolitisk udspil understreger LVS vigtigheden af, at det offentlige bruger flere ressourcer på forskning i almindelighed og på den kliniske forskning i særdeleshed. Den er underprioriteret i Danmark, selv om det er den mest økonomisk effektive måde at opnå forbedringer i patientbehandlingen.

  Nyhed
 • Den næste bølge af patientinddragelse gælder forskningsprojekter. I fremtiden vil patienter i højere grad medvirke ved planlægning, gennemførelse og implementering af forskning.

 • Lægefaglig ledelse af høj kvalitet skal fremme kvaliteten af patientbehandlingen og medvirke til at forbedre sundhedsvæsenet og dermed til at forbedre borgernes sundhed og livskvalitet. Lægefaglig ledelse skal udgøre en attraktiv karrieremulighed og være drivende kraft i sundhedsvæsenet. Lægefaglig ledelse skal have den kliniske, sundhedsfaglige og den forskningsmæssige udvikling som mål og ikke være underlagt teknisk administrativ ledelse:

  Nyhed
 • Høring modtaget fra Sundheds- og Ældreministeriet ● Holbergsgade 6 ●
  1057 København K ● ved Patrick Kofod Holm, fuldmægtig, Jura og Lovkvalitet ● www.sum.dk

  Høringssvar
 • Høring modtaget fra Sundheds- og Ældreministeriet ● Holbergsgade 6 ●
  1057 København K ● ved Helene Tejsner, Specialkonsulent, Sundhedsjura og Psykiatri ● www.sum.dk

  Høringssvar
 • Lægevidenskabelige Selskaber har trukket sig ud af Det fælles Sundhedstelt på Folkemødet 2018. Det betyder ikke, at LVS har droppet årets medieevent. Vi er til stede med formandsskabet på Folkemødet, og LVS' formand medvirker ved en stribe debatter både torsdag, fredag og lørdag. Se oversigten her:

  Nyhed
 • Efter vedtagelsen ved 3. behandlingen i Folketinget har Danmark ved lov etableret et nationalt genomcenter. Det er over et halvt år forsinket på grund af en kompleks politisk proces, men nu er rammerne lagt, og der skal nu ske en konkret udformning af centret, der er etableret under sundheds- og ældreministeriet.

  Nyhed
 • Den næste bølge af patientinddragelse gælder forskningsprojekter, men de færreste forskere har erfaring i, hvordan det gribes an i praksis. LVS og vidensdelingsprojektet ”Patienten som partner i dansk sundhedsforskning”, SDU, tilbyder derfor i juni kurser eller seminarer i Aarhus og København.

  Nyhed
 • Antallet af praktiserende læger i Danmark er nu nede på 3400, mens der er kommet flere tusinde nye læger på sygehusene. Hvis vi ikke gør noget ekstraordinært indtil de nye store årgange kommer ud i klinikken, risikerer vi sammenbrud i sundhedsvæsenet flere steder i landet, skriver alm. praktiserende læge Gunver Lillevang, medlem af PLOs bestyrelse, alm. praktiserende læge Roar Maagaard, medlem af LVS' bestyrelse, og Henrik Ullum, formand for LVS, i Jyllands Postens kronik 27. april

  Nyhed
 • Lægevidenskabelige Selskaber, Danske Patienter og sundhedsdekanerne fra de fire universiteter tager i en kronik i Politiken til genmæle over for den polemiske debat, der har været omkring oprettelsen af et nationale genomcenter. Lægernes og patienternes store organisationer står sammen med forsknings- og undervisningsmiljøerne bag det politiske forlig, der skal sætte gang i udviklingen af personlig medicin i Danmark:

  Nyhed
 • Samarbejdet med patienterne og uddannelse af sundhedsvæsenets medarbejdere til arbejdet med personlig medicin er en stor udfordring, som vi skal igang med at løse nu, lyder det fra læger, patienter og universiteter:

  Nyhed
 • Afdelingsledelser skal godkende lægers deltagelse i industrikurser. Deltagelse i advisory boards skal gokendels på ledelsesniveau. En god aftale, siger LVS' formand Henrik Ullum

  Nyhed
 • I dag fremsættes med nogle måneders forsinkelse lovforslaget om etablering af et dansk nationalt genomcenter. Det ledsages af en bred politisk aftale om centret og reglerne for anvendelse af sundhedsdata til videnskabelige forsøg, hvor der anvendes genomsekventering eller andre genetiske analyser. Kun Enhedslisten står uden for det politiske forlig.

  Nyhed
 • Marie og August Krogh Prisen 2018

  Professor Hans Erik Bøtker, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, fik på LVS' årsmøde den store pris, Marie og August Krogh Prisen, på 1,5 mio. kroner, hvor 250.000 er personligt og 1.250.000 kroner er til forskning. Prisen uddeles af Novo Nordisk Fonden efter indstilling fra bestyrelsen i Lægevidenskabelige Selskaber og er en af de fornemste forskerpriser, der uddeles i Danmark:

  Nyhed
 • Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, har stor respekt for det arbejde, som udføres af Det Nordiske Cochrane Center som vagthund over for lægemiddelindustrien og eventuelt urent trav i relationerne mellem læger og industri.

  Nyhed

2017

 • Vi skal finde fornuftige løsninger omkring lægers arbejde for Medicinrådet, så vi ikke igen lander i en catch 22 situation, men paradokserne stikker dybt:

  Holdningspapir
 • Nationale kliniske retningslinjer er en beskrivelse af den fagligt bedste behandling, som vi i Danmark kan give af en bestemt lidelse. Det er centralt for at sikre en høj ensartet kvalitet:

  Holdningspapir
 • Den lægelige videreuddannelse skal sikre lægen en uddannelse, der kvalificerer til autorisation som speciallæge i et af de 38 specialer i det danske sundhedsvæsen. Uddannelsen skal gøre lægen i stand til at virke på speciallægeniveau på det højeste internationale niveau til gavn for befolkningen:

  Holdningspapir
 • Det er en integreret del af lægegerningen at samarbejde med den industri, der fremstiller vores nye lægemidler og medicinske udstyr og i øvrigt andre tredjeparter i samfundet. Men det skal ske med fuld åbenhed i forhold til det omgivende samfund:

  Holdningspapir
 • Sundheden er vores vigtigste forskningsområde, og det er ganske enkelt ikke muligt at fastholde Danmarks førerposition på den kliniske forskning, uden at vi bruger en større del af vores nationale velstand på forskningen:

  Holdningspapir
 • Indlæg af LVS formand Henrik Ullum om baggrunden for et dansk vælge klogt initiativ

  Holdningspapir
 • Der er ikke lighedstegn mellem at erklære sig inhabil og have forbryderiske hensigter. Tværtimod, så er en erklæring om inhabilitet udtryk for høj faglig integritet og et adelmærke i vores demokratiske samfund, siger LVS formand Henrik Ullum i dette indlæg

  Holdningspapir
 • Det er en integreret del af lægegerningen at samarbejde med den industri, der fremstiller vores nye lægemidler og medicinske udstyr og i øvrigt andre tredjeparter i samfundet. Men det skal ske med fuld åbenhed i forhold til det omgivende samfund:

  Holdningspapir
 • Hvordan klarer vi udfordringen fra de nye ekkorum på de sociale medier, hvor følelser og fortællinger vejer lige så tungt som fakta og evidens?

  Program LVS årsmøde, fredag den 26. januar 2018, kl. 09.00 – 16.00
  IDA Mødecenter Kalvebod Brygge 31 – 33, 1780 København V

 • LVS har i juni 2017 stillet de 38 specialebærende selskaber en række spørgsmål om deres oplevelser med Sundhedsplatformen (SP), som vil komme til at dække Region Hovedstaden og Region Sjælland – og dermed mere end 50 % af Danmarks borgere.

  Nyhed
 • Solide sundhedsdata er basis for, at vi kan udvikle bedre behandlinger til syge mennesker. Derfor støtter patienter og læger i den grad et nationalt genom center.

  Nyhed
 • Pas på: Nogen vil stjæle nye behandlinger fra patienterne

  Solide sundhedsdata er basis for, at vi kan udvikle bedre behandlinger til syge mennesker. Derfor støtter patienter og læger i den grad et nationalt genom center.

  Af Camilla Hersom, formand Danske Patienter og Henrik Ullum, formand Lægevidenskabelige Selskaber

  Nyhed
 • Danske Patienter og LVS slår i et fælles debatindlæg fast, at et genomcenter er en national interesse og en åbenlys fordel for patienterne:

  Nyhed
 • LVS' årsmøde, der holdes i IDA Mødecenter på Kalvebod Brygge i København den 26. januar 2018 fra kl. 09.00 - 16.00, har ramt et emne, der utvivlsomt optager mange: lægen i det postfaktuelle samfund, hvor nogle sygdomshistorier på Facebook kan være lige så gode som rådgivningen fra lægen.

  Nyhed
 • LVS' årsmøde, der holdes i IDA Mødecenter på Kalvebod Brygge i København den 26. januar 2018 fra kl. 09.00 - 16.00, har ramt et emne, der utvivlsomt optager mange: lægen i det postfaktuelle samfund, hvor nogle sygdomshistorier på Facebook kan være lige så gode som rådgivningen fra lægen.

  Nyhed
 • Indlæggene om Medicinrådet på det seneste har med al ønskelig tydelighed afdækket, hvor forskruet debatten om habilitet og lægernes samarbejde med medicinalindustrien er blevet.

  Nyhed
 • De seneste år er konsekvenserne af ”fake news”, tabet af autoritetsbegrebet og den såkaldte demokratisering af medierne skyllet ind over os. Læger har om nogen mærket konsekvenserne af, at alle i princippet er lige kloge, følelser og fakta er ligeværdige og shitstorme kan ramme uden varsel.

  Nyhed
 • Krisen omkring Medicinrådet, og problemerne med at få udpeget lægelige eksperter til fagudvalgene, har afdækket nogle paradokser i den måde, vi har indrettet os på i det danske sundhedsvæsen. Dem må vi have løst, så vi sikrer en smidig og professionel godkendelse af nye lægemidler til det danske marked.

  Nyhed
 • Lægevidenskabelige Selskaber mener, at det er af yderste vigtighed for patienterne i Danmark, at der findes en hurtig løsning omkring lægernes arbejde for Medicinrådet, så arbejdet med at godkende nye lægemidler sikres.

  Nyhed
 • Politikerne går nu ind i sagen om det dysfunktionelle Medicinrådet. Samtidig ændrer Rådet praksis omkring habilitetskravene til de læger, der skal arbejde for rådet.

  Nyhed
 • En giftig kombination af manglende ressourcer til at aflønne eksperter og strammede krav til habilitet er ved at pille tænderne ud på det medicinråd, som siden nytår har haft til opgave at vurdere og godkende nye lægemidler til danskerne og sikre, at de er pengene værd. Medicinrådet kan ikke skaffe de lægelige eksperter, der skal vurdere bl.a. ny kræftmedicin.

  Nyhed
 • Retten var sat på LVS' årsmøde 27. januar, og emnet var for eller imod indførelse af certificering af danske lægers efteruddannelse.

  Nyhed
 • LVS er sammen med 14 andre organisationer i Det fælles Sundhedstelt på Kæmpestranden i Allinge 15. -18. juni. Vi har vores eget arrangement: "dine sundhedsdata er i spil", lørdag den 17. juni kl. 13.50, hvor debatten om fremtidens brug af sundhedsdata bliver trukket skarpt op mellem formanden for Patientdataforeningen Thomas Birk Kristiansen og direktøren for Danske Patienter Morten Freil med LVS-formand Henrik Ullum i midten.
  Men vi er med mange andre steder:

  Nyhed
 • Arbejdet i det nyoprettede Medicinråd er truet af sammenbrud, mener Henrik Ullum, der er formand for LVS, Lægevidenskabelige Selskaber, der har tre medlemmer i Rådet og formænd for en række fagudvalg. Overdrevne krav til lægernes habilitet og den arbejdsmængde, som lægerne i Rådet skal levere i deres fritid, er ved at kortslutte arbejdet i Medicinrådet, der skal godkende nye lægemidler til danskerne.

  Nyhed
 • Kommentar: Henrik Ullum Der er en ny byrde på vej til de, der driver sundhedsforskning i Danmark. Det er en rigtig skidt idé i en tid, hvor forskningsbudgetterne i forvejen er under pres. Der er tale om, at Lægemiddelstyrelsen vil mangedoble gebyrerne for godkendelse af kliniske forsøg. Det sker efter pres fra Rigsrevisionen, der ikke mener, at de nuværende gebyrer er ”kost-ægte”, altså dækker de faktiske omkostninger.

  Nyhed
 • Retningslinjer kan dæmme op for overbehandling
  Henrik Ullum, formand Lægevidenskabelige Selskaber, LVS Det har ikke skortet på gode ideer og indsigtsfulde analyser til at tøjle overdiagnosticering og –behandling i den debat-serie, som Altinget har lagt skærm til de seneste uger. Flere debattører har nævnt og anprist LVS’ initiativ til et dansk Choosing Wisely projekt, Vælg Klogt Initiativet, som vi omtalte i det første indlæg. Det skal vi vide at bruge, når det lanceres. Støtten kom bl.a. fra Sundhedsstyrelsen, og det er vi glade for.

  Nyhed
 • En svinestreg over for en svag samfundsgruppe:

  Lægerne forlader i protest arbejdet med retningslinjer for fedmekirurgi, der kun vil tillade et fåtal at blive behandlet for deres lidelse. I direkte modstrid med netop offentliggjorte nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

  Nyhed
 • Myndighederne har præsenteret en ny tre-årig dimensioneringsplan for lægeuddannelsen, og den blev behandlet i Det nationale råd for lægers videreuddannelse onsdag. Den har nogle åbenbare svagheder mener lægernes organisationer. Brug linket her for at se den fælles udtalelse fra Lægeforeningen og LVS:

  Nyhed
 • Alle læger, der har med patienter at gøre, oplever situationer, hvor de må spørge sig selv, om denne undersøgelse, prøve eller behandling virkelig var nødvendig. Vi kender ikke omfanget, men vi kender en række af årsagerne, og vi mener, at en del af løsningen kan være et dansk ”Vælg Klogt” program. Inspirationen kommer fra USA og England, der har gennemført såkaldte Choosing Wisely programmer.

  Nyhed
 • Lægevidenskabelige Selskaber deltager i 2017 for tredje gang i Folkemødet på Bornholm, og for anden gang foregår det i Det fælles Sundhedstelt, hvor der i år er repræsenteret 15 organisationer inden for sundhedsområdet. LVS har et debat arrangement om sundhedsdata lørdag den 17. juni kl. 13,50, men vi deltager også gerne i andre debatter på Folkemødet. Se en præsentation her af, hvad LVS bestyrelsen kan byde ind med:

  Nyhed
 • Aktivitetsniveauet i LVS er steget markant de senere år. Det første nyhedsbrev behandler nogle af de centrale projekter, som LVS har været involveret og er på vej ind i, bl.a. et dansk Vælg Klogt Initiativ og en politik på uddannelsesområdet. LVS har også fået ny bestyrelse:

  Nyhed
 • Politikerne på Christiansborg gentager manøvren fra "grundloven om prioritering i det danske sundhedsvæsen" og vedtager en ny grundlov med syv punkter, denne gang om brugen af sundhedsdata. Den indebærer, at politikere over hele spektret anerkender vigtigheden af, at vi fortsætter med indsamling og brug af sundhedsdata til gavn for hele befolkningen, men aftalen lover også befolkningen, at der skal være sikkerhed omkring brugen af data, og at der skal være mulighed for at fravælge anvendelsen af ens data. Det skal finde konkret udmøntning i lovgivning i de kommende måneder for bl.a. at sikre gennemførelsen af den nationale strategi for personlig medicin. Læs mere om aftalen her:

  Nyhed
 • Merete Nordentoft fik Marie og August Krogh Prisen for sit lange og imponerende arbejde for psykiatrien i Danmark, hvor hendes virke, såvel klinisk som forskningsmæssigt, har haft stærkt fokus på de svageste i samfundet.

  Nyhed
 • LVS har længe beskæftiget sig med mulighederne for at frasortere undersøgelser og behandlinger, som enten er forældede eller bliver fundet inderligt overflødige af de faglige miljøer. Nu har vores engelske søsterorganisationer, Royal Colleges, givet inspiration til at gøre noget systematisk ved dette problem i form af Choosing Wisely initiativet, der blev lanceret i oktober 2016. Ideen er oprindeligt kommet fra USA, der allerede lancerede det første program i 2012. LVS' bestyrelse behandler nu muligheden for, at LVS sætter sig i spidsen for at dansk Vælg Klogt Initiativ, eventuelt i samarbejde med andre parter. Læs mere om initiativet her:

  Nyhed
 • LVS' årsmøde i IDA mødecenter på Kalvebod Brygge fredag den 27. januar har overskriften "Den dygtige læge". Hvordan undgår vi, at patienterne bliver udsat for læger, der ikke har deres kompetencer i orden, enten fordi de er dårligt uddannede eller ikke har efteruddannet sig? Nogle læger mener, at problemet skal løses ved systematisk efteruddannelse, mens andre mener, at alle skal op til fornyet eksamen, altså certificering. Vi trækker det skarpt op i en konfrontation mellem tilhængere og modstandere og et dommerpanel. Se program og tilmelding her:

  Nyhed