Nyhed

Besynderlig beslutning om en epidemistyrelse

Statsminister Mette Frederiksen meddelte på sit pressemøde tirsdag, at der som konsekvens af coronakrisen vil blive etableret et nyt beredskab mod kommende pandemier i form af en epidemistyrelse. Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, mener, at det er en klog og logisk beslutning i betragtning af det forløb, vi har været igennem siden januar. Men LVS' formand Henrik Ullum mener, at det er helt og aldeles ulogisk at placere en ny styrelse med centrale sundhedsmæssige opgaver under justitsministeriet. Den hører til sammen med de øvrige styrelser under sundhedsministeriet.

En af de helt afgørende årsager til, at Danmark, fra et udgangspunkt med ringe beredskab, har klaret coronakrisen relativt godt er et enestående og velfungerende samarbejde mellem sundhedsmyndigheder fra ministerium, regioner, sundhedsstyrelse, seruminstituttet, Lægemiddelstyrelsen etc., hvor alle instanser kender hinanden og er godt sammenarbejdet.

En styrelse placeret under justitsministeriet vil være som en hund i et spil kegler i dette samarbejde. Epidemier kræver indsats fra sundhedsmyndigheder. Hvordan skal en styrelse, der ikke samarbejder med den medicinske verden til daglig, holde sig fagligt opdateret og være en toptunet partner for sundhedsvæsenet, når den næste pandemi rammer os?

En nærliggende sammenligning er Beredskabsstyrelsen, der har en central samfundsmæssig funktion, men også har opgaver i fredstid, når orkaner eller store ulykker rammer. Sådan vil det ikke være for en epidemistyrelse, der i fredstid i store træk vil være lagerforvaltere, og vil leve med en tiltagende risiko for at blive støvet og irrelevant.

Langt de fleste kompetencer, der er krævet til et pandemiberedskab, er medicinske og skal være godt sammenarbejdet med den øvrige sundhedssektor og også de øvrige funktioner som jura, økonomi og logistik.

Samarbejdet mellem sundhedsvæsenet og politikerne har været forbilledligt under coronakrisen. Det gælder ikke mindst med regeringen og statsministeren, der sammen med embedsværket har været i stand til at forklare og motivere befolkningen til en imponerende indsats mod virusspredningen. Derfor er det et dårligt signal for fremtiden, at man begynder at tage beslutninger, der er ulogiske og mangler faglighed.

Politikere og myndigheder begik i fortiden den fejl at fjerne finansieringen af det daværende epidemiberedskab. Den fadæse fik sundhedsmyndighederne og sundhedsvæsenet imponerende hurtigt kompenseret for. Som tak ser det ud til, at regeringen er på vej med en ny fejlbeslutning.     

Denne udmelding er blevet behandlet af LVS' bestyrelse. Medlem af bestyrelsen, Lars Østergaard, gør opmærksom på, at han ikke har haft lejlighed til at tage stilling til indholdet.