Nyheder

Her er tidligere bragte nyheder og kommentarer fra Lægevidenskabelige Selskaber i kronologisk rækkefølge:

 • Anne Kaltoft

  Efter fire år på posten er tiden inde til at give stafetten videre, siger Anne Kaltoft, som vil hellige sig direktørposten i Hjerteforeningen.

  Nyhed
 • sus årsmøde 2024

  – På flere områder har vi mistet helhedsblikket i vores begejstring for nyt og i vores ønske om at gøre det så godt som muligt for lige netop vores patienter. Det er tid til at bremse op – og det er ikke noget tilbageskridt. Tværtimod, sagde formand Susanne Axelsen i sin åbningstale på LVS' årsmøde. Læs talen her.

  Nyhed
 • Christian Torp-Pedersen

  Marie & August Krogh Prisen på 1,5 mio. kr. tildeles i år professor, overlæge, dr.med. og speciallæge i intern medicin og kardiologi, Christian Torp-Pedersen, for en kolossal forskningsindsats gennem en lang karriere. Prisen uddeles af Novo Nordisk Fonden og Lægevidenskabelige Selskaber, LVS.

  Nyhed
 • Vi har set store fremskridt i kræftbehandlingen i Danmark som et resultat af både kræftplaner, flere ressourcer og en definition af kræft som en akut sygdom. En god og nødvendig udvikling, som blev muliggjort af politisk opmærksomhed og vilje. Men nu er de politiske rammer omkring kræftbehandlingen ca. 15 år gamle og trænger til et møde med virkeligheden af i dag.

  Nyhed
 • Susanne Axelsen

  Life Science Rådet har netop afleveret sine anbefalinger til regeringen, som herefter har indtil foråret til at udarbejde sit udspil til en ny life science-strategi. 

  Nyhed
 • Lotte og Christian

  To nye læger er blevet valgt til bestyrelsen i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. Det er sket på organisationens repræsentantskabsmøde.

  Nyhed
 • Årsmøde 08

  Hvordan bidrager vi som læger til sundhedsvæsenets nye virkelighed, hvor riget fattes hænder og der måske er for mange ‘varer’ på hylderne? Det handler LVS' årsmøde 2024 om.

  Igennem årtier har vi som læger drevet centralisering og specialisering, og vores tilbud er ofte meget avancerede og talrige. Hvordan bremser vi op og får et bredere syn på patientens rejse? Et skarpere blik på prioritering? Og på overbehandling? Hvordan fornyer vi lægerollen og kontrakten med patienten? Hvordan håndterer vi forventningsafstemning med patienterne bedre end i dag?

  Vi er på en stor og obligatorisk opgave. Både os der har drevet udviklingen, og ikke mindst de nye generationer som får en anderledes opgave med fokus på det sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer og et gensyn med de bredere lægekompetencer.

  Nyhed
 • Dorte Lisbet Nielsen

  Men der er ingen vej uden om, siger onkolog Dorte Lisbet Nielsen, som har repræsenteret LVS i Medicinrådet i syv år og stopper ved årsskiftet. Hun har sammen med rådet skulle finde sine ben i beslutninger baseret på både effekt og økonomi. Hun vil gerne sikre, at beslutningerne er baseret på faglighed og at de er retfærdige.

  Nyhed
 • Ole Nørregaard

  MINDEORD 

  Det er med sorg, at vi i LVS har modtaget nyheden om Ole Frits Hegnet Nørregaards død den 24. oktober. Han blev 71 år. 

  Nyhed
 • Dorte Stærk

  Radiolog Dorte Stærk repræsenterer LVS i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning. Hun møder ind med radiologens brede erfaring med andre specialer – og en lang karriere som den, der tager en for holdet. Ulønnet og ofte i fritiden. En samfundspligt, kalder hun det.

  Nyhed
 • Sam Riahi

  Kardiolog Sam Riahi repræsenterer LVS i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning. Han ønsker faglighed frem for politik, når der skal træffes beslutninger i sundhedsvæsenet. Og har det fint med prioriteringer, også i hverdagen sammen med patienterne, og med sit personale, som han opfordrer til at være ressourcebevidst.

  Nyhed
 • I felten for LVS - gruppebillede

  Det er ulønnet, det er tidskrævende og det er sommetider konfliktfyldt.

  Nyhed
 • Gitte Valsted Eriksen

  Det ligger lige til højrebenet at sætte gang i en række af Robusthedskommissionens centrale anbefalinger, nemlig alle dem der handler om at investere i at dygtiggøre personalet i sundhedssektoren.

  Nyhed
 • Lægeliv 1

  LVS-formand Susanne Axelsen har i den forløbne måned på de sociale medier givet et lille indblik i sit kliniske arbejde på Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital. Vi samler her alle kapitlerne til en beretning om, hvordan det er i hverdagen, at faglighed, videnskab og det rette menneskesyn skaber kvalitet.

  Nyhed
 • Det er svært at være uenig i Robusthedskommissionens 20 målsætninger på overskriftsniveau. Men djævlen ligger som altid i detaljen, siger LVS’ formand, ledende overlæge Susanne Axelsen, og peger på et ømt punkt, nemlig kommissionens ønske om, at »digital og teknologisk først« skal være et princip. Kommissionen skriver:

  Nyhed
 • Innovative life science-produkter og -løsninger er vigtige redskaber for bedre forebyggelse, diagnosticering, patientbehandling og pleje, og der skabes i disse år store fremskridt i udviklingen af nye løsninger, både indenfor innovativt medicinsk udstyr og lægemidler.

  Nyhed
 • Susanne Axelsen

  Vi skal have bragt innovation og ny viden bedre i spil, så nye behandlingsformer og innovativt medicinsk udstyr i højere grad kan løfte behandlingskvaliteten og aflaste sundhedsvæsenet. Derfor bør der oprettes en sundhedsfond, foreslår Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter sammen med Medicoindustriforeningen og Lægemiddelindustriforeningen.

  Nyhed
 • Høring af rapport med anbefalinger til ændringer af den lægelig videreuddannelse

  Nyhed
 • Ulla w

  Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) holdt en tale til det spritnye råd for psykisk sygdom og mental sundhed på rådets første møde 23. juni, hvor hun bl.a. opfordrede rådet til »grundighed, eftertænksomhed – og tempo« og til at være et råd af gavn og ikke kun af navn. 

  Nyhed
 • Susanne årsmøde 02

  De kliniske retningslinjer er hjerteblod for LVS’ medlemsselskaber og dermed også for LVS. 

  Nyhed