Nyheder

Her er tidligere bragte nyheder og kommentarer fra Lægevidenskabelige Selskaber i kronologisk rækkefølge:

 • POLITIKEN: De danske myndigheder har givet afslag på opholdstilladelse til 145 læger og andre sundhedspersoner af udenlandsk oprindelse, og det er sket med begrundelse i coronasituationen.

  Nyhed
 • SCIENCE NEWS: Årtiers økonomisk styring har gjort, at sundhedsvæsenet er blevet meget effektivt. Ihvertfald målt i produktionstal, for det er straks sværere at vurdere gevinsten for patienterne, skriver professor Anders Perner, næstformand i Lægevidenskabelige Selskaber.

  Nyhed
 • UGESKRIFT FOR LÆGER: Der er fremskridt at hente i den sidste udgave af epidemiloven, men den halter stadig, når det gælder om at bruge lægefagligheden. Så det bliver kun til et 7-tal på VAS-skalaen, siger Susanne Axelsen, formand for LVS.

  Nyhed
 • DAGENS MEDICIN: Det er stærkt uheldigt, at Sundhedsstyrelsen planlægger blot 1.040 hoveduddannelsesforløb, når der er brug for 1.250, mener formanden for LVS, overlæge Susanne Axelsen, som sammen med formanden for Lægeforeningen, Camilla Rathcke, ønsker en udvidelse.

  Nyhed
 • P1 MORGEN: Der er ingen tvivl at spore hos overlæge Christian Gerdes: Ja, der sker uoprettelige skader på hjertepatienter, som har fået deres behandling eller undersøgelse udskudt under coronakrisen.

  Nyhed
 • POLITIKEN: Udkastet til ny epidemilov bærer i alt for høj grad præg af at være skabt under coronapandemien, mener formanden for LVS, overlæge Susanne Axelsen. Til Politiken siger hun:

  Nyhed
 • BOBLEN (podcast): Den nyeste udgave af podcasten Boblen beskæftiger sig med kvaliteten af de behandlinger, som anvendes i det danske sundhedsvæsen, og interviewer bl.a. professor Anders Perner, som udover at være overlæge på Rigshospitalet også sidder i bestyrelsen i LVS.

  Nyhed
 • FINANS.DK: Professor Anders Perner fra LVS’ bestyrelse blev for otte år siden pludselig præsenteret for et søgsmål i millionklassen fra en medicinvirksomhed. Perner og en forskergruppe havde vist, at en udbredt behandling med blodplasma-erstatning til patienter med svær blodforgiftning kan give nyresvigt og blødninger, med en mulig dødelig udgang.

  Nyhed
 • Urogynækolog Susanne Axelsen er i dag blevet valgt til formand for Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. Hun overtager posten efter professor Henrik Ullum, som netop er blevet udnævnt til adm. direktør for Statens Serum Institut.

  Nyhed
 • Corona-situationen får nu Lægevidenskabelige Selskaber til at udskyde sit årsmøde. Det var oprindeligt sat til januar 2021, men bliver i stedet afviklet onsdag 30. juni 2021. Det bliver som vanligt et heldagsmøde, og det bliver med udsigt til Københavns inderhavn fra IDA Konferencecenter på Kalvebod Brygge. Årsmødets tema vil blive offentliggjort i begyndelsen af det nye år.

  Nyhed
 • Professor Henrik Ullum er udpeget til ny administrerende direktør for Statens Serum Institut (SSI). Henrik Ullum, 54 år, får dermed det øverste ansvar for en række centrale beredskabsopgaver, herunder forebyggelse og bekæmpelse af infektioner, biologiske trusler og medfødte sygdomme. SSI udfører desuden forskning på internationalt niveau. Instituttet beskæftiger 700 personer.

  Nyhed
 • På torsdag 12. november skal Lægevidenskabelige Selskaber vælge en ny ledelse og to nye medlemmer til bestyrelsen. Listen over kandidater ser således ud ved udløbet af fristen for tilmelding:

  Nyhed
 • På torsdag 12. november holder Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) sit ordinære repræsentantskabsmøde, og årets møde bliver det sidste med professor Henrik Ullum som formand. Henrik Ullum er netop blevet udpeget til ny adm. direktør for Statens Serum Institut og stopper derfor i LVS.

  Nyhed
 • Lægevidenskabelige Selskaber arrangerede i september 2020 tre debatmøder om digital sundhed, der leder op til konferencen på Christiansborg den 28. oktober. Møderne har været koncentreret omkring de etiske problemer ved digitaliseringen af sundhedsvæsenet, de teknologiske udfordringer og udfordringen til, at vi uddannelsesmæssigt kan følge med. Møderne har gjort det helt klart, at udviklingen går meget stærkt hos vores konkurrenter i Øst og i Vest, og vi har en alvorlig udfordring, hvis det uofficielle verdensmesterskab i digitalisering skal forblive i Danmark. Se sammendraget fra møderne her, og se også streamingen fra de tre optaktsmøder:

  Nyhed
 • panel hos digital sundhed 2020

  Med patienter, der tumler rundt på grund af uens dataregistrering, vitale corona-data, der behandles håndholdt på grund af mangel på en national datamodel og universiteter, der uddanner læger til fortidens sundhedsvæsen, blev der tegnet et billede af et digitalt sundhedsvæsen, der ikke er noget at prale af. Selv om Danmark stadig er en digital førernation.

  Nyhed
 • Der sker for øjeblikket en eksplosion i digitale projekter i det danske sundhedsvæsen, som lover godt for vores placering i den digitale revolution. Men vi, og alle andre i Vesten, er udfordret af den sundhedsrevolution, som udfolder sig i Kina oven på corona chokket. Kineserne implementer digitale løsninger langt hurtigere, end vi gør, båret af kunstig intelligens og 5G.

  Nyhed
 • Ved LVS’ første møde, ”Det kortlagte menneske” om digital sundhed 7. september var der konsensus om, at talen for eller imod data må stoppe. Det er en kunstig opdeling at være for eller imod data og brugen af data, lidt som at være imod rindende vand. Flere afstemninger viste stor åbenhed over for, at forskere både i det offentlige og det private får adgang til flere data. Fremtiden er brolagt med data, men det er vilkårene for at bruge dem, der er afgørende.

  Nyhed
 • Det uafhængige videnskabelige opslagsværk medicin.dk får ny chefredaktør. Det bliver professor Henrik Ullum, som er formand for LVS, og han får til opgave at fastholde den faglige standard og udvikle nye, digitale informationsportaler med fokus på kvalitet og sikkerhed i anvendelse af lægemidler. 

  Nyhed
 • Corona-krisen har ændret dagsordenen for digital sundhed. Det kommer til at afspejle sig i de fire møder, Digital Sundhed 2020, som LVS gennemfører i september/oktober. Det bliver både fysiske møder og live-streaming. Møderne har fået nye temaer og nye deltagere. Der er plads på de tre indledende eftermiddagsmøder 7., 18. og 24. september, fordi vi er flyttet til større lokaler, mens der nu er venteliste til den afsluttende konference på Christiansborg den 28. oktober.

  Nyhed
 • Som det vil fremgå af programmerne for møderækken Digital Sundhed 2020, så er der deltagere fra institutioner, universiteter og hospitaler fra hele landet. Det var sammen med corona-hensyn, og bestræbelser på at give flest mulig adgang til at deltage, begrundelsen for, at etablere videomøder i Aarhus, Aalborg og Odense. Men corona situationen, især for sundhedspersonale, har en sådan karakter, at vi har valgt at aflyse og i stedet live streamer vi møderne i København kl. 13.00 - 17.00 den 7., 18. og 24. september og heldagsmødet på Christiansborg den 28. oktober.

  Nyhed