Nyhed

LVS i medierne: Vi behandler flere, men gør vi det bedst muligt?

SCIENCE NEWS: Årtiers økonomisk styring har gjort, at sundhedsvæsenet er blevet meget effektivt. Ihvertfald målt i produktionstal, for det er straks sværere at vurdere gevinsten for patienterne, skriver professor Anders Perner, næstformand i Lægevidenskabelige Selskaber.

Det skyldes, at mindst halvdelen af alle behandlinger er baseret på ingen eller ringe evidens. Det gælder også store specialer som kardiologi og onkologi, og dermed for højrisikopatienter.

»Dette betyder, at der er usikkerhed om værdien for patienterne og sundhedsvæsnet af så mange behandlinger, at det er oplagt at svare et stort NEJ til spørgsmålet, om vi behandler til laveste mulige pris,« skriver Anders Perner, som fortsætter:

»Intet sted er det mere tydelig end på antibiotikaområdet, hvor analogien til klimaet er åbenlys. Vi overforbruger antibiotika nu, så de ikke kan anvendes til fremtidige patienter. Vi gør det af usikkerhed, da der mangler gode kliniske forsøg, som viser, at det er sikkert at anvende mindre antibiotika og dem med smallere spektre.«

Anders Perner påpeger, at coronakrisen har givet behandlingsmæssige gennembrud på rekordtid og betalt af af offentlige midler, og at disse resultater har haft enorm værdi for patienterne i form af forbedret overlevelse og færre bivirkninger, og for sundhedsvæsen i form af mindre pres på intensivafdelingerne og kortere indlæggelsestider.

Beskedne offentlige investeringer i kliniske forsøg kommer med andre ord mangefold og umiddelbart igen.

SCIENCE NEWS: Coronakrisen har vist vejen til et bæresygtigt sundhedsvæsen