Presserum

Velkommen til presserummet. Vi vil meget gerne bistå dig, hvis du som journalist ønsker f.eks.

 • Interview med formand Susanne Axelsen, næstformand Anders Perner eller andre af bestyrelsens medlemmer.
 • Fotos i høj opløsning af bestyrelsens medlemmer.
 • Direkte kontakt til en bred vifte af specialister indenfor LVS’ medlemsselskaber.
 • Informationer om LVS’ arbejde med at sikre bedre vilkår for lægevidenskaben og det lægefaglige arbejde.
 • Viden om de råd, udvalg og kommissioner, som LVS udpeger deltagere til.
 • Viden om Vælg Klogt, som ledes af LVS’ formand.
   

Kontakt gerne

Kommunikationsrådgiver
Nicolai Döllner
dollner.lvs@gmail.com
2166 2898

Vores hjemmeside er under reparation og inden længe kan du finde præsentationer af bestyrelsens medlemmer, downloade portrætfotos i høj opløsning af bestyrelsens medlemmer, og selv søge kontaktinformationer på eksperter indenfor en bred vifte af LVS’ medlemsselskaber. Indtil da hjælper vi dig gerne direkte.

 

KORT OM LVS

 • Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, er en paraplyorganisation for 125 videnskabelige selskaber.  
 • De 125 selskaber har 25.650 medlemmer, hvoraf ca. 21.500 er læger og omkring 4.000 andre sundhedsprofessionelle. Ud af de 125 selskaber er 39 såkaldt specialebærende.
 • LVS er ikke en fagforening, men en selvstændig organisation, der arbejder for at sikre Danmark de højeste standarder for lægevidenskaben og det lægefaglige virke.
 • Selskabet er høringspart og udpeger specialister til en lang række udvalg, styrelser og kommissioner, hvor faglige og sundhedspolitiske emner behandles. Vi har bl.a. tre medlemmer i Medicinrådet og to medlemmer i Behandlingsrådet. Se her alle de sammenhænge, hvor LVS er repræsenteret.
 • Det er sædvanligvis LVS' formand, Susanne Axelsen, der tegner butikken, men de øvrige bestyrelsesmedlemmer kommenterer også gerne lægefaglige og videnskabelige emner. 
 • Bestyrelsen på 11 personer arbejder løbende med en række resortområder, som afspejler deres faglige baggrunde.  Medlemmerne af LVS' bestyrelse sidder sædvanligvis i ledende stillinger i sundhedsvæsenet landet over.
 • LVS modtager til den daglige drift ingen former for sponsorater eller anden støtte. LVS er finansieret ved kontingentbetaling fra medlemmerne. Det udgør 200 kr. årligt for lægelige medlemmer og 100 kr. for ikke-lægelige medlemmer.
 • Bestyrelsen for LVS indstiller årligt en kandidat til at modtage Marie og August Krogh Prisen.