Vælg Klogt

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

LVS lancerer fra nytår 2020 sammen med Danske Patienter en dansk "vælg klogt kampagne", der skal flytte ressourcer fra overflødig behandling til områder, hvor der er underbehandling.  Projektet bliver finansieret med 8,5 millioner kroner fra Danske Regioner og kommer til at løbe over tre år. Projektet ledes af LVS' formand Susanne Axelsen og følges af en styregruppe, der er sammensat med to fra hver af Danske Regioner, Danske Patienter og LVS. Danske Patienter har formandsskabet i styregruppen.  

Inspirationen kommer fra udenlandske såkaldte Choosing Wisely Programmer, der rådgiver såvel patienter som sundhedsprofessionelle om at undgå handlinger, der ikke betyder noget for kvaliteten af patientbehandlingen. Det første program blev lanceret i USA i 2012 på baggrund af en undersøgelse gennemført i samarbejde med den amerikanske lægeforening, AMA, der tydede på, at så meget som 30 procent af de amerikanske sundhedsudgifter gik til overflødige ting og behandlinger, der ofte gjorde mere skade end gavn.  

Det amerikanske sundhedssystem er forsikringsbaseret og har derfor en større risiko for "defensiv medicin", men briterne, der startede et program i slutningen af 2016, vurderede at spildprocenten var 20. Det danske potentiale er formentlig på samme niveau. Men Vælg Klogt er ikke et spareprojekt. Det skal flytte ressourcer hen, hvor det gør mere gavn.

Det danske projekt er enestående ved, at det er læger og patienter sammen, der har formuleret og vil gennemføre projektet.  Danske Patienter er paraplyorganisation for 83 patient og pårørende foreninger. Lægernes organisation, LVS eller Lægevidenskabelige Selskaber, er paraply for 125 videnskabelige selskaber. I alle andre lande rundt om i verden er Choosing Wisely projekterne startet og ledet af læger. Læs mere om tankerne bag det danske projekt her: