Nyhed

Danske Patienter, LVS og Danske Regioner sammen om et dansk Vælg Klogt projekt

Danske Regioner har i dag meldt ud, at de vil bevilge 8,5 mio. kroner over tre år til gennemførelsen af et dansk Vælg Klogt program. Formålet med bevillingen er at støtte et projekt, der skal definere ting, vi skal holde op med at gøre. Det vil sige at reducere procedurer, tests og behandlinger, der er overflødige eller direkte skadelige for patienten. Den konkrete udformning af projektet vil blive forhandlet i de kommende uger:

Mere er ikke altid bedre, fra den internationale kampagne:

-Vi er meget glade for, at Danske Regioner har besluttet at give os denne bevilling, så vi kan komme i gang med et dansk Vælg Klogt projekt, siger Susanne Axelsen, næstformand i LVS. For os er det vigtigt, at vi for det første får placeret projektet i en organisation, der er uafhængig af Danske Regioner, for det andet, at det bliver helt klart, at dette ikke er et spareprojekt. Vælg Klogt skal flytte penge, der bruges unødvendigt i sundhedsvæsenet til områder, hvor der mangler penge.

-Det danske Vælg Klogt projekt er enestående ved, at det er udformet i fællesskab mellem lægers og patienters organisationer, siger Anette Wandel, vicedirektør i Danske Patienter. Reglen for denne type projekter i andre lande er, at de er igangsat og ledes af læger, men det giver et langt bedre grundlag for og ejerskab til beslutningerne om at ændre procedurer eller stoppe overflødige behandlinger, at læger og patienter samarbejder på lige fod.     

Inspirationen til det danske Vælg Klogt projekt kommer fra det udenlandske Choosing Wisely, som blev lanceret i USA i 2012 og siden er startet op i over 20 lande globalt. Formålet er at flytte ressourcer fra ting, der er overflødige eller ligefrem skadelige for patienterne til områder, hvor der i dag åbenlyst er underbehandling.

Brændstoffet til Choosing Wisely kommer fra undersøgelser, der med variation fra Europa til USA viser, at 20 til 30 procent af det, der foregår i de nationale sundhedsvæsener er overflødige. Potentialet er enormt på et tidspunkt, hvor alle vestlige lande er under pres fra en aldrende og stadig mere behandlingskrævende befolkning. De vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation OECD anslår, at "spildet" i sundhedsvæsenerne i snit er på 15 procent.

Læs mere her om Choosing Wisely og vores tema om Vælg Klogt: