Politikpapirer og holdninger fra LVS

LVS arbejder med en række emner inden for forskning, uddannelse og sundhedspolitik for at søge størst mulig indflydelse for medlemmerne. LVS' bestyrelse har derfor formuleret en række holdnings- og politikpapirer, som udstikker rammerne for de udmeldinger, som kommer fra LVS, og formulerer de mål, som vi har. 

For løbende at kunne forfølge disse mål har bestyrelsen formuleret en række ressortområder for bestyrelsens medlemmer:

  • Uddannelse - specialeplanlægning og lægedækning
  • Digital Sundhed
  • Sundhedsreformen 
  • Lægefaglig ledelse og identitet
  • Forskning, herunder personlig medicin og kvalitet
  • Sundhedsdata + Kliniske Kvalitetsdatabaser og Kliniske retningslinjer
  • Prioritering, patientinddragelse, Behandlingsråd og Vælg Klogt

Dertil formuleres løbende papirer, der fastlægger LVS' overordnede politik og også holdninger til aktuelle emner. Se dem her: