Nyheder

Her er tidligere bragte nyheder og kommentarer fra Lægevidenskabelige Selskaber i kronologisk rækkefølge:

 • Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, har vedtaget en række principper for den etiske omgang med sundhedsdata. De skal være vejledende for forskere, der bruger data fra patienter og forsøgspersoner i deres forskning, og siden anvender resultaterne til forbedring af behandlingerne i sundhedsvæsenet.

  Nyhed
 • Novo Nordisk Fonden har med en bevilling på en milliard kroner sikret etableringen af Nationalt Genom Center. Det findes organisatorisk allerede i Sundhedsministeriet, men bevillingen skal over de næste fire-fem år sikre opbygningen af en national infrastruktur i sundhedsvæsenet, som består af etablering og drift af et nationalt sekventeringscenter og et såkaldt High Performance Computing center i Danmark.

  Nyhed
 • Lægernes faglige stemme

  LVS har i 2019 eksisteret i 100 år. Det er ikke i sig selv imponerende i den medicinske verden. Men enestående er det, at LVS som lægernes faglige stemme i dag er mindst lige så relevant som ved etableringen for 100 år siden. LVS blev etableret som konsekvens af eksplosionen i den medicinske viden. I dag er der mere end nogensinde brug for fagligheden som bolværk mod tsunamien af tvivlsom viden i den postfaktuelle æra.

  Nyhed
 • Når vi i dag er i stand til at tilbyde danske patienter en stadig større vifte af behandlinger, så skyldes det, at vi gennem mange årtier har opsamlet viden, forsket og udviklet sideløbende med, at vi har produceret. Det har været drivkraften i et sundhedsvæsen i stadig udvikling, og det skal politikerne sørge for, at de får placeret centralt i de planer for en sundhedsreform, som er i støbeskeen. Som udviklingen er for øjeblikket, er der et meget ensidigt fokus på produktion. Vi risikerer at få et dumt sundhedsvæsen.

  Nyhed
 • Regeringen har præsenteret en ændring af sundhedsloven, der på samme tid skal øge beskyttelsen af sundhedsdata, og derved borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskningen, og så gøre livet lettere for forskerne. Den hedder mundret: forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og ændring af sundhedsloven. LVS har før lovens fremsættelse spurgt sine medlemsselskaber om problemerne med at gennemføre forskning af god kvalitet med de nuværende regler, og på den baggrund er det klart, at loven rummer en række markante forbedringer:

  Nyhed
 • LVS skel hermed orientere om, at der lukkes for ansøgninger i forhold til fagområdet akutmedicin per 31. december 2018.

  Nyhed
 • LVS' repræsentantskab har på sit møde i Domus Medica 8. november 2018 valgt syv medlemmer til bestyrelsen. Heraf var fem genvalg af nuværende medlemmer, mens der var to nye: professor, alment praktiserende læge Jette Kolding Kristensen, DSAM, der afløste Roar Maagaard, og klinisk professor Anders Perner, der afløste Ole Nørregaard. Han var opstillet af Det Medicinske Selskab i København. Der var desuden genvalg af Susanne Axelsen som næstformand for LVS.

  Repræsentantskabet blev præsenteret for et regnskab, der viste et betydeligt underskud på grund af øget aktivitet, ny hjemmeside m.m. Repræsentantskabet vedtog derfor en kontingentforhøjelse på l5 kroner for alle medlemmer, således at lægelige medlemmer nu betaler 200 kr. årligt og ikke-lægelige medlemmer 100 kr. årligt for medlemskabet af Lægevidenskabelige Selskaber.

  Nyhed
 • Regeringen har bebudet, at den i dette efterår vil komme med en sundhedsreform på niveau med dengang, man skabte de fem danske regioner. Det skal skabe større sammenhæng i det danske sundhedsvæsen. Intet er mere velkomment, men det er svært at se rationalet i, at et middel skulle være at lukke regionerne ned igen. Problemerne med manglende sammenhæng i det danske sundhedsvæsen skyldes ikke, at vi har et regionalt og et centralt niveau. Det skyldes nok nærmere, at der mangler sammenhæng i det, der foregår på de to niveauer og så, at vi har et primært sundhedsvæsen med åbenlyse svagheder.

  Nyhed
 • I et samlet forskningspolitisk udspil understreger LVS vigtigheden af, at det offentlige bruger flere ressourcer på forskning i almindelighed og på den kliniske forskning i særdeleshed. Den er underprioriteret i Danmark, selv om det er den mest økonomisk effektive måde at opnå forbedringer i patientbehandlingen.

  Nyhed
 • Lægefaglig ledelse af høj kvalitet skal fremme kvaliteten af patientbehandlingen og medvirke til at forbedre sundhedsvæsenet og dermed til at forbedre borgernes sundhed og livskvalitet. Lægefaglig ledelse skal udgøre en attraktiv karrieremulighed og være drivende kraft i sundhedsvæsenet. Lægefaglig ledelse skal have den kliniske, sundhedsfaglige og den forskningsmæssige udvikling som mål og ikke være underlagt teknisk administrativ ledelse:

  Nyhed
 • Lægevidenskabelige Selskaber har trukket sig ud af Det fælles Sundhedstelt på Folkemødet 2018. Det betyder ikke, at LVS har droppet årets medieevent. Vi er til stede med formandsskabet på Folkemødet, og LVS' formand medvirker ved en stribe debatter både torsdag, fredag og lørdag. Se oversigten her:

  Nyhed
 • Efter vedtagelsen ved 3. behandlingen i Folketinget har Danmark ved lov etableret et nationalt genomcenter. Det er over et halvt år forsinket på grund af en kompleks politisk proces, men nu er rammerne lagt, og der skal nu ske en konkret udformning af centret, der er etableret under sundheds- og ældreministeriet.

  Nyhed
 • Den næste bølge af patientinddragelse gælder forskningsprojekter, men de færreste forskere har erfaring i, hvordan det gribes an i praksis. LVS og vidensdelingsprojektet ”Patienten som partner i dansk sundhedsforskning”, SDU, tilbyder derfor i juni kurser eller seminarer i Aarhus og København.

  Nyhed
 • Antallet af praktiserende læger i Danmark er nu nede på 3400, mens der er kommet flere tusinde nye læger på sygehusene. Hvis vi ikke gør noget ekstraordinært indtil de nye store årgange kommer ud i klinikken, risikerer vi sammenbrud i sundhedsvæsenet flere steder i landet, skriver alm. praktiserende læge Gunver Lillevang, medlem af PLOs bestyrelse, alm. praktiserende læge Roar Maagaard, medlem af LVS' bestyrelse, og Henrik Ullum, formand for LVS, i Jyllands Postens kronik 27. april

  Nyhed
 • Lægevidenskabelige Selskaber, Danske Patienter og sundhedsdekanerne fra de fire universiteter tager i en kronik i Politiken til genmæle over for den polemiske debat, der har været omkring oprettelsen af et nationale genomcenter. Lægernes og patienternes store organisationer står sammen med forsknings- og undervisningsmiljøerne bag det politiske forlig, der skal sætte gang i udviklingen af personlig medicin i Danmark:

  Nyhed
 • Samarbejdet med patienterne og uddannelse af sundhedsvæsenets medarbejdere til arbejdet med personlig medicin er en stor udfordring, som vi skal igang med at løse nu, lyder det fra læger, patienter og universiteter:

  Nyhed
 • Afdelingsledelser skal godkende lægers deltagelse i industrikurser. Deltagelse i advisory boards skal gokendels på ledelsesniveau. En god aftale, siger LVS' formand Henrik Ullum

  Nyhed
 • I dag fremsættes med nogle måneders forsinkelse lovforslaget om etablering af et dansk nationalt genomcenter. Det ledsages af en bred politisk aftale om centret og reglerne for anvendelse af sundhedsdata til videnskabelige forsøg, hvor der anvendes genomsekventering eller andre genetiske analyser. Kun Enhedslisten står uden for det politiske forlig.

  Nyhed
 • Marie og August Krogh Prisen 2018

  Professor Hans Erik Bøtker, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, fik på LVS' årsmøde den store pris, Marie og August Krogh Prisen, på 1,5 mio. kroner, hvor 250.000 er personligt og 1.250.000 kroner er til forskning. Prisen uddeles af Novo Nordisk Fonden efter indstilling fra bestyrelsen i Lægevidenskabelige Selskaber og er en af de fornemste forskerpriser, der uddeles i Danmark:

  Nyhed
 • Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, har stor respekt for det arbejde, som udføres af Det Nordiske Cochrane Center som vagthund over for lægemiddelindustrien og eventuelt urent trav i relationerne mellem læger og industri.

  Nyhed