Nyhed

LVS lukker for ansøgninger i forhold til fagområdet akutmedicin 31. december 2018

LVS skel hermed orientere om, at der lukkes for ansøgninger i forhold til fagområdet akutmedicin per 31. december 2018.

Det skyldes den overgangsordning, der er fastlagt for speciallæger i andre specialer, som ønsker speciallægeanerkendelse i akutmedicin. 

Overgangsordningen går bl.a. ud på, at speciallæger i andet speciale kan opnå speciallægeanerkendelse i akutmedicin, hvis man på ansøgningstidspunktet har været ansat mindst 3 år inden for de seneste 5 år ved en akutafdeling i Danmark samt at man har fået godkendt fagområdeuddannelsen i akutmedicin hos LVS (eller en uddannelse i Danmark eller udlandet, der kan sidestilles hermed). 

Tidsfristen for at søge om speciallægeanerkendelse på denne baggrund er 31. december 2020, og da fagområdeuddannelsen i LVS tager 2 år, vil man ikke få gavn af påbegynde fagområdet akutmedicin efter 31. december 2018. 

Vurderingen af speciallægens kompetencer foretages af de regionale råd for lægers videreuddannelse og deres faglige rådgivere. 

Evt. spørgsmål kan rettes til Karin Ewald på kew@dadl.dk