Nyhed

Valg og nye bestyrelsesmedlemmer i LVS

LVS' repræsentantskab har på sit møde i Domus Medica 8. november 2018 valgt syv medlemmer til bestyrelsen. Heraf var fem genvalg af nuværende medlemmer, mens der var to nye: professor, alment praktiserende læge Jette Kolding Kristensen, DSAM, der afløste Roar Maagaard, og klinisk professor Anders Perner, der afløste Ole Nørregaard. Han var opstillet af Det Medicinske Selskab i København. Der var desuden genvalg af Susanne Axelsen som næstformand for LVS.

Repræsentantskabet blev præsenteret for et regnskab, der viste et betydeligt underskud på grund af øget aktivitet, ny hjemmeside m.m. Repræsentantskabet vedtog derfor en kontingentforhøjelse på l5 kroner for alle medlemmer, således at lægelige medlemmer nu betaler 200 kr. årligt og ikke-lægelige medlemmer 100 kr. årligt for medlemskabet af Lægevidenskabelige Selskaber.

Jette Kolding Kristensen er praktiserende læge, og hun har siden 2006 været med i en kompagnipraksis i Aarhus. Hun har desuden i mange år været forskningsaktiv med tilknytning til almen medicin på Aarhus Universitet. 

Jette Kolding Kristensen
Jette Kolding Kristensen

Hendes forskningsfelt er type 2 diabetes, registerforskning og kvalitetsudvikling. Hun er medlem af Diabetesforeningens forskningsråd og medlem af formandskabet for den danske diabetes database. Hun er desuden formand for et nationalt advisory board for det danske diabetes akademi.

Jette Kolding Kristensen er desuden tilknyttet den nye lægeuddannelse i Aalborg og har siden 2017 haft et professorat i Aalborg med ansvar for den almen medicinske undervisning på den lægevidenskabelige kandidatuddannelse. Hun har det seneste år været medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for Almen Medicin, og hun var indstillet til LVS’ bestyrelse af DSAM.   

 

Anders Perner er klinisk professor på Institut for Klinisk, Rigshospitalet i København. Hans fokus i klinikken er naturligt nok klinisk forskning blandt kritisk syge patienter. 

Anders Perner
Anders Perner

Han blev verdensberømt i Danmark, da han i 2012 var med til at offentliggøre et stort skandinavisk studie i behandlingen af patienter med svær blodforgiftning. Det viste, at det medikament, man hidtil havde brugt i behandlingen af disse patienter, gjorde mere skade end gavn, og at man i stedet med fordel kunne anvende en saltopløsning.

Han har siden været en af de fremmeste fortalere herhjemme for, at der bruges markant flere ressourcer på uafhængig klinisk forskning.

Anders Perner er aktuelt formand for Scandinavian Critical Care Trials Group og det strategiske forskningsprogram ”New resuscitation strategies in patients with severe sepsis”.

Han var indstillet til LVS’ bestyrelse af Det Medicinske Selskab i København.