Nyhed

Der skal bruges flere penge på den kliniske forskning

I et samlet forskningspolitisk udspil understreger LVS vigtigheden af, at det offentlige bruger flere ressourcer på forskning i almindelighed og på den kliniske forskning i særdeleshed. Den er underprioriteret i Danmark, selv om det er den mest økonomisk effektive måde at opnå forbedringer i patientbehandlingen.

I det forskningspolitiske udspil bebuder LVS, at vi vil gå forrest med formuleringen af en dataetisk politik for den medicinske forskning. Vi bekender os til de regelsæt, der er formuleret i både den danske og den europæiske Code of Conduct for Research Integrity, men teknologien udvikler sig hastigt i disse år. Politikerne har bebudet, at et dataetisk råd eller ligefrem en data ombudsmand er på vej, så der er brug for at formulere et moralsk kompas for data og den  nye teknologi.

LVS vil være den interesseorganisation, der arbejder for den bedst mulige kvalitet i den danske sundhedsforskning

LVS vil være den interesseorganisation, der arbejder for, at tilliden til forskningen bevares og at forskningens resultater kommer befolkningen til gode

LVS vil være den interesseorganisation, som kommunikerer klart og tydeligt om vilkårene for sundhedsforskningen i Danmark

LVS vil være den interesseorganisation, der arbejder for, at det er faglighed og viden, der bestemmer behandlingerne i det danske sundhedsvæsen      

Se hele forskningspapiret her: