Nyhed

Personlig medicin skal udvikles i tæt samarbejde med patienterne

Samarbejdet med patienterne og uddannelse af sundhedsvæsenets medarbejdere til arbejdet med personlig medicin er en stor udfordring, som vi skal igang med at løse nu, lyder det fra læger, patienter og universiteter:

Gennemførelsen af den nationale strategi for personlig medicin er en meget stor, men også meget vigtig og nødvendig opgave for sunhedsvæsenet. Borgernes tillid og samarbejdet med patienterne er af helt afgørende betydning for projektets succes , og så handler det i øvrigt ikke kun om genomer.

Det er budskabet i en videnskabelig leder i Ugeskrift for Læger, skrevet i fællesskab af Henrik Ullum, formand for Lægevidenskabelige Selskaber, Camilla Hersom, formand for Danske Patienter, og sundhedsdekanerne fra de fire universiteter. Det er, om man så må sige, det officielle Danmark, der melder ud om en stærk alliance mellem lægernes og patienternes organisationer og de danske universiteter for projekt personlig medicin.

Det sker i en situation, hvor der er strid om især etableringen af Nationalt Genom Center, hvor en lille, men meget synlig fraktion, aktivt arbejder imod og har forsinket projektet i over et halvt år, selv om der også på Christiansborg er en stærk politisk alliance og en politisk aftale, hvor kun Enhedslisten står uden for. Derfor er et højt niveau for sikkerhed og borgernes tillid helt afgørende vigtig.