Nyheder

Her er tidligere bragte nyheder og kommentarer fra Lægevidenskabelige Selskaber i kronologisk rækkefølge:

 • Lægevidenskabelige Selskaber deltager i 2017 for tredje gang i Folkemødet på Bornholm, og for anden gang foregår det i Det fælles Sundhedstelt, hvor der i år er repræsenteret 15 organisationer inden for sundhedsområdet. LVS har et debat arrangement om sundhedsdata lørdag den 17. juni kl. 13,50, men vi deltager også gerne i andre debatter på Folkemødet. Se en præsentation her af, hvad LVS bestyrelsen kan byde ind med:

  Nyhed
 • Aktivitetsniveauet i LVS er steget markant de senere år. Det første nyhedsbrev behandler nogle af de centrale projekter, som LVS har været involveret og er på vej ind i, bl.a. et dansk Vælg Klogt Initiativ og en politik på uddannelsesområdet. LVS har også fået ny bestyrelse:

  Nyhed
 • Politikerne på Christiansborg gentager manøvren fra "grundloven om prioritering i det danske sundhedsvæsen" og vedtager en ny grundlov med syv punkter, denne gang om brugen af sundhedsdata. Den indebærer, at politikere over hele spektret anerkender vigtigheden af, at vi fortsætter med indsamling og brug af sundhedsdata til gavn for hele befolkningen, men aftalen lover også befolkningen, at der skal være sikkerhed omkring brugen af data, og at der skal være mulighed for at fravælge anvendelsen af ens data. Det skal finde konkret udmøntning i lovgivning i de kommende måneder for bl.a. at sikre gennemførelsen af den nationale strategi for personlig medicin. Læs mere om aftalen her:

  Nyhed
 • Merete Nordentoft fik Marie og August Krogh Prisen for sit lange og imponerende arbejde for psykiatrien i Danmark, hvor hendes virke, såvel klinisk som forskningsmæssigt, har haft stærkt fokus på de svageste i samfundet.

  Nyhed
 • LVS' årsmøde i IDA mødecenter på Kalvebod Brygge fredag den 27. januar har overskriften "Den dygtige læge". Hvordan undgår vi, at patienterne bliver udsat for læger, der ikke har deres kompetencer i orden, enten fordi de er dårligt uddannede eller ikke har efteruddannet sig? Nogle læger mener, at problemet skal løses ved systematisk efteruddannelse, mens andre mener, at alle skal op til fornyet eksamen, altså certificering. Vi trækker det skarpt op i en konfrontation mellem tilhængere og modstandere og et dommerpanel. Se program og tilmelding her:

  Nyhed
 • LVS har længe beskæftiget sig med mulighederne for at frasortere undersøgelser og behandlinger, som enten er forældede eller bliver fundet inderligt overflødige af de faglige miljøer. Nu har vores engelske søsterorganisationer, Royal Colleges, givet inspiration til at gøre noget systematisk ved dette problem i form af Choosing Wisely initiativet, der blev lanceret i oktober 2016. Ideen er oprindeligt kommet fra USA, der allerede lancerede det første program i 2012. LVS' bestyrelse behandler nu muligheden for, at LVS sætter sig i spidsen for at dansk Vælg Klogt Initiativ, eventuelt i samarbejde med andre parter. Læs mere om initiativet her:

  Nyhed