Nyhed

Merete Nordentoft fik Marie og August Krogh Prisen

Merete Nordentoft fik Marie og August Krogh Prisen for sit lange og imponerende arbejde for psykiatrien i Danmark, hvor hendes virke, såvel klinisk som forskningsmæssigt, har haft stærkt fokus på de svageste i samfundet.

Hendes forskning har haft stor international gennemslagskraft og har haft betydning for tilrettelæggelse af danske såvel som internationale vejledninger og kliniske retningslinjer inden for psykiatrien.

Merete Nordentoft, 61, blev lægevidenskabelig kandidat fra Københavns Universitet i 1982, speciallæge i psykiatri i 1994, hvor hun også tog en master of public health og forsvarede sin ph.d. afhandling. Merete Nordentoft forsvarede sin doktordisputats i 2007 ligeledes ved Københavns universitet. Merete Nordentoft blev i 2007 professor i klinisk psykiatri ved Københavns Universitet. Hun varetager samtidig en overlægestilling ved Psykiatrisk Center København.

Merete Nordentofts forskningsfelter har især været inden for fire områder: Selvmordsforebyggelse, hvor Merete Nordentoft har gennemført en lang række epidemiologiske og kliniske studier om selvmordstruede og -forebyggelse. Merete Nordentoft har siden gennemført yderligere betydningsfulde studier om selvmordsrisiko ved forskellige psykiatriske lidelser og om effekten af interventioner til personer, der har forsøgt selvmord.

Tidlig intervention ved psykose, hvor Merete Nordentoft bl.a. har været den absolut primære drivkraft i at indføre det såkaldte OPUS tilbud til unge mennesker med psykose. Tilbuddet er et intensivt behandlingstilbud, der nu tilbydes overalt i Danmark.

Overdødelighed ved fysiske sygdomme hos mennesker med psykisk sygdom, hvor Merete Nordentoft har været medlem af Task force i Nordisk ministerråd: ”Saving young lives in Nordic countries”. Hun har udarbejdet en lang række artikler om overdødelighed blandt mennesker med psykiske lidelser, hvor hun har fokuseret på hjertekarsygdom og alkohol.

Børn af psykisk syge, hvor Merete Nordentoft gennem de seneste år har gennemført en række registerbaserede undersøgelser af børn af psykisk syge og igangsat en stor kohorte af 522 syv årige børn med forældre med skizofreni eller bipolar sygdom. Undersøgelsens første fase er netop afsluttet og en lang række artikler er under udarbejdelse. Næste fase, når børnene fylder 11 år, påbegyndes i januar 2017.

Merete Nordentoft er blandt de mest citerede forskere i psykiatrien, og hun har publiceret 301 artikler, hvor 225 er originalartikler, 36 reviews og 23 editorials. Hun er en værdig modtager af Marie og August Krogh Prisen 2017. Prisen er på 250.000 kroner, hvor de 100.000 er personligt og 150.000 kr. til forskning.