Nyheder

Her er tidligere bragte nyheder og kommentarer fra Lægevidenskabelige Selskaber i kronologisk rækkefølge:

 • Foredrag

  Meget restriktive og også uklare regler fra flere regioner om lægers deltagelse i faglige arrangementer truer nu adgangen til den opdaterede viden, som lægerne skal bruge i patientbehandlingen. Det er opfattelsen hos Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, der derfor har henvendt sig til en række myndigheder, bl.a. Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner, for at få lempet reglerne.

  Nyhed
 • Aalborg, Aarhus og Odense kommer med på video, når LVS til september afvikler møderækken Digital Sundhed 2020 hos IDA mødecenter i København. Det sker dels for at gøre møderækken landsdækkende, dels for at få færre på landevejen og i mødecentrene for at kunne overholde coronaens afstandsregler.

  Nyhed
 • Nicolai Döllner, 59, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin, tilknyttes fra 1. august 2020 til Lægevidenskabelige Selskaber som kommunikationsrådgiver. Han afløser Tommy Østerlund, 74, der fortsætter året ud med andre opgaver for LVS.

  Nyhed
 • Et rundspørge blandt LVS’ medlemsselskaber og Danske Patienters medlemmer viser, at der er bred konsensus om, at der dagligt udføres unødvendige undersøgelser og behandlinger i sundhedsvæsenet, hvor behandlernes tid og væsenets ressourcer kunne være brugt bedre andre steder. Der er også enighed om, at det i stort omfang skyldes lægernes frygt for at begå fejl og at få en klage- eller tilsynssag.

  Nyhed
 • Lægeforeningens repræsentantskab valgte fredag aften den 45-årige speciallæge i endokrinologi, Camilla Noelle Rathcke, til ny formand for Lægeforeningen. Derved kom LVS’ formand Henrik Ullum ikke i betragtning, og han fortsætter frem til det ordinære formandsvalg i november 2021 som formand for Lægevidenskabelige Selskaber.

  Nyhed
 • Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, har med stor glæde noteret, at Danske Regioner nu har taget et afgørende skridt mod etablering af et dansk behandlingsråd. Danske Regioner har udpeget lægelig direktør på Odense Universitetshospital, Michael Dall, til formand for rådet, og besluttet at placere et sekretariat med 20 – 25 medarbejdere i Aalborg. Rådet skal efter planen starte sit arbejde om et år.

  Nyhed
 • LVS’ formand Henrik Ullum stiller op som kandidat til formandsvalget i Lægeforeningen. Valget af ny formand for Lægeforeningen finder sted på et en-dages Lægemøde i Aarhus den 19. juni. Der skal findes ny formand, fordi Andreas Rudkjøbing har besluttet at stoppe et år før tid.

  Nyhed
 • Coronakrisen har givet sundhedssektoren et digitalt ryk. Det gælder især i almen praksis, hvor videokonsultationer blev indført i lyntempo. Andre steder i sektoren har de digitale projekter stået på vågeblus. Men det bliver skruet op inden længe, og krisen har lært os flere ting: Vi er bagud med digitale kompetencer og uddannelse, vi har et usikkert etisk kompas, og vi mangler strategier for den digitale udvikling i samfundet, ikke mindst i sundhedsvæsenet.

  Nyhed
 • Statsminister Mette Frederiksen meddelte på sit pressemøde tirsdag, at der som konsekvens af coronakrisen vil blive etableret et nyt beredskab mod kommende pandemier i form af en epidemistyrelse. Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, mener, at det er en klog og logisk beslutning i betragtning af det forløb, vi har været igennem siden januar. Men LVS' formand Henrik Ullum mener, at det er helt og aldeles ulogisk at placere en ny styrelse med centrale sundhedsmæssige opgaver under justitsministeriet. Den hører til sammen med de øvrige styrelser under sundhedsministeriet.

  Nyhed
 • I arkivet over den danske sprogskat ligger denne brokke: intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Den kunne godt hentes ned fra hylden og anvendes på det danske sundhedsvæsen midt i disse coronatider. Den grad af samarbejde, omstilling, faglig mobilisering og dialog med det politiske niveau, som vi har set i de seneste måneder, er på vej i historiebøgerne.

  Nyhed
 • LVS' formand Henrik Ullum opfordrer i dag på Altinget Sundhed sammen med Lars Østergaard og Anders Perner, begge medlemmer af LVS' bestyrelse, til, at vi i forlængelse af coronakrisen får etableret et nyt system for datahåndtering. Vi bør tage konkret læring af coronakrisen og sørge for, at fremtidens procedurer og regler for anvendelse af sundhedsdata til forskning bliver smidigere og ensartet for hele landet. Krisen har vist, hvor hurtigt og effektivt forskning kan igangsættes, når det virkelig gælder, og det står i skærende kontrast til det nuværende bøvlede system. Læs hele indlægget her:

  Nyhed
 • Selv om vi står midt i coronaudbruddet, og toppen af krisen næppe er nået, bør vi allerede nu begynde at tage læring af det sundhedsmæssige og samfundsmæssige mareridt, som vi går igennem, siger LVS' formand Henrik Ullum i dette indlæg, der blev bragt i Berlingske Tidende den 10. april. Allerede nu skal vi planlægge for fremtiden, og mest presserende er behovet for et permanent epidemiologisk kriseberedskab.

  Nyhed
 • Der skal en markant ændring til af hele sagsbehandlingen, siger LVS formand Henrik Ullum efter at have set en undersøgelse blandt LVS’ medlemmer om deres erfaringer med behandlingen af dataanmeldelser. Den afslører et administrativt system, der er et uland værdigt, men ikke passer til et avanceret samfund som det danske. Det er især forskellene i administrativ praksis og gradbøjningen af jura, der springer i øjnene, og det er blevet værre siden vi har fået EU’s persondataforordning, GDPR.

  Nyhed
 • Det er med glæde, at Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, konstaterer, at den faglige profil styrkes i det behandlingsråd, som Danske Regioner vil etablere fra starten af 2021. Ikke blot, at LVS får en ekstra plads i bestyrelsen for Behandlingsrådet, men at regionernes repræsentanter skal have sundhedsfaglig baggrund. Der er dog stadig ikke blevet plads til kommunerne i Behandlingsrådet, og det er stadig op til bevis, som det hedder i vores nabolande, at Rådet kan holde armlængden til det politiske niveau.

  Nyhed
 • Situationen omkring spredningen af COVID 19 er nu så omfattende, at vi har besluttet at flytte LVS' møderække Digital Sundhed 2020 til den 7., 18. og 24. september. Den afsluttende konference på Christiansborg bliver den 28. oktober. Vi fastholder nogle arrangementer på et meget højt fagligt niveau, men under former, der udfordrer den traditionelle mødeform. Det første møde den 7. september om de etiske udfordringer bliver i form af en høring. Næste møde hos IDA på Kalvebod Brygge den 18. september bliver "Løvens hule light", og sammesteds den 24. september er deltagerne oppe til eksamen. Det hele rundes af på Christiansborg den 28. oktober, anført af toppen i det danske sundhedsvæsen og udenlandske key-note speakere. Se oversigt og tilmelding her:

  Nyhed
 • Lægevidenskabelige Selskaber arrangerer i april og maj fire møder om den digitale fremtid i sundhedsvæsenet: Digital Sundhed 2020. I april er det tre eftermiddagsmøder den 2., 15. og 28. april, afsluttende med en heldagskonference i Fællessalen på Christiansborg den 7. maj. Vi tager fat på det enorme kompleks af muligheder og udfordringer i den digitale revolution, der i øjeblikket vælter ind over os. De etiske udfordringer, behovet for evidens, kravet til uddannelserne og til regler og lovgivning.

  Nyhed
 • Marie og August Krogh prisen 2020

  Danmarks førende forsker i hjerte-kar-sygdomme, Børge Grønne Nordestgaard, fik på LVS' årsmøde 24. januar årets Marie og August Krogh Prisen 2020 på 1,5 mio. kroner. Prisen uddeles af Novo Nordisk Fonden efter indstilling fra LVS' bestyrelse, og den anses derfor for at være en af landets absolut fornemste forskerpriser. Børge Nordestgaard er professor og overlæge på Klinisk Biologisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital og professor i genetisk epidemiologi, Københavns Universitet.

  Nyhed
 • LVS, Danske Patienter og Danske Regioner lancerer i fællesskab et dansk vælg klogt projekt, der skal finde og forhåbentlig eliminere procedurer, tests og behandlinger i sundhedsvæsenet, der er overflødige eller ligefrem skadelige for patienterne. Danske Regioner betaler, LVS leder, og Danske Patienter har formandsskabet i projektet, der skal løbe over tre år. Udenlandske erfaringer tyder på, at så meget som hver femte handling i sundhedsvæsenet er meningsløs, og det kan flytte betydelige ressourcer til områder, hvor der i dag mangler penge.

  Nyhed
 • Fra nytår er det blevet lettere for forskere at få adgang til data fra relevante patientjournaler. Det sker efter lang tids pres fra læge- og patientorganisationer, her i blandt LVS, der blandt sine medlemmer har oplevet store frustrationer over en kompleks og bureaukratisk proces med at hente vigtige data fra journaler til forskning i udviklingen af nye behandlinger.

  Nyhed
 • Danske Regioners udspil til et kommende behandlingsråd er langt hen ad vejen ganske fornuftigt, og med den erklærede målsætning om, at det skal medvirke til at skaffe os mere sundhed for pengene, og at vægten skal lægges på faglighed og uafhængighed af det politiske niveau, kunne det være så godt. Men i den nuværende udformning er der ikke sammenhæng mellem indhold og målsætning.

  Nyhed