Nyhed

Fagligheden styrkes i Behandlingsrådet

Det er med glæde, at Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, konstaterer, at den faglige profil styrkes i det behandlingsråd, som Danske Regioner vil etablere fra starten af 2021. Ikke blot, at LVS får en ekstra plads i bestyrelsen for Behandlingsrådet, men at regionernes repræsentanter skal have sundhedsfaglig baggrund. Der er dog stadig ikke blevet plads til kommunerne i Behandlingsrådet, og det er stadig op til bevis, som det hedder i vores nabolande, at Rådet kan holde armlængden til det politiske niveau.

Den endelige model for Behandlingsrådet, som bestyrelsen i Danske Regioner, DRE, nu har vedtaget, tegner til at kunne blive en betydelig gevinst for det danske sundhedsvæsen. Rådet er baseret på fire principper: mere sundhed for pengene, faglighed og armslængde til det politiske system, åbenhed og lighed. Hvis Rådet formår at leve op til disse principper, vil det komme godt fra kaj.

Det ligger desuden fast, at Rådet både skal vurdere nye og kommende behandlinger og også eksisterende behandlinger i sundhedsvæsenet. Det er også godkendt. Men, og nu kommer forbeholdene: med det nuværende ambitionsniveau vil det være meget behersket, hvad Rådet kan overkomme , især hvis vi ser på den tsunami af nye digitale behandlinger og metoder, der for øjeblikket vælter ind over os. For slet ikke at tale om de mange eksisterende behandlinger, som man reelt ikke har vurderet værdien af.

På det digitale område bliver der brug for ekspertviden for at skabe evidens om værdien af de mange nye behandlinger. Den opgave kan Behandlingsrådet ikke løse. I øvrigt kan Rådet kun give rådgivende anbefalinger. Det er desuden fortsat en svaghed, at kommunerne ikke er repræsenteret på et tidspunkt, hvor stadig flere opgave flyttes ud til kommunerne, og en sundhedsreform, hvornår den end kommer, skal styrke det såkaldt nære sundhedsvæsen. Danske Regioners bestyrelse opfordrer til, at LVS' ekstra bestyrelsespost går til DSAM, men det løser næppe dette problem.

Endelig er der armslængden, hvor vi må konstatere, at Danske Regioner relativt bekvemt kan sætte sig på et flertal i bestyrelsen. Forhåbentligt kan styrkelsen af fagligheden sikre, at armene ikke bliver for korte. Vi går positivt ind til arbejdet i det kommende behandlingsråd.