Nyhed

Behandlingsrådet kommer i arbejdstøjet

Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, har med stor glæde noteret, at Danske Regioner nu har taget et afgørende skridt mod etablering af et dansk behandlingsråd. Danske Regioner har udpeget lægelig direktør på Odense Universitetshospital, Michael Dall, til formand for rådet, og besluttet at placere et sekretariat med 20 – 25 medarbejdere i Aalborg. Rådet skal efter planen starte sit arbejde om et år.

-Det har været en mærkesag for LVS at få etableret et behandlingsråd, siger formand Henrik Ullum. Etableringen af Medicinrådet var en udmærket start, men lægemidler dækker kun en del af behandlingerne i sundhedsvæsenet, og det har været afgørende vigtigt for os, at der også sker en vurdering af kvaliteten af de store mængder af udstyr og metoder, der bruges i behandlingen af patienterne.

-Det er vigtigt ikke mindst i lyset af den teknologiske revolution og digitaliseringen, som vælter ind over os for øjeblikket. Derfor er vi glade for, at planerne om et behandlingsråd nu får arbejdstøjet på. Vi ser frem til aktivt at medvirke i Rådets arbejde, og vi vil følge det nøje, siger Henrik Ullum.

LVS noterer sig, at behandlingsrådets sekretariat skal bestykkes med 20 – 25 medarbejdere, og at det placeres i Aalborg. Det er ikke nogen imponerende stab i forhold til den opgave, som venter Behandlingsrådet og i forhold til de styrelser og institutioner, som i øvrigt er etableret i sundhedssektoren.

Hvorvidt afstanden til de øvrige sundhedsfaglige institutioner, som Behandlingsrådet skal samarbejde med, er en fordel eller en hæmsko, skal tiden vise, men forudsætningen for et velfungerende behandlingsråd er, at det er muligt at rekruttere højt kvalificeret arbejdskraft og at det er velfinansieret.

Rådet, som Michael Dall nu er udpeget til formand for, skal i alt have 15 medlemmer og to observatører. Foruden formandskabet skal de fem regioner have hver et medlem med sundhedsfaglig baggrund. LVS skal udpege to medlemmer, der bliver to sundhedsøkonomer og to faglige medlemmer på skift efter opgavernes karakter. DASYS, Danske Patienter og Danske Handicap Organisationer udpeger hvert et medlem.