Nyhed

Lys digital fremtid, hvis kineserne ikke løber fra os

Der sker for øjeblikket en eksplosion i digitale projekter i det danske sundhedsvæsen, som lover godt for vores placering i den digitale revolution. Men vi, og alle andre i Vesten, er udfordret af den sundhedsrevolution, som udfolder sig i Kina oven på corona chokket. Kineserne implementer digitale løsninger langt hurtigere, end vi gør, båret af kunstig intelligens og 5G.

Til eksamen i Løvens hule Light - Anders Perner, Stinus Lindgreen, Jens Hillingsø og Helene Westring Hvidman

Det er hovedkonklusionen på LVS’ andet møde, ”Hype eller håb?”, om digital sundhed 2020, som blev holdt i IDA’s mødecenter i København fredag den 18. september. Temaet blev slået an af professor Jens Lundgren, Rigshospitalet, der gav et indblik i forskningen på CHIP i kunstig intelligens og eksempler på, at det virker.

Temaet om ”dragen kommer” blev slået an af kinakender og forfatter Christina Boutrup, der advarede imod tendensen til, at vi ignorerer udviklingen i Kina på grund af den problematiske håndtering af corona udbruddet og den autoritære udvikling i landet. Kineserne har startet en sundhedsrevolution i kølvandet på coronakrisen og er i fuld gang med at bruge de digitale løsninger, som vi stadig holder studiekredse om. På godt og ondt risikerer vi, at Kina om få år kan tilbyde de løsninger, som vi stadig snakker om, til en tredjedel af prisen, hvis vi ikke kender vores besøgstid:

Sundhedsdata er blevet sikkerhedspolitik

Det var et perfekt bagtæppe for resten af programmet ”Hype eller håb”, hvor danske forskere/udviklere præsenterede seks meget forskellige projekter for digitale sundhedsløsninger, der er i brug eller undervejs. Det var formet som et ”Løvens hule Light”, hvor projekterne blev præsenteret for et panel med professorerne Anders Perner og Jens Hillingø fra Rigshospitalet, begge medlemmer af LVS’ bestyrelse, og Stinus Lindgren, forsker og radikal sundhedsordfører. Generelt uddelte de pæne karakterer til projekterne.

Det var bl.a. tilfældet med et projekt baseret i Center for Almen Praksis på Aalborg Universitet, der er ved at udrede mulighederne for digitale løsninger i almen praksis, bl.a. til sortering af opkald i telefonkøen, hurtigt indhentning af journaloplysninger og historik etc. Præsenteret af Janus Laust Thomsen:

Den intelligente klinik

Det var også tilfældet med et af de mest modnede projekter, vi har: selskabet Liva Healthcare, der har udviklet en app til sundhedscoaching, vægttab og revertering af diabetes, der har fået et stort marked især i England. Bag det står de samme folk, som i sin tid lancerede Netdoktor og meget andet. Præsenteret af Carl Brandt, medical director og praktiserende læge:

Fjernstyret forebyggelse

 

Et helt jomfrueligt projekt blev præsenteret af Helene Westring Hvidman, Rigshospitalet, i projektsammenhæng Amager Hvidovre Hospital, der forsøger at bruge nogle af erfaringerne fra akutområdet til at bruge algoritmer og kunstig intelligens til tidlig opsporing af fødende med komplikationer:

Lydlinje til trygge fødsler

                                                                                              Et projekt med anderledes grund under fødderne var Radiobotics, der er et ungt dansk opstartsfirma, der arbejder med billediagnostik, der kan hjælpe radiologerne med hurtigt at overskue informationerne i tusindvis af scanninger i forbindelse med slidgigt og andre lidelser i bevægeapparatet. Præsenteret af chefen, Mads Jarner:

Billeddiagnostik i medvind

 

Ganske anderledes højtflyvende var projektet Tværspor fra Region Midt, der er startet op som et forsøg på at bruge algoritmer til at forudsige og forebygge genindlæggelser, men nu sigter langt højere mod at gøre processen omkring vores akutmodtagelser/forløb langt mere strømlinede, end vi kender i dag. Med et stort potentiale for personalet, patienterne og sundhedsbudgetterne. Præsenteret af projektlederen Gitte Kjeldsen, MTC, og Nikolaj Stenvang Hansen fra firmaet Enversion A/S:

Fremtidens akutforløb - Prioakut

Og vi holdt os flyvende med det sidste projekt, hvor Rigshospitalet i samarbejde med Alexandra Instituttet, København/Aarhus, vil udvikle algoritmer, der kan hjælp med at finde de velbehandlede hjertepatienter, der alligevel ender med at blive genindlagt eller dø. Præsenteret af Dan Eik Høfsten og Morten Engell-Nørregård.

Den forudsigelige hjertepatient

 

Vægtningen på dagens dilemma ”Hype eller håb” endte på håb. Der er virkelig perspektiver for fremtidens sundhedsvæsen i de digitale projekter, som er her eller er undervejs. Men vi har travlt. Dragen kommer!     

       

Tommy Østerlund

Projektleder Digital Sundhed 2020

Lene Kristensen

Sekretær