Nyhed

De fire møder om Digital Sundhed 2020

Lægevidenskabelige Selskaber arrangerer i april og maj fire møder om den digitale fremtid i sundhedsvæsenet: Digital Sundhed 2020. I april er det tre eftermiddagsmøder den 2., 15. og 28. april, afsluttende med en heldagskonference i Fællessalen på Christiansborg den 7. maj. Vi tager fat på det enorme kompleks af muligheder og udfordringer i den digitale revolution, der i øjeblikket vælter ind over os. De etiske udfordringer, behovet for evidens, kravet til uddannelserne og til regler og lovgivning.

Vi har i Danmark slet ikke etableret den infrastruktur, som er nødvendig, hvis vi skal udnytte de datakilder af høj kvalitet, som vi allerede har, og skal gøre det på en sikker måde. Det rejser en række dilemmaer omkring jura og etik, som vi skal have styr på for at bevare befolkningens tillid til den danske sundhedsforskning og de nye teknologiske muligheder. Uddannelsesmæssigt skal vi gøre en helt anderledes massiv indsats i sundhedsvæsenet, hvor vi slet ikke er klar til at anvende og formidle potentialet i de nye teknologier til patienterne.

Møderækken er en opfølgning på ”Vejen til dansk personlig medicin”, gennemført i oktober-november 2016 af LVS med støtte fra Novo Nordisk Fonden, der kom til at danne rammen omkring lancering af den nationale strategi for personlig medicin og siden etableringen af Nationalt Genom Center. Den nye møderække ser sådan ud:

Det kortlagte menneske

Domus Medica, Kristianiagade 12, København Ø, 2. april 2020 kl. 13.00 – 17.00

Høring om etiske dilemmaer ved den digitale udvikling og den fuldstændige kortlægning af individet.

Tilmelding til ”Det kortlagte menneske” 2. april 2020 via dette link

Hype eller håb?

IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31 – 33, København V, 15. april 2020 kl. 13.00 – 17.00

Løvens Hule: Digitaliseringen og brugen af kunstig intelligens bliver solgt som overlevelsesstrategien for et presset sundhedsvæsen. Men hvordan sikrer vi os, at de behandlinger, vi finansierer, også virker?

Tilmelding til ”Hype eller håb?” 15. april 2020 via dette link

Den digitale kløft

IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31 – 33, København V, 28. april 2020 kl. 13.00 – 17.00

Der er en kløft mellem forventningerne til digitale løsninger og de faktiske forhold ude i sundhedsvæsenet, hvor der mangler motivation og uddannelse.

 Tilmelding til ”Den digitale kløft” 28. april 2020 via dette link

Vores digitale fremtid: Doktor Hansen eller Doktor Google?

Fællessalen på Christiansborg, torsdag den 7. maj 2020, kl. 09.00 – 16.30

Hvis vi ikke udvikler nationale strategier, bliver vi helt afhængige af techgiganterne, der satser massivt på digital sundhed. Digitaliseringen skal ud i hele landet og i alle sektorer, så det også giver større lighed i sundhed. Er vi klar til det?

Tilmelding til ”Vores digitale fremtid” 7. maj 2020 via dette link

 

Få flere deltaljer via linket her på siden og læs mere i temaet her på hjemmesiden: Digital Sundhed 2020 . Programmerne vil blive løbende opdateret:

Digital Sundhed 2020, #digisund2020