Nyhed

Forskere beder om ensartede regler for datahåndtering

Der skal en markant ændring til af hele sagsbehandlingen, siger LVS formand Henrik Ullum efter at have set en undersøgelse blandt LVS’ medlemmer om deres erfaringer med behandlingen af dataanmeldelser. Den afslører et administrativt system, der er et uland værdigt, men ikke passer til et avanceret samfund som det danske. Det er især forskellene i administrativ praksis og gradbøjningen af jura, der springer i øjnene, og det er blevet værre siden vi har fået EU’s persondataforordning, GDPR.

Store forskelle i administrationen af datahåndtering er forskerne største problem

Undersøgelsen blev gennemført i december 2019 og januar 2020 blandt LVS’ 125 medlemsselskaber, 25 selskaber har besvaret undersøgelsen, og det fremgår bl.a., at:     

  • 12 ud af 24 er helt uenige i at ”behandlingstider for dataanmeldelser er acceptable”
  • 14 ud af 25 er helt uenige i at ”reglerne omkring dataanmeldelser er lette at overskue” 
  • 16 ud af 25 er helt uenige i at ”Det er let at få dataanmeldelse igennem, når der er tale om arbejder, der involverer flere organisationer”
  • 10 ud af 23 er helt uenig i at ”det er let af få gennemført et internationalt samarbejde uden for EU/EØS (de lande, som er omfattet af GDPR)    

Her er nogle citater fra spørgeundersøgelsen:

Det kan være svært at navigere rundt i den ”juridiske jungle”.

Dansk selskab for klinisk immunologi

 Når juristerne ikke kan blive enige strander anmeldelsen. Vi venter og venter…

Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik 

 Lige pludselig kommer de i tanke om, at man kan fortolke en eller anden lov på en anden måde og derfor skal vi nu leve op til et eller andet nyt arbitrært krav som skrivebordsjurister finder på. De krav er ofte ude af trit med virkeligheden.

Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik

 De regionale datatilsyn skulle være en service for forskeren. I stedet fremstår de som en bureaukratisk myndighed med ringe forståelse for og evne til at rydde forhindringer af vejen.

Dansk Reumatologisk selskab

 Særligt ”junior” jurister virker beslutningslammede og stærkt forsinkende på processen. Hos senior jurister er holdningen mere resultatorienteret. Det er tydeligt, at de er underbemandet.

Dansk Reumatologisk selskab

 Det er dybt problematisk at lovgivningen tolkes forskelligt fra institution til institution og fra region til region, ja endda til tider af to jurister ansat ved samme institution

Dansk Reumatologisk selskab

Vi har været bekendt med de lange tider, så vi planlægger kun noget, der kræver dataanmeldelser lang tid i forvejen. Et studenterprojekt som kvalitetsopgørelser kan ikke gennemføres på grund af lang sagsbehandlingstid. 

Dansk Oftalmologisk Selskab

Projekter med nationale og internationale parter er forsinket i mere end et år, og regninger har ikke kunnet betales og personale ikke ansættes.

Jydsk Medicinsk Selskab