Nyhed

Møder om digital sundhed går i luften i stærkeste opstilling

Corona-krisen har ændret dagsordenen for digital sundhed. Det kommer til at afspejle sig i de fire møder, Digital Sundhed 2020, som LVS gennemfører i september/oktober. Det bliver både fysiske møder og live-streaming. Møderne har fået nye temaer og nye deltagere. Der er plads på de tre indledende eftermiddagsmøder 7., 18. og 24. september, fordi vi er flyttet til større lokaler, mens der nu er venteliste til den afsluttende konference på Christiansborg den 28. oktober.

Vi lægger ud den 7. september med de etiske udfordringer fra digitaliseringen: ”Det kortlagte menneske”, og her er Ismail Gögenur, professor, Køge, og David Budtz Pedersen, professor, AaU, nye deltagere i debatten.

Den 18. september er temaet: ”Hype eller håb?”, hvor Christina Boutrup, journalist, forfatter og Kina ekspert, er ny deltager. Efter ydmygelsen i starten af corona epidemien har Kina lagt sig solidt i spidsen med digitaliseringen på sundhedsområdet ved en massiv brug af AI og 5G teknologi. Hun er oplægsholder sammen med professor Jens Lundgren fra Rigshospitalet.

Den 24. september handler det om ”Den digitale kløft” om udfordringen til uddannelserne og kompetencerne i sundhedsvæsenet. Danske Patienter er ny deltager, så vi også får "den digitale kløft" til patienterne med.

Møderækken slutter med en heldagskonference: ”Doktor Hansen eller doktor Google?” i Fællessalen på Christiansborg den 28. oktober. Med de nuværende corona regler må vi ikke være flere end 90 personer i salen, og det betyder, at der er venteliste. Men alle fire møder bliver live streamet, så der bliver adgang til at følge det hele fra kontoret eller derhjemme.

Vi sørger også for, at der efterfølgende bliver en solid afrapportering fra møderækken.