Nyhed

Henrik Ullum fortsætter som formand for LVS

Lægeforeningens repræsentantskab valgte fredag aften den 45-årige speciallæge i endokrinologi, Camilla Noelle Rathcke, til ny formand for Lægeforeningen. Derved kom LVS’ formand Henrik Ullum ikke i betragtning, og han fortsætter frem til det ordinære formandsvalg i november 2021 som formand for Lægevidenskabelige Selskaber.

Der var i alt fem kvalificerede kandidater, og en sjette ikke til stede, til formandsposten i Lægeforeningen. Camilla Rathcke blev valgt allerede i anden runde, hvor hun fik 51 procent af stemmerne, og derved fik Lægeforeningen ikke alene sin første kvindelige formand, men de kvindelige kandidater lagde sig suverænt på de første tre pladser. Camilla Rathcke var formand for Yngre Læger 2013 – 18. Hun er speciallæge, ph.d. og centerchef for planlægning i Sundhedsstyrelsen.

LVS’ bestyrelse tog allerede før valget stilling til situationen omkring formandsposten i Lægevidenskabelige Selskaber, og det var holdningen, at Henrik Ullum fortsætter perioden ud som formand for Lægevidenskabelige Selskaber. Henrik Ullums formandsperiode udløber ved repræsentantskabsmødet til november 2021, hvor han ikke kan genvælges, og LVS under alle omstændigheder skal have ny formand. Henrik Ullum er 54 år, professor, overlæge, ph.d. og postgraduat klinisk lektor, Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet.

Se i øvrigt mere om formandsvalget i Lægeforeningen på www.laeger.dk