Nyhed

Massiv opbakning til dansk vælg klogt projekt

Et rundspørge blandt LVS’ medlemsselskaber og Danske Patienters medlemmer viser, at der er bred konsensus om, at der dagligt udføres unødvendige undersøgelser og behandlinger i sundhedsvæsenet, hvor behandlernes tid og væsenets ressourcer kunne være brugt bedre andre steder. Der er også enighed om, at det i stort omfang skyldes lægernes frygt for at begå fejl og at få en klage- eller tilsynssag.

Illustration fra den internationale kampagne Choosing Wisely

Det giver et enormt rygstød til det danske vælg klogt projekt, der bliver lanceret i disse dage med den første work shop om lænderygsmerter, der på sigt skal føre til anbefalinger om at undlade indgreb, der gør mere skade end gavn. Vælg Klogt projektet er et samarbejde mellem Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, og Danske Patienter, finansieret af en tre-årig bevilling på 8,5 mio. kroner fra Danske Regioner.

Det danske vælg klogt projekt er inspireret af den internationale Choosing Wisely bevægelse, der blev startet i USA i 2016 og nu er lanceret i mere end 25 lande over hele verden. Udgangspunktet var en undersøgelse, gennemført af den amerikanske lægeforening, AMA, der konkluderede, at helt op til 30 procent af de enorme ressourcer, som anvendes i det amerikanske sundhedssystem, anvendes til undersøgelser, procedurer og behandlinger, som er overflødige eller direkte skader patienterne.

Tilsvarende undersøgelser i Europa er nået frem til at tal på omkring 20 procent. Det vil sige, at hver femte handling i sundhedsvæsenet kunne være brugt bedre andre steder. Der er altså tale om et enormt potentiale.

Det danske Vælg Klogt projekt er enestående ved, at det er udviklet i et samarbejde mellem læger og patienter, LVS og Danske Patienter. Internationalt er projekterne drevet af læger og lægelige organisationer.       

Læs også temaet her på siden: