Nyhed

Henrik Ullum stiller op til formand for Lægeforeningen

LVS’ formand Henrik Ullum stiller op som kandidat til formandsvalget i Lægeforeningen. Valget af ny formand for Lægeforeningen finder sted på et en-dages Lægemøde i Aarhus den 19. juni. Der skal findes ny formand, fordi Andreas Rudkjøbing har besluttet at stoppe et år før tid.

Henrik Ullum fortsætter indtil valget i Lægeforeningen den 19. juni uændret som formand for Lægevidenskabelige Selskaber. Han udtaler sig derfor som formand for LVS i forhold til medier og myndigheder. Hvis Henrik Ullum vælges til formand for Lægeforeningen har han meddelt bestyrelsen, at han trækker sig som formand for LVS. Det fremgår af LVS’ vedtægter, at han afløses af næstformand Susanne Axelsen, der skal fungere indtil en ny formand kan vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde til november 2020.

LVS’ formand og næstformand vælges direkte af den øverste myndighed, repræsentantskabet, der er sammensat proportionalt af medlemsselskaberne efter deres medlemstal. LVS’ vedtægter indeholder ikke nogen bestemmelser om afholdelse af ekstraordinære repræsentantskabsmøder, heller ikke til valg af ny formand.

Hvis Henrik Ullum ikke bliver valgt til ny formand for Lægeforeningen, er det holdningen i LVS’ bestyrelse, at han fortsætter perioden ud som formand for Lægevidenskabelige Selskaber. Henrik Ullums formandsperiode udløber ved repræsentantskabsmødet til november 2021, hvor han ikke kan genvælges, og LVS under alle omstændigheder skal have ny formand. Henrik Ullum er 54 år, professor, overlæge, ph.d. og postgraduat klinisk lektor, Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet.

Se i øvrigt mere om formandsvalget i Lægeforeningen på www.laeger.dk