Nyhed

LVS går til myndighederne for at få lettet regler

Meget restriktive og også uklare regler fra flere regioner om lægers deltagelse i faglige arrangementer truer nu adgangen til den opdaterede viden, som lægerne skal bruge i patientbehandlingen. Det er opfattelsen hos Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, der derfor har henvendt sig til en række myndigheder, bl.a. Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner, for at få lempet reglerne.

Foredrag

Selskabernes faglige møder er centrale for at holde lægernes viden opdateret

Det er især regelsæt udsendt af de to største regioner, Region Hovedstaden og Region Midt, der har fået LVS til at reagere. Reglerne betyder reelt, at de ansatte læger ikke kan deltage i faglige arrangementer i de kommende måneder, bortset fra helt obligatoriske uddannelses kurser og arrangementer relateret til Covid 19 bekæmpelsen. Regelsættet fra RegionH fastlægger endda, at arrangementer ikke må ligge på hverdage, men at det i øvrigt er op til de lokale ledelser at træffe beslutninger i de konkrete tilfælde.

De regler, som fastlægges nu, tager slet ikke højde for, at en meget stor del af lægernes faglige opdatering sker på konferencer og årsmøder, som er arrangeret af de videnskabelige selskaber. De blev stort set alle aflyst i første halvdel af året, også med betydelige økonomiske tab til følge, og nu er rigide regler i de enkelte regioner ved at tage livet af de faglige møder også i andet halvår. Vi finder det ikke rimeligt, taget den stærkt forbedrede situation omkring Covid 19 i betragtning, og i betragtning af, at læger om nogen ved, hvordan vi skal opføre os for at undgå smittespredning.

LVS påpeger også, at det har været et særdeles belastende halvår for mange i sundhedssektoren, og at mange derfor har brug for det åndehul, som konferencer også er, især i en tid, hvor deltagelse i faglige arrangementer i udlandet er helt udelukket. Men det er først og fremmest tabet af faglig viden, som bekymrer LVS, og det er faglig viden, som lægerne ikke har realistiske muligheder for at tilegne sig på anden vis. Det indebærer i sidste ende en risiko for, at patienterne får en dårligere behandling, og det mener vi i LVS ikke er rimeligt.

Der er 125 videnskabelige selskaber i Danmark med 25.500 medlemmer organiseret efter specialer. Alle større selskaber lægger mange kræfter i et årligt møde, hvor den nyeste viden præsenteres af lægernes fagfæller og eksterne foredragsholdere. De er vel og mærke som hovedregel arrangeret af frivillig arbejdskraft og finansieret af medlemmerne selv. Den sociale del, som tidligere fyldte mere, var allerede før corona-krisen beskåret væsentligt, og møderne planlægges nu rent faglige.