Nyhed

LVS støtter protest mod fedmekirurgi

En svinestreg over for en svag samfundsgruppe:

Lægerne forlader i protest arbejdet med retningslinjer for fedmekirurgi, der kun vil tillade et fåtal at blive behandlet for deres lidelse. I direkte modstrid med netop offentliggjorte nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Fire lægegrupper har i dag besluttet at forlade Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om revision af gældende retningslinjer for fedmeoperationer. Det sker i protest mod, at Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner har meddelt, at der ikke vil ske ændringer i de nuværende grænser for at blive behandlet for svær overvægt.

Det betyder, at højest omkring 600 personer årligt kan forvente at få en operation. Det sker i form af en visitationsretningslinje, der er dikteret af økonomi og ikke af helbredshensyn.

Det sker på trods af, at Sundhedsstyrelsen netop (januar 2017) har offentliggjort en såkaldt national klinisk retningslinje (NKR) for fedmekirurgi, der stærkt anbefaler at ændre grænsen for, hvornår svært overvægtige kan tilbydes behandling.

Den nuværende grænse for, hvornår en person uden følgesygdomme kan tilbydes operation, er et såkaldt body mass index, BMI, på mindst 50. Den netop offentliggjorte NKR anbefaler en grænse på 40 i BMI, altså betydeligt lavere, og det er især begrundet i forebyggelsen af type 2 diabetes, der har voldsomme vækstrater.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er baseret på den bedste lægefaglige evidens internationalt, og evidensen er solid. Sundhedsstyrelsens anbefaling er derfor placeret i kategorien ”stærk anbefaling for”.

Sundhedsstyrelsen har de seneste år udarbejdet et halvt hundrede nationale kliniske retningslinjer i en selvstændig afdeling på basis af en særlig bevilling på finansloven, og der er derfor tale om den højeste kategori af officielt blåstemplede anbefalinger til behandling af syge mennesker i Danmark.

Repræsentant for et af de lægeselskaber, der har været med i udvalgsarbejdet, professor Jens Meldgaaard Bruun, Dansk Endokrinologisk Selskab, betegner forløbet som helt uden fortilfælde:

-Vi er indforståede med, at også sundhedsvæsenet skal prioritere sine ressourcer, men en tilsvarende stor uoverensstemmelse mellem den faglige begrundelse for et behandlingstilbud og den behandling, som det offentlige vælger at tilbyde en stor gruppe personer, har simpelthen ikke noget fortilfælde, siger Jens Meldgaard Bruun.

-Vi kan ikke på videnskabelig baggrund godkende en visitationsretningslinje, der kun vil tilbyde en kirurgisk behandling til en brøkdel af de patienter, som ud fra faglige kriterier vil have fordel af denne behandling.

De øvrige, der forlader Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe, er læger fra Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Kirurgisk Selskab og Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. De har alle været inviteret til at deltage i Sundhedsstyrelsens arbejde med revision af de gældende retningslinjer, og de har alle valgt at forlade arbejdet.

De bakkes op af deres paraplyorganisation, Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. Formanden for LVS, Henrik Ullum, siger, at det er en af de værste politiske studehandler, han har set:

-Det er en svinestreg over for en svag samfundsgruppe, der netop på grund af Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer havde udsigt til en bedre fremtid, fordi vi faktisk kan tilbyde en behandling, siger Henrik Ullum.

-Svært overvægtige mennesker er ofte stigmatiserede og har ikke nogen stærk stemme i offentligheden, og netop den kendsgerning, at Sundhedsstyrelsen i januar kom med sin NKR om fedmekirurgi betyder, at den ressourcestærke del, der har en sundhedsforsikring kan betale sig til den behandling, som det offentlige ikke tilbyder og derved skabe yderligere ulighed i denne svage gruppe.

-Det er også elendig offentlig ledelse at have to officielle vejledninger, der modsiger hinanden. Det skaber usikkerhed og mangel på tiltro til det faglige fundament, siger Henrik Ullum.

Kontakt:

Jens Meldgaard Bruun, jens.bruun@clin.au.dk tlf.: 78 42 16 23 Henrik Ullum, henrik.ullum@rh.regionh.dk mob.: 40 17 98 32

Facts:

NKR, national klinisk retningslinje. For fedmekirurgi offentliggjort januar 2017 af Sundhedsstyrelsen med 40 i BMI som grænse for at modtage behandlingstilbud. Klassifikation for retningslinjen er ”stærk anbefaling”. Den tidligere visitationsretningslinje fastsætter 50 i BMI som grænseværdi

Sverige har som den danske NKR en grænseværdi på 40 i BMI og gennemfører fedmeoperationer på 50 – 60 personer ud af 100.000. I Danmark gennemfører vi ca. 10 operationer per 100.000 personer.