Nyhed

Huset risikerer at brænde ned før sprøjterne når frem

Antallet af praktiserende læger i Danmark er nu nede på 3400, mens der er kommet flere tusinde nye læger på sygehusene. Hvis vi ikke gør noget ekstraordinært indtil de nye store årgange kommer ud i klinikken, risikerer vi sammenbrud i sundhedsvæsenet flere steder i landet, skriver alm. praktiserende læge Gunver Lillevang, medlem af PLOs bestyrelse, alm. praktiserende læge Roar Maagaard, medlem af LVS' bestyrelse, og Henrik Ullum, formand for LVS, i Jyllands Postens kronik 27. april

Illustration: Martin Frøsig, Jyllands Posten

Sundhedsvæsenet er på vej ind i den perfekte storm,  som udviklingen ser ud nu, skriver de tre kronikører. Lægedækningen er allerede kritisk flere steder i landet, og en tredjedel af de praktiserende læger er i dag over 60 år. Der er store årgange af nye læger på vej, men det tager op mod 15 år at uddanne en speciallæge, så der må gøres noget ekstraordinært for at sikre lægedækningen de kommende år. Selve funktionen af de nye såkaldte supersygehuse bygger på en stærk velfungerende primærsektor, der også er forudsætningen for øget lighed i sundhed. Vi må skabe "seniorordninger" for de ældre, og vi må sørge for, at almen praksis kommer på lystavlen allerede under lægestudiet. Læs hele kronikken her: