Nyhed

Debatten om et gencenter er totalt misforstået

Lægevidenskabelige Selskaber, Danske Patienter og sundhedsdekanerne fra de fire universiteter tager i en kronik i Politiken til genmæle over for den polemiske debat, der har været omkring oprettelsen af et nationale genomcenter. Lægernes og patienternes store organisationer står sammen med forsknings- og undervisningsmiljøerne bag det politiske forlig, der skal sætte gang i udviklingen af personlig medicin i Danmark:

Nationalt Genom Center er ikke en ny fiskedam for ordenmagten, en trussel mod den personlige frihed og folkesundheden. Det er en institution, der skal øge sikkerheden omkring brugen af danskernes dna og sikre, at det bruges til det aftalt formål: forskning i udvikling af nye behandlinger til danskerne.

Derved stiller en national alliance sig bag den proces og det lovgivningsarbejde, der er igang på Christiansborg for at sikre, at vi omsider kommer igang med udviklingen af personlig medicin i Danmark under ordnede forhold. Alliancen beskylder kritikerne for at male helt urimelige skrækscenarier omkring registreringen af syge danskeres dna, men respekterer usikkerheden omkring nye skridt og støtter derfor, at der etableres et sikkerhedsniveau på det absolut højeste niveau.

Brug linket her til at læse kronikken i fuldtekst: