Nyhed

Fondsbevilling kickstarter genomcenter

Novo Nordisk Fonden har med en bevilling på en milliard kroner sikret etableringen af Nationalt Genom Center. Det findes organisatorisk allerede i Sundhedsministeriet, men bevillingen skal over de næste fire-fem år sikre opbygningen af en national infrastruktur i sundhedsvæsenet, som består af etablering og drift af et nationalt sekventeringscenter og et såkaldt High Performance Computing center i Danmark.

LVS formand Henrik Ullum hilser den store bevilling fra Novo Nordisk Fonden velkommen. Den vil omsider muliggøre en national dansk indsats omkring udviklingen af personlig medicin, der kan bringe os på omgangshøjde med de lande, som vi konkurrerer med. Der har i en årrække været mange projekter om personlig medicin i det danske sundhedsvæsen, men det har været spredt og ukoordineret. Nu kan vi i højere grad samle kræfterne.

Etableringen af National Genom Center med en velfinansieret infrastruktur gør det også muligt at etablere den høje grad af sikkerhed, som behandlingen af genetiske data fra danske patienter kræver og som samfundet har ret til at forvente. National Genom Center er en meget vigtig brik i den forskningsstruktur, der fremadrettet skal gøre det muligt at udvikle præcisionsmedicin, der er rettet mod den enkelte patient eller grupper af patienter.

Nationalt Genom Center vil få laboratoriefaciliteter i både Øst- og Vestdanmark. Sekventeringscentret vil blive ledet fra Aarhus, mens supercomputeren placeres på Risø. Læs mere her: