Nyhed

Lægen som leder skal prioriteres - også af lægerne selv

Lægefaglig ledelse af høj kvalitet skal fremme kvaliteten af patientbehandlingen og medvirke til at forbedre sundhedsvæsenet og dermed til at forbedre borgernes sundhed og livskvalitet. Lægefaglig ledelse skal udgøre en attraktiv karrieremulighed og være drivende kraft i sundhedsvæsenet. Lægefaglig ledelse skal have den kliniske, sundhedsfaglige og den forskningsmæssige udvikling som mål og ikke være underlagt teknisk administrativ ledelse:

Sådan lyder visionen i et politisk udspil fra LVS om lægefaglig ledelse og identitet. Det er de seneste års pres på lægelig ledelse, der er baggrunden, men også den kendsgerning, at der ofte ikke er ansøgere, når der bliver opslået lederstillinger i hospitalssektoren. En lederkarriere bliver ikke opfattet som attraktiv, og derved bider problemet sig selv i halen.

Det skal der laves om på, og derfor vil Lægevidenskabelige Selskaber i den kommende tid arbejde på at få lægefaglighed og lægelig ledelse op på dagsordenen. Uddannelse i ledelse skal ind på alle  niveauer i lægers uddannelse. Arbejdsgiverne skal gøre det mere attraktivt for læger at gå ledervejen, bl.a. ved at skabe flere incitamenter. Eksempelvis skal lægefaglig ledelse kunne kombineres med klinisk arbejde, hvis det ønskes. Lægerne skal også selv arbejde for at gøre det mere attraktivt og arbejde for at skaffe sig rum for lægelig ledelse.

Lægefaglig ledelse bliver temaet for LVS' 100. jubilæumsår næste år under overskriften:  lægen tilbage i førersædet. Se politikpapiret her: