God sundhedsfaglig ledelse

God sundhedsfaglig ledelse

Ledelse er en integreret del af lægegerningen. Derfor er det heller ikke overraskende, at syv ud af ti danske læger svarer, at de er indstillet på at påtage sin en ledende stilling engang i løbet af deres karriere, men det er en meget høj andel i forhold til, hvad læger i andre vestlige lande har svaret. Derfor er det et paradoks, at vi i Danmark har så svært ved at få lægerne til at søge de ledende stillinger.

Tallet fremgår af en undersøgelse, som LVS har foretaget sammen med professor Amanda Goodall fra CASS Business School i London i forbindelse med vores årsmøde og 100 års jubilæum i januar 2019, og som er nærmere omtalt i temaet her. Og det giver inspiration til den øgede indsats for god sundhedsfaglig ledelse, som LVS har lanceret sideløbende med andre lægelige organisationer som Overlægeforeningen og Lægeforeningen.

Situationen er, at der er alt for mange eksempler på beslutninger, der ikke er ordentligt sundhedsfagligt begrundede. Fra dagligdagen i klinikken til indførelse af store it-systemer i sundhedsvæsenet. Et wake-up call var det seneste udspil til en sundhedsreform, hvor det sundhedsfaglige var næsten udraderet i de øverste ledelseslag. Det er muligvis demokratiets vilkår, men får vi ikke en øget forståelse af, hvad det betyder, at der bliver taget beslutninger på basis af dyb sundhedsfaglig indsigt, så vil sundhedsvæsenets nuværende problemer ligne en forårsdag i maj i forhold til den perfekte storm, som kan ramme os. Se mere i temaet her: