Tre fyrtårne kom på mærkerne

I forbindelse med LVS' 100 års jubilæumsmøde blev Dagens Medicins frimærkepris uddelt til tre markante danske læger: Liselotte Højgaard, Henrik Kehlet og Morten Sodemann. De blev udvalgt af en lille priskomite blandt de, som LVS' medlemmer havde peget på. Ideen med prisen er, at kollegerne hædrer tre af deres egne ved at give dem deres eget frimærke. Prisen blev uddelt af sundhedsminister Ellen Trane Nørby:

Frimærkepriserne

Nicolai Döllner, chefredaktør Dagens Medicin, sundhedsminister Ellen Trane Nørby og prismodtagerne: Henrik Kehlet, Morten Sodemann og Liselotte Højgaard

Liselotte Højgaard er klinikchef for Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET på Rigshospitalet, der under hendes ledelse er blevet en af de største og mest anerkendte nuklearmedicinske institutioner i Europa. Den udmærker sig især ved det tætte sammenspil mellem patientdiagnostik og forskning. Hun fik frimærkeprisen for gennem sit lange og imponerende virke at have gjort en bemærkelsesværdig forskel for det danske sundhedsvæsen, både som kliniker, forsker og administrator.

Henrik Kehlet har stået i spidsen for at føre accelererede operationsforløb ud i livet i det danske sundhedsvæsen, og for at dokumentere metoderne bag forløbene med sin forskning, og for at udbrede metoderne til hele sygehussektoren. Han fik frimærkeprisen for sit store og langvarige arbejde med de accelererede operationsforløb med effektiv smertebehandling, kortere indlægningstider og langt færre komplikationer efter et operationsforløb.

Morten Sodemann er leder af Invandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital. Han fik frimærkeprisen for sin store indsats for at hjælpe en sårbar og svag gruppe af syge og traumatiserede indvandrere. Han har som professor i indvandrermedicin og global sundhed ved Syddansk Universitet været primus motor bag etableringen af klinikken i Odense, og hans professorat er det første af sin art i Norden.