Holdningspapir

God sundhedsfaglig ledelse

Ledelse er en integreret del af lægegerningen. Fra den første dag i klinikken påtager lægen sig ledelsesmæssige opgaver i forhold til andre faggrupper og omverdenen. Det har historisk set også været lægerne, der har siddet på lederposterne i sundhedsvæsenet, fra klinikken og op til de øverste poster i væsenet. Sådan er det ikke længere, og det er et problem, fordi alle studier viser, at de arbejdspladser i sundhedsvæsenet, der tiltrækker de bedste medarbejdere og har de bedste behandlingsresultater, har højt kvalificeret sundhedsfaglig ledelse. Det er dygtige læger, der er ledere.

God sundhedsfaglig ledelse forudsætter god sundhedsfaglig indsigt

Enhver ledelsesmæssig beslutning i sundhedsvæsenet skal være sundhedsfagligt funderet for at få den bedste kvalitet i behandlingen. Det er kun fagpersoner med dyb indsigt i sygdomsbehandling og patienternes behov, der kan tage kvalificerede beslutninger om sundhedsvæsenets organisering og funktion. Det gælder således også spørgsmål om prioritering af sundhedsvæsenets ressourcer, hvor indsigt i behandling og sygdomsforløb er en forudsætning for at tage rationelle beslutninger på et oplyst og systematisk grundlag. I den funktion har den sundhedsfaglige leder brug for rådgivning og støtte fra en række andre faggrupper, men god sundhedsfaglig ledelse forudsætter god sundhedsfaglig indsigt.

God sundhedsfaglig ledelse sikrer forskning, uddannelse og evidens

Tillidsforholdet mellem læge og patient og inddragelse af patienterne i beslutninger omkring behandling er en forudsætning for god sundhedsfaglig ledelse. Det er også forudsætningen for, at det er forskning, viden og evidens, der bestemmer behandlingerne i sundhedsvæsenet, og ikke tro og fornemmelser, der baserer sig på tvivlsomme ekkorum på internettet. Det er derfor også den gode sundhedsfaglige ledelse, der skal sørge for, at det er forskningen, der fortsat er den drivende kraft i sundhedsvæsenets fremdrift, og at læring og uddannelse er dagsordensættende i kulturen.

Bevidstgørelse om lægerollen som leder

Forudsætningen for at udfolde den gode sundhedsfaglige ledelse er, at det er muligt at rekruttere gode sundhedsfaglige ledere. Ledelse skal derfor have en mere fremtrædende plads i lægekulturen, og introduktionen til ledelsesperspektivet bør allerede indgå i den lægelige grunduddannelse. Kandidaterne bør allerede før mødet med virkeligheden være bevidstgjort om dette perspektiv i lægegerningen. Det skal derfor også indgå i kulturen på sundhedsvæsenets arbejdspladser, at man tidligt identificerer og ansporer nye kandidater, der har interesse og talent for ledelse. LVS viste i en nylig gennemført undersøgelse blandt medlemmerne, at syv ud af ti læger godt kunne tænke sig at gå ind i en ledelsesfunktion i løbet af deres karriere. Det står i kontrast til de få, der faktisk søger ledelsesstillinger.

Respekten om den gode sundhedsfaglige leder

Det er derfor nødvendigt at arbejde aktivt med at ændre lægekulturen og kulturen på sundhedsvæsenets arbejdspladser, så det bliver mere attraktivt at påtage sig ledelsesopgaver. Det gælder også de økonomiske rammer, men først og fremmest gælder det om at øge respekten omkring de kolleger, der påtager sig ledelsesopgaver og sørger for, at væsenet kan fastholde og styrke god lægefaglig ledelse. Det er en opgave, som virker overkommelig, hvis der på alle niveauer, politisk, faglige, administrative, bliver en øget bevidsthed om evidensen for, hvad god sundhedsfaglig ledelse betyder for kvaliteten af sundhedsvæsenets kerneydelse: patientbehandlingen.

LVS marts 2019