Nyhed

De ti bud om god sundhedsfaglig ledelse

På baggrund af debatten på årsmødet 2019 med temaet "Skal lægen tilbage i førersædet?" har LVS' bestyrelse formuleret ti bud om god sundhedsfaglig ledelse i sundhedsvæsenet:

Ledelse er en integreret del af lægegerningen

God ledelse i sundhedsvæsenet er baseret på høj sundhedsfaglig kompetence

Enhver ledelsesmæssig beslutning i sundhedsvæsenet skal være sundhedsfagligt funderet

God sundhedsfaglig ledelse og dyb sundhedsfaglig indsigt er forudsætningen for en optimal brug af sundhedsvæsenets ressourcer

God sundhedsfaglig ledelse med inddragelse af patienterne skal sikre, at det er viden, der bestemmer behandlingerne i fremtidens sundhedsvæsen

God sundhedsfaglig ledelse skal sikre et sundhedsvæsen, der bygger på forskning og uddannelse

Ledelsesperspektivet skal være en vigtig del af lægekulturen og indgå allerede i lægeuddannelsen

Der skal være en aktiv rekruttering og uddannelse af sundhedsfaglige ledelsestalenter i sundhedsvæsenet

Der skal arbejdes aktivt for en kulturændring, der øger respekten for den gode sundhedsfaglige leder

Der skal arbejdes aktivt for en kulturændring, der tydeliggør den betydning, som god sundhedsfaglig ledelse har for kvaliteten af den lægelige kerneydelse, patientbehandlingen