Nyhed

Et nyt behandlingsråd er voldsomt underfinansieret

Regeringen og Dansk Folkeparti lægger i aftalen om en sundhedsreform op til, at det nuværende medicinråd udvides til et Medicin- og Behandlingsråd. Det er i princippet en god og rigtig beslutning, siger Henrik Ullum, formand for LVS. Vi har længe ønsket os et behandlingsråd. Men det fremgår også af aftalen, at det skal drives på basis af en ekstrabevilling på under 14 mio. kroner om året. Hvis det beløb ikke hæves, så har Rådet ikke en chance for at udføre sin opgave på et fagligt forsvarligt niveau.

Det nuværende Medicinrådet havde i 2018 et budget på 43,6 millioner kroner. Det skal fortsætte sit arbejde med at vurdere ny dyr sygehusmedicin uændret. Det nye behandlingsråd skal efter aftalen udføre 5-8 analyser om året af "nye medicinske teknologier og behandlingsformer". Det er for det første helt uambitiøst i forhold til det behov, der er for analyser på området. For det andet er det langt mere kompliceret at vurdere nye teknologier og behandlingsformer end ny medicin. Derfor hænger økonomien slet ikke sammen.

Den økonomiske ramme udelukker derfor også en indsats for at vurdere eksisterende behandlinger, hvor der kan være store gevinster at hente for såvel samfundet som for patienterne. LVS og Danske Patienter har sammen formuleret et Vælg Klogt projekt, som ville være en oplagt aktivitet for et behandlingsråd, men det kan slet ikke rummes inden for de økonomiske rammer, som lægges frem. Oplægget til et Medicin- og Behandlingsråd er visionsløst og voldsomt underfinansieret.

Læs hele interviewet med Henrik Ullum i Ugeskrift for Læger: