Nyhed

Forskningen er en fodnote i forslaget til sundhedsreform

Det er dybt betænkeligt, at regeringen udsender et forslag til sundhedsreform på 144 sider, hvor forskningen er en fodnote på side 126, og kun som en reference til, at den offentlige forskning er basis for Danmarks Life Science industri. Det konstaterer LVS' formand Henrik Ullum på det elektroniske nyhedsbrev Altinget.

Vi har som forskere intet imod at samarbejde med den private sektor. Forskningen i den offentlige sektor er basis for den succes, som har gjort det muligt for en række store danske firmaer at gøre lægemidler til vores største eksportvare. Men det er ikke kernen i det samarbejde mellem læge og patient, der får patienten eller forsøgspersonen til at stille sine data til rådighed for forskningen. LVS har netop vedtaget en række dataetiske principper, et dataetisk lægeløfte, der fastlægger principperne for ”kontrakten” med patienten og med samfundet. 

Forskningen er den motor, der driver sundhedsvæsenet fremad mod en stadig bedre kvalitet og tilbud om bedre behandlinger. Bliver den glemt vil vi rulle det danske sundhedsvæsen baglæns og vil med stor sikkerhed også miste vores førerstilling som forskernation. Se hele Henrik Ullums kommentar ved at bruge linket her til højre: