Nyhed

Lægevidenskabelige Selskaber skal vælge ny ledelse

På torsdag 12. november holder Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) sit ordinære repræsentantskabsmøde, og årets møde bliver det sidste med professor Henrik Ullum som formand. Henrik Ullum er netop blevet udpeget til ny adm. direktør for Statens Serum Institut og stopper derfor i LVS.

En enig bestyrelse i LVS peger på den nuværende næstformand, overlæge Susanne M. Axelsen, Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital, og leder af Vælg Klogt-projektet i samarbejde med Danske Patienter, som kandidat til formandsposten. Hun siger:

»Siden 2016 har jeg været næstformand i en arbejdsom og velfungerende LVS-bestyrelse. Der er og venter fremover mange vigtige opgaver for LVS. Dem har jeg både mod på og lyst til at tage fat på i samarbejde med de lægefaglige selskaber og bestyrelsen.«

Bestyrelsen indstiller desuden professor i intensiv medicin, Anders Perner, Rigshospitalet, til posten som næstformand. Anders Perner siger:

»Jeg har siden 2018 været bestyrelsesmedlem i LVS med fokus på at forbedre sundhedsvæsenet gennem faglighed og klinisk forskning. Det bliver der rigeligt brug for at kæmpe for også i de kommende år.«

På valg i den siddende bestyrelse er overlæge Christian Gerdes, AUH, ledende overlæge Jens Hillingsø, Rigshospitalet, ledende overlæge Lars Østergaard, AUH, og professor Søren Overgaard, OUH. De ønsker alle at genopstille. Professor i almen medicin Jette Kolding Kristensen, Aalborg Universitet, har valgt at stoppe.

Det er muligt at melde sit kandidatur frem til mandag den 9. november kl. 10.

Indtil nu har Michel Nemery, Anders Beich og Carsten Obel meddelt deres kandidatur til bestyrelsen.

Mandag den 9. november kl. 10 er også fristen for, at repræsentanter for de lægevidenskabelige selskaber kan tilmelde sig mødet og gøre brug af deres stemmeret.

Begge tilmeldinger skal ske med en mail til LVS’ sekretær, Eva Baadsgaard, på evb@dadl.dk. Dette af hensyn til afstemningsproceduren, der i år sker digitalt.

Mødet holdes virtuelt torsdag den 12. november fra kl. 16-18.

Repræsentantskabsmødet skal udover valg til bestyrelsen også stemme om optagelse af tre selskaber. Desuden vil der være et fagligt indslag i skikkelse af projektchef, cand.merc., ph.d. Sidsel Vinge, VIVE, som vil fortælle om kommunernes kvalitetsarbejde set i lyset af en kommende sundhedsreform.