Nyhed

Hvad venter vi på, Løhde og Egelund?

Det ligger lige til højrebenet at sætte gang i en række af Robusthedskommissionens centrale anbefalinger, nemlig alle dem der handler om at investere i at dygtiggøre personalet i sundhedssektoren.

Gitte Valsted Eriksen

»Der er desværre ikke afsat midler til at udvikle og fremtidssikre den lægelige videreuddannelse på finansloven, så i 2024 er arbejdet finansieret af lommeuld,« siger Gitte Valsted Eriksen, medlem af bestyrelsen i LVS. – Foto: Kåre Viemose

Regeringen kan blot sende penge efter den nye plan for lægers videreuddannelse, som efter flere års grundigt arbejde nu stort set er færdig. Desværre uden finansiering.

LVS mener, at det er en god plan, der vil gøre de kommende speciallæger både dygtigere og bedre til at arbejde på tværs. Planen imødekommer på mange måder rapporten fra Søren Brostrøm & co. Det gælder f.eks. ønsket om fokus på kompetencer der kan behandle multisygdomme og psykisk lidelse og på, at lægers karriere ikke fører væk fra det kliniske og patientnære arbejde.

Men hvor er I henne, politikere, når det gælder finansiering og prioritering  af uddannelse, spørger en af LVS’ repræsentanter i arbejdet med den nye lægelige videreuddannelse, uddannelseskoordinerende ledende overlæge Gitte Valsted Eriksen, som er medlem af bestyrelsen i LVS.

»Det koster at uddanne. Men det er dyrere at lade være, for god uddannelse skaber kvalitet i behandlingen. Der er desværre ikke afsat midler til at udvikle og fremtidssikre den lægelige videreuddannelse på finansloven, så i 2024 er arbejdet finansieret af lommeuld. Men hvordan med finansloven for 2025 eller nogle startpenge i 2024, Sophie Løhde og Christina Egelund,« spørger Gitte Valsted Eriksen.

Hun opfordrer regionsrådene og folketinget til at acceptere, at uddannelse af sundhedspersonale skal professionaliseres og udvikles til også at inddrage f.eks. digitale kompetencer, kvalitetsarbejde og samtalen om den sidste tid.