Nyhed

Lidt for meget vinkel på industrien og lidt for lidt på styrket klinisk forskning

Life Science Rådet har netop afleveret sine anbefalinger til regeringen, som herefter har indtil foråret til at udarbejde sit udspil til en ny life science-strategi. 

Susanne Axelsen

»Nyt og mere er ikke altid bedre, og sundhedsvæsnet har ikke hverken tid eller råd til at bruge kostbare ressourcer på behandlinger, procedurer og produkter med udokumenteret eller for lille effekt,« siger formanden for LVS, ledende overlæge Susanne Axelsen. – Foto: Kåre Viemose

LVS har været glad for at bidrage til rådets arbejde som den eneste kliniske repræsentant. 

Vores budskab har hele vejen igennem været, at sundhedsvæsnet først og fremmest eksisterer for patienternes skyld, og at dette også skal afspejle sig i en life science-strategi. 

LVS’ første anbefaling til regeringens life science strategien er, at den kliniske forskning styrkes væsentligt. Det vil både gavne de offentlig-private samarbejder og den forskning, der ikke involverer en kommerciel partner. 

Styrket klinisk forskning og tests nævnes heldigvis i rådets anbefalinger. Desværre fylder en hurtigere  implementering af life science-industriens produkter langt mere. Det samme gælder ønsket om, at sundhedsvæsnet skal efterspørge flere produkter og løsninger end i dag – og dermed ser vi, at sundhedsvæsnets eksistensberettigelse vinkles lidt for meget i retning af at tjene som et marked for life science industrien og dermed bevæger vi os lidt for langt væk fra det, der bør være vores alles førsteprioritet: At sikre, at patienterne får tilbudt det rigtige – som ikke nødvendigvis er noget nyt eller noget mere. 

»Nyt og mere er nemlig ikke altid bedre, og sundhedsvæsnet har ikke hverken tid eller råd til at bruge kostbare ressourcer på behandlinger, procedurer og produkter med udokumenteret eller for lille effekt. Vi har hverken medarbejdere eller økonomi til at fortsætte ad den vej. Tid og penge kan som bekendt kun bruges én gang,« siger formanden for LVS, ledende overlæge Susanne Axelsen.

Sundhedsvæsnet skal derfor have langt bedre muligheder for at teste produkter og løsninger, før de implementeres eller skaleres, end det har i dag. 

LVS’ anden anbefaling til regeringen er derfor, at regeringens endelige life science strategi styrker sundhedsvæsnets evne til at teste både nyt og gammelt lige så meget, som man igennem skiftende life science strategier har ønsket at styrke implementeringen af life science industriens produkter. 

Det kan gøres med en landsdækkende test-infrastruktur (platformsforsøg). Det kræver en stor engangsinvestering i den digitale løsning. Men det vil betale sig i patientsikkerhed, kvalitet i behandlingen og reduktion i forbrug af tid og penge på de forkerte ting. Det må være en fordel for alle parter.

Life Science Rådets anbefalinger.