Nyhed

LVS: Sundhedsvæsenet risikerer at blive mindre robust, hvis der ikke indføres en omfattende testkultur 

Det er svært at være uenig i Robusthedskommissionens 20 målsætninger på overskriftsniveau. Men djævlen ligger som altid i detaljen, siger LVS’ formand, ledende overlæge Susanne Axelsen, og peger på et ømt punkt, nemlig kommissionens ønske om, at »digital og teknologisk først« skal være et princip. Kommissionen skriver:

‘Digitale løsninger og ny teknologi, herunder velfærdsteknologi, som har en dokumenteret effekt i forhold til at kunne frigive tid og ressourcer, skal være førstevalget til at løse opgaver i sundhedsvæsenet.’

»Teknologiske og digitale løsninger skal testes på linje med alt andet, vi bruger i sundhedsvæsnet for at se, om det gavner patienterne. Det gælder også påstande om arbejdskraftbesparelser. Men det offentlige sundhedsvæsen er i dag desværre slet ikke gearet til at løfte den opgave,« siger Susanne Axelsen.

LVS kan kun være enig i, at dokumenteret effekt så vidt muligt skal være en forudsætning for, at vi tager produkter i anvendelse i sundhedsvæsnet. Det handler om patientsikkerhed. Det handler om god ressourceanvendelse, og det handler om etik i forhold til borgere og patienter. 

LVS bakker op om Behandlingsrådet, men man har desværre ikke indrettet det sådan, at det har nogen reelle muligheder for følge op på ringe evidens for et givet produkt med kliniske afprøvninger. Det kræver en helt anden økonomi, end den man har forsynet rådet med. 

Problemet er det samme overalt i det offentlige sundhedsvæsen: Vi har ikke formået at etablere en generel testkultur, som gør sundhedsvæsnet i stand til at beskytte sig selv imod overflødige, skadelige og unødigt ressourcekrævende behandlinger, procedurer og indkøb af diverse produkter og løsninger. 

Det er præcis derfor, at LVS har peget på, at der skal satses massivt på klinisk forskning med en blivende digital infrastruktur inklusive et fokus på at inddrage sygdomme og patientgrupper, der i dag er forsømte. 

»Hvis Robusthedskommissionens anbefaling om ”digitalt og teknologisk først” bliver til et knæsat princip, uden at man samtidig gør sundhedsvæsnet langt bedre i stand til at identificere hvad der virker og hvad der ikke gør, så bliver resultatet desværre et mindre robust sundhedsvæsen,« siger Susanne Axelsen.

Læs rapporten fra Robusthedskommissionen HER.