Nyhed

Ole Frits Hegnet Nørregaard, 71

MINDEORD 

Det er med sorg, at vi i LVS har modtaget nyheden om Ole Frits Hegnet Nørregaards død den 24. oktober. Han blev 71 år. 

Ole Nørregaard

Ole Frits Hegnet Nørregaard. – Foto: Joachim Rode

Ole var medlem af LVS’ bestyrelse fra 2014 til 2018, og han var et skattet medlem. 

Han bestred bl.a. posten som formand for LVS’ vurderingsudvalg for fagområdet akutmedicin – en ikke helt nem post som han varetog med sin sædvanlige kombination af skarphed og lune, og han formåede med sin tørre humor ofte både her og i bestyrelsesarbejdet generelt at afbalancere svære faglige diskussioner, så de landede et godt sted. 

Det var derfor også med stor beklagelse, at bestyrelsen modtog Oles besked om, at han i 2018 med egne ord besluttede at »give stafetten videre« efter næsten 40 år som aktiv i fagorganisatoriske og fagpolitiske sammenhænge. 

Ole spillede en aktiv rolle som medlem af bestyrelsen i Yngre Læger (dengang FAYL) under lægekonflikten i 1982, som endte med en radikal ny overenskomst, og var livet igennem optaget af uddannelse, arbejdsvilkår og faglighed som afsæt for de rette beslutninger.

Det gjaldt ikke mindst hans indsats på Aarhus Universitetshospital for patienter med respirationssygdomme, hvor han var endestationen og skulle knække koden for de ofte virkelig komplekse problemstillinger.

»Det er langtfra nok, at man som kirurg er god til at slå knuder, og at man som mediciner er god til at lytte med stetoskop. Man bliver nødt til at kunne forstå hele patienten,« sagde Ole Nørregaard i et længere portrætinterview i 2012 i Dagens Medicin, som sigende nok summer hans virke op under denne overskrift:

‘Det handler om at være en ordentlig medborger’

Vores dybeste medfølelse går til Oles pårørende. 

Ære være Ole Nørregaards minde.