Nyhed

»Uden jeres rådgivning ville sundhedsvæsenet være ilde stedt«

Det er ulønnet, det er tidskrævende og det er sommetider konfliktfyldt.

I felten for LVS - gruppebillede

Over 100 læger repræsenterer LVS i over 40 forskellige nævn og udvalg. Her gruppen, som sidder i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning, nogle som suppleanter (fv): Ulla Møller Weinreich, Per Vadgaard Andersen, Dorte Stærk, Kresten Rubeck Petersen, Jesper Erdal, Birgitte Rode Diness, Jeanett Østerby Bauer og Sam Riahi. – Foto: Nicolai Döllner

En attraktiv jobbeskrivelse? Måske ikke umiddelbart, men ikke desto mindre stiller en lang række lægefaglige specialister gerne op i tillidshverv for LVS i de over 40 råd, nævn og udvalg, hvor organisationen bidrager til at udvikle rammerne for det danske sundhedsvæsen.

Og der er en mening med galskaben, hvis man spørger en af LVS-repræsentanterne, professor Ulla Møller Weinreich fra Aalborg Universitetshospital. Hun kalder opgaven for et borgerligt ombud og dertil en god mulighed for at udøve indflydelse og udvikle sig personligt.

Ulla Møller Weinreich repræsenterer LVS i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning og i Nationalt råd for psykisk sygdom og mental sundhed. De over 100 øvrige LVS-repræsentanter arbejder eksempelvis i de mange fagudvalg under Medicinrådet og Behandlingsrådet, i Sundhedsstyrelsens styregruppe for kræft og i Det Rådgivende Udvalg for den Nationale Rekommandationsliste. Se den komplette liste herunder.

»Det er et vigtigt arbejde, som skal gøres, og hvis nogen tænker, at jeg har kapacitet og viden, så betragter jeg det som en borgerpligt. Personligt får jeg stor læring af at træde ind i de rum og få indblik i, hvordan processerne er administrativt. Sundhedsvæsenet er i en stor omstilling – det kan man da kun synes er spændende at være tæt på og bidrage til,« siger hun.

LVS’ formand, ledende overlæge Susanne Axelsen, genkender drivkraften hos sig selv, nemlig trangen til at bidrage til at forbedre det sundhedsvæsen, hun arbejder i og til at flytte både sig selv og sine omgivelser. 

»Som formand for de lægevidenskabelige selskaber er jeg dybt taknemmelig over, at så mange kolleger leverer så meget kvalificeret rådgivning og fagligt input på LVS’ vegne i råd og udvalg. De er en vigtig del af fundamentet for, at myndigheder og andre får indsigt i, hvad der foregår ude i sundhedsvæsnet, og hvad der er op og ned i ofte komplekse sundhedsfaglige problemstillinger,« siger Susanne Axelsen. 

Ja, sundhedsvæsnet er presset i disse år – men uden denne enorme indsats ville patienterne møde en langt ringere behandlingskvalitet, end de har krav på
Susanne Axelsen, formand, LVS

Der er stor bredde og variation i de opgaver, man varetager, når man bliver udpeget til råd og udvalg. Nogle har kort varighed og handler om at rådgive om en aktuel problemstilling, som myndighederne skal finde gode løsninger på, og hvor man som udpeget skal levere en masse på kort tid. Andre gange drejer det sig om standende råd eller udvalg, hvor opgaven strækker sig over flere år. Emnerne varierer også fra ‘nørdede’, sundhedsfaglige emner til mere overordnede emner – som f.eks. specialeplanlægning. 

Nogle af tillidshvervene har et omfang eller en karakter, som gør, at LVS-formand Susanne Axelsen vurderer, at den nuværende model ikke vil være holdbar i fremtiden.

Hun ønsker, at der fremover i højere grad bliver mulighed for frikøb i arbejdstiden og en ledelsesmæssig prioritering af, at nogle medarbejdere i en kortere eller længere periode faktisk yder en indsats for at forbedre sundhedsvæsnet, fordi de har netop de kompetencer, der er brug for. 

»Ja, sundhedsvæsnet er presset i disse år – men uden denne enorme indsats ville patienterne møde en langt ringere behandlingskvalitet, end de har krav på,« siger Susanne Axelsen. »Det ville faktisk være et ilde stedt sundhedsvæsen, hvis det skulle klare sig uden den faglige rådgivning, der leveres af LVS’ medlemmer. og derfor er det rigtigt og vigtigt, at politikere og bevillingsgivere involverer os i at udvikle de næste forandringer og forbedringer.«

Hun understreger derfor, at der skal udarbejdes nye modeller, som kan sikre, at læger fortsat bidrager til sundhedssektorens udvikling udover deres daglige arbejde. Det vil ikke være en selvfølge i fremtiden, hvor de yngre lægegenerationer vil kræve en anderledes måde at arbejde på. Og det handler ikke ”bare” om at aflønne dem for indsatsen.

»Nej, penge er ikke det enkle svar. Der skal i nogle tilfælde – som f.eks. arbejdet med kliniske retningslinjer – skabes organisationer, der hjælper med at udføre opgaverne, og lægerne skal frikøbes eller afløses fra deres daglige arbejde, så de kan udføre deres tillidshverv om dagen i stedet for som nu om aftenen, i weekender og i ferier. Ligesom man gør med de kliniske kvalitetsdatabaser og -styregrupper,« siger Susanne Axelsen.

HER er LVS repræsenteret

Lungemediciner Ulla Møller Weinreich: »Jeg vil gerne byde ind med at tænke anderledes«
Radiolog Dorte Stærk: »Det er en egentlig en meget diplomatisk rolle«
Kardiolog Sam Riahi: »Når du gør det, svarer det til at smide en ny MacBook Pro ud ad vinduet«