Nyhed

Årsmøde 2024: Læger uden bremser

Hvordan bidrager vi som læger til sundhedsvæsenets nye virkelighed, hvor riget fattes hænder og der måske er for mange ‘varer’ på hylderne? Det handler LVS' årsmøde 2024 om.

Igennem årtier har vi som læger drevet centralisering og specialisering, og vores tilbud er ofte meget avancerede og talrige. Hvordan bremser vi op og får et bredere syn på patientens rejse? Et skarpere blik på prioritering? Og på overbehandling? Hvordan fornyer vi lægerollen og kontrakten med patienten? Hvordan håndterer vi forventningsafstemning med patienterne bedre end i dag?

Vi er på en stor og obligatorisk opgave. Både os der har drevet udviklingen, og ikke mindst de nye generationer som får en anderledes opgave med fokus på det sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer og et gensyn med de bredere lægekompetencer.

Årsmøde 08

– Foto: Joachim Rode

ÅRSMØDE
Torsdag 25. januar 2024 kl. 9.00 – 16.00,
IDA, Kalvebod Brygge 31, 1560 København.
Konferencen er fuldtegnet. Klik
HER for at komme på venteliste.
Konferencen bliver streamet og kan ses gratis HER.

 

PROGRAM


9.00   Velkommen
LVS-formand Susanne Axelsen sætter scenen.

Ordstyrere: Læge Ida Donkin og særlig rådgiver Nicolai Döllner, LVS

9.10   SELVRANSAGELSENS TIME

Medlem af Sundhedstrukturkommissionen Dorthe Crüger – hvorfor er vi kommet derhen, hvor der er så lang afstand mellem primær- og sekundær sektor? Hvordan håndterer vi, at vi har flere varer på hylden end vi har råd til? Hvor stiller det kontrakten mellem patienter og læger? 

Tidl. medlem af Medicinrådet Hanne Rolighed Christensen, cheflæge, Bispebjerg Frederiksberg Hospital:  Læger og prioritering – to forenelige størrelser? En analyse fra krydsfeltet mellem forventninger, interesser og et budget, som ikke er uendeligt. 

10.25   Pause

10.45   Cheflæge Jacob Thorsted Sørensen, kardiologisk afdeling, AUH: Ja, det er et omkostningstungt speciale. Men kan vi udvikle os uden at række ud efter det ypperste? 

11.20    MARIE OG AUGUST KROGH PRISEN
Uddeling af en af landets største priser til en enestående, lægevidenskabelig forsker, udpeget af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. Novo Nordisk Fonden donerer 1,5 mio. kr.

11.55   Frokost

12.55   OPBREMSNINGEN

De står med arven. De har netop taget ansvaret på sig som cheflæger. Hvad vil de, hvordan navigerer de, hvordan vil de holde den kliniske fane højt trods pres fra alle sider? Hvordan rådgiver de medarbejderne om kontrakten med patienterne?

Tre relativt nybagte og unge cheflæger beskriver deres situation og stiller spørgsmål til de ansvarlige på ledelsesniveau og i politik.

Kristian Bergholt Buhl, 44, cheflæge, Geriatrisk Afdeling, OUH.

Thea Heide Faaborg, 40, cheflæge, Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. 

Simon Hyttel-Sørensen, 45, cheflæge, Afdeling for Intensiv Behandling, Rigshospitalet.

14.25   Pause

14.45   I HAR ANSVARET. VI HAR FEM KVARTER – HER ER FEM SPØRGSMÅL
Debat: Formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, Karin Friis-Bach (Rad.), MF Per Larsen (kons.), Folketingets Sundhedsudvalg, medlem af Sundhedstrukturkommissionen, Dorthe Crüger, cheflæge Hanne Rolighed Christensen, Bispebjerg Frederiksberg Hospital, hospitalsdirektør Rasmus Møgelvang, Rigshospitalet, og ledende overlæge Susanne Axelsen, formand for LVS. 

Vi runder af med de tre cheflæger – fik I svar på jeres spørgsmål?

15.57   Tak for i dag
LVS-formand Susanne Axelsen får det sidste ord.


ÅRSMØDE
Torsdag 25. januar 2024 kl. 9.00 – 16.00,
IDA, Kalvebod Brygge 31, 1560 København.
Konferencen er fuldtegnet. Klik
HER for at komme på venteliste.
Konferencen bliver streamet og kan ses gratis HER.

Med forbehold for ændringer.