Ny formand: LVS har sat foden godt og grundigt ned

​​​​​​​Der kommer ingen klagesang over sundhedsvæsenets situation fra den nye formand for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), overlæge Susanne Axelsen. Tværtimod. Den 59-årige urogynækolog fra Aarhus Universitetshospital ser muligheder i at udvikle sundhedssektoren med afsæt i erfaringerne fra coronakrisen.

»Jo, vist er sundhedsvæsenet under pres, men vi har set, hvordan rigtig meget har kunnet lade sig gøre på kort tid i en særlig situation. Der har været friere adgang til data og forskningsmidler, og der er i det hele taget sat gang i meget, spændende forskning,« siger Susanne Axelsen.

Denne gode udvikling skal LVS fortsætte med at sætte sit kraftige præg på.

Susanne Axelsen, 59, er ny formand for Lægevidenskabelige Selskaber. – Foto: Kåre Viemose

»LVS har udviklet sig rigtig godt under Henrik Ullum og den nuværende bestyrelse. Vi kommunikerer meget bedre og gør det via en lang række kanaler og sikrer, at ingen glemmer os. Selskabet har sat foden godt og grundigt i jorden og er blevet lægernes faglige stemme over for offentligheden. I dag kender man os og regner med os, og vi arbejder på en række fronter med at sikre bevillinger til sundhedsforskning og for at adgangen til sundhedsdata og højteknologiske løsninger er sikker og ikke obstrueres af unødvendigt bureaukrati. Den indflydelse vil jeg være med til at øge,« siger Susanne Axelsen.

Et område, som ligger den nye formand nært, er uddannelsen af læger. LVS samarbejder med sundhedsmyndigheder og universiteter for at sikre lægeuddannelsen på det højeste niveau, så danske læger kan holde deres kompetenceniveau. Selskabet stiller desuden med fire repræsentanter i arbejdet med at revidere speciallægeuddannelsen, som Sundhedsstyrelsen netop har sat i gang, og som efter planen skal afsluttes næste år.

Susanne Axelsen er personligt dybt involveret i projektet Vælg Klogt, som i år blevet etableret i et ligeværdigt samarbejde mellem LVS og Danske Patienter. Vælg Klogt skal hjælpe med at skåne patienterne for unødvendige og skadelige behandlinger. Susanne Axelsen vil som LVS-formand fortsat være projektleder for Vælg Klogt-organisationen, som er under opbygning.

Af andre kerneområder for LVS nævner Susanne Axelsen kvalitet, sundhedsdata, kliniske retningslinjer og kliniske kvalitetsdatabaser, hvor selskabet samarbejder med regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram, RKKP, om at bringe viden tilbage til lægerne for at understøtte et lærende sundhedsvæsen. Samarbejdet omfatter også, at der foretages fagligt begrundet prioritering af behandlinger og at spild undgås.

Patientinddragelse og prioritering er yderligere et vigtigt område, hvor LVS også fremad vil udøve indflydelse bl.a. gennem det nye Behandlingsråd, der begynder sit virke i 2021. 

Lægefaglig ledelse har været på LVS’ dagsorden længe og vil fortsat være det. Det samme vil digitaliseringen af sundhedssektoren, som LVS i år har beskæftiget sig særlig intenst med gennem møderækken Digital Sundhed, der skulle have kulmineret med en heldagskonference på Christiansborg i slutningen af oktober. Konferencen er udskudt til næste år som en følge af det høje smittetryk.

»Jo, vist er sundhedsvæsenet under pres, men vi har set, hvordan rigtig meget har kunnet lade sig gøre på kort tid i en særlig situation. Der har været friere adgang til data og forskningsmidler, og der er i det hele taget sat gang i meget, spændende forskning,« siger Susanne Axelsen, ny formand for LVS. – Foto: Kåre Viemose

Susanne Axelsen er fuldt bevidst om, at hun som klinisk, lægefaglig formand adskiller sig fra forgængeren, som har en forskningstung baggrund. »Det kan kun fungere, fordi den nye næstformand (professor Anders Perner, Rigshospitalet, red.) og bestyrelsen komplementerer mig med deres stærke forskningsprofiler,« siger Susanne Axelsen, som betoner samarbejdet i hele LVS.

»Jeg vil meget gerne arbejde sammen med alle 125 selskaber under LVS. Det gør vi allerede i udstrakt grad – selskaberne leverer i mange sammenhænge værdifuld viden og indspark til LVS’ arbejde. Det er et arbejde og nogle tilbagemeldinger, som er meget værdsat.«

BLÅ BOG

Susanne Axelsen, 59 år

Karriere:

2013- Overlæge, Afd. for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital. Uddannelsesansvarlig overlæge.

2009-2013 Ledende overlæge, Afd. for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital

2003 Overlæge, Afd. for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital

2002-2003 Ekspertuddannelse i urogynækologi: Aarhus/ Glostrup

1996-2000 Speciallægeuddannelse i gynækologi og obstetrik, Aarhus/Aalborg

Uddannelse: 

2007 PhD. Aarhus Universitet

2000 Speciallæge i gynækologi og obstetrik

1989 Cand.med., Aarhus Universitet

Tillidshverv:

2020- Formand for LVS

2016-2020 Næstformand for LVS

2012- Formand for Kontinensforeningen

2008-2012 Formand for Dansk Urogynækologisk Selskab

I øvrigt:

Projektleder, Vælg Klogt

Privat:

Gift med Jørgen, som er civiløkonom. Tre børn og to børnebørn. Ivrig løber.