Nyhed

Mød Henrik Ullum: Digitale gevinster og genvordigheder under corona

Chefen for seruminstituttet beretter om den digitale lære af corona. Det gør han på møderækken Digital Sundhed 2021, som afsluttes med en heldagskonference på Christiansborg 22. september. Der er gratis adgang til at deltage efter først-til-mølle-princippet og konferencen kan desuden følges via live stream.

Tilmeld dig her, mulighed for både fysisk og virtuel deltagelse.

Henrik Ullum er slet ikke i tvivl om, at Danmarks digitale beredskab har været en grundsten i en succesfuld håndtering af coronapandemien. 

Han peger på, at vi har opbygget en gennemdigitaliseret overvågning, som har tilladt alle fra statsministeren til den enkelte borger at træffe rationelle beslutninger på baggrund af realtimeviden.

Vi har brugt de samme digitale databaser til at etablere verdens nok mest effektive test- og vaccinationslogistik og skabe dataminimerede, borgerrettede løsninger i form af apps og coronapas.

Henrik Ullum påpeger dog også nogle betydelige, digitale udfordringer.

Forskere med helt legitime forskningsbehov har måtte vente urimeligt længe på at sætte projekter i gang, fordi der har været flaskehalse i adgang til sundhedsdata.

Der har været udfordringer med digitale systemer som f.eks. Dansk Mikrobiologisk Database, MiBa, som gik fra at være en relativt lille database til dagligt at skulle modtage hundredetusinder af svar og fungere som motor i coronapasset og smittestop-appen. Opgaver som basen oprindeligt ikke var designet og dimensioneret til.

Der har også været udfordringer på informationsområdet, hvor sociale medier har polariseret debatten og vanskeliggjort arbejdet for sundhedsmyndighederne.

Henrik Ullum, 55 år, blev adm. direktør på Statens Serum Institut 1. december 2020. Han kom fra en stilling som professor og overlæge på Rigshospitalet, hvor han havde det regionale ansvar for al virologisk testning, biobanksopbygning og donormedicin. Henrik Ullum var formand for Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, i fem år frem til kort tid før sit skifte til SSI.

Tilmeld dig her, mulighed for både fysisk og virtuel deltagelse.