Nyhed

En strategi for life science-industrien skal også styrke sundhedssektoren og forskerne

LVS sidder i Life Science Rådet, som er nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Erhvervsministeriet i 2021 som en af anbefalingerne i den life science-strategi, som så dagens lys samme år.  

Susanne Axelsen, årsmøde

»Sundhedsvæsnet har ikke råd til at købe ting, der ikke virker. Vi skal udvikle det offentlig-private samarbejde, sådan at der er bedre vilkår for både de kliniske forskere og for firmaerne til at indgå samarbejder om udvikling og om test af nye produkter,« siger LVS-formand Susanne Axelsen. – Foto: Joachim Rode

Det er formand Susanne Axelsen, der repræsenterer de lægevidenskabelige selskabers interesser i et forum, der bl.a. består af de relevante styrelser, Danske Regioner, en række af de store medicinalfirmaer, Novo Nordisk Fonden, Danske Patienter og Dansk Erhverv.

Rådet har til formål at styrke den danske life science-industri samt samarbejdet mellem offentlige og private aktører i industrien og på sundhedsområdet.

En life science-strategi er en erhvervsfremmestrategi for den danske life science-industri, som er en af de erhvervsmæssige hjørnesten i den danske økonomi. Den indeholder også en ambition om at bidrage til et bedre sundhedsvæsen og bedre behandling af patienterne gennem en hurtigere vej fra produktudvikling til anvendelse i sundhedsvæsnet. 

LVS investerer kræfter i rådet, fordi en erhvervsfremmestrategi for life science efter vores mening skal forholde sig til den impact, som den får på patientbehandlingen, på sundhedspersonalets arbejde og på sundhedsvæsnets brug af både økonomiske og tidsmæssige ressourcer. Tid og penge kan kun bruges én gang. Og vi skal så vidt muligt ikke investere nogle af delene i produkter, hvis nytte vi ikke ved nok om. 

En life science-strategi uden styrket klinisk forskning og uden en kultur, hvor vi tester, når vi indfører nyt, så vi kun investerer langsigtet i de produkter, der beviseligt gavner, er ingen gevinst for et presset sundhedsvæsen. Derfor investerer LVS kræfter i at påvirke life science-strategien til gavn for kliniske forskere, sundhedspersonalet generelt og først og fremmest patienterne
Susanne Axelsen, formand, LVS

Derfor har LVS også bidraget i en arbejdsgruppe under rådet, der skal fremme klinisk forskning. Arbejdsgruppen forventes at komme med en række anbefalinger til efteråret. 

LVS har gjort de samme synspunkter gældende i en arbejdsgruppe, der skal lave anbefalinger til fremme af vækstlaget i life science-industrien. Her peger vi bl.a. på, at en bedre infrastruktur for klinisk forskning, som også investerer i underprioriterede sygdomme, bedre støttefunktioner og mere forskning uden for de store universitetsbyer også vil være en fordel for de små og nystartede firmaer, som skal finde deres niche i et stort marked. 

Nationalt Partnerskab for Sundhedsdata er endnu et initiativ under life science-strategien, hvor LVS arbejder for medlemmernes og patienternes interesser. Der arbejdes på en arkitektur for en national analyseplatform, som skal medvirke til bedre brug af sundhedsdata i forskningsøjemed. Nogle af elementerne er IT-sikkerhed, hastighed og service til forskere og firmaer. 

LVS arbejder her bl.a. for, at vi ikke må forsømme anledningen til at give klinikerne bedre muligheder for at bruge tidstro data til forbedringer af deres kliniske arbejde og for at gebyrmodellen ikke skaber et A-hold, der kan betale, og et B-hold – de offentlige forskere – som ikke kan. 

Præsentation af life science-rådet

Nationalt partnerskab for sundhedsdata