Nyhed

Vi skal være klar til den digitale revolution

Vi læger er blevet forsigtige med at anprise teknologiske gennembrud, fordi de ofte er blevet oversolgt i utide. Men den digitale revolution inden for sundhed, vi ser udfolde sig for øjeblikket, er reel. Den vil få store positive konsekvenser for patienterne, for lægerollen og for organiseringen af sundhedsvæsenet, og det kræver forandringer.

Henrik Ullum, formand LVS

Henrik Ullum: Måske har vi brug for at definere en ottende lægerolle som patienternes teknologiske guide

Vi oplever udviklingen af algoritmer i alle dele af medicin fra billedbehandling til genetiske data og komplekse kliniske data, hvor komplekse beslutninger i alle medicinens afkroge snart vil kunne understøttes af computerbaserede algoritmer. Det er støtteværktøjer til lægerne til hurtigt at finde den rette behandling til den rette patient. Et ønskescenarie for enhver sundhedsperson og for patienterne, som det hele drejer sig om.

Det kræver forandringer i arbejdsformer og udstyr i sundhedsvæsenet. Den udvikling er i gang på mange afdelinger. Det kræver i udpræget grad gennemgribende forandringer i sundhedsuddannelserne. Medicinstudiet og uddannelserne til speciallæge er præget af store mængder grundvidenskabelig- og klinisk paratviden. Vi skal gøre fremtidens læger klar til en situation, hvor meget kompleks klinisk information bearbejdes af algoritmer.

Lægernes opgave bliver at gøre denne viden menneskelig eller personlig, så der tages højde for den enkelte patients præferencer, og hvornår en patient ikke passer ind i algoritme mønstret. Vi arbejder i dag uddannelsesmæssigt med syv lægeroller. Måske har vi brug for at definere en ottende rolle som patienternes teknologiske guide. Det er komplekse ting, som skal forklares og skabes tryghed omkring, og det er sundhedspersonens opgave.

Til gengæld kan lægen lade maskinen klare mange af rutinerne og igen hæve blikket fra skærmen og genoptage samtalen med patienten. Vi har fat i en win-win, en fornyet menneskeliggørelse af behandlingsforløbet i sundhedsvæsenet.    

Henrik Ullum, formand Lægevidenskabelige Selskaber, LVS