Nyhed

Patienter, forskere og industri: Sundhedsfond skal sikre, at ny viden og ny innovation bliver brugt

Vi skal have bragt innovation og ny viden bedre i spil, så nye behandlingsformer og innovativt medicinsk udstyr i højere grad kan løfte behandlingskvaliteten og aflaste sundhedsvæsenet. Derfor bør der oprettes en sundhedsfond, foreslår Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter sammen med Medicoindustriforeningen og Lægemiddelindustriforeningen.

Susanne Axelsen

»Sundhedsvæsenet har akut og kronisk brug for innovation med evaluering af nye såvel som allerede eksisterende behandlinger, procedurer og undersøgelser,« siger LVS-formand Susanne Axelsen.

Den gamle historie om, at det tager 15 år, før ny viden og nye behandlingsmetoder bliver spredt ud i hele sundhedsvæsenet, er måske nok en vandrehistorie, men den har alligevel noget på sig.

Det kræver prioritering, kompetencer, partnerskaber og bedre brug af sundhedsdata, hvis den opgave skal løftes. Og det er en af grundene til, at der er behov for den sundhedsfond, regeringen har tegnet ambitionerne for i sit regeringsgrundlag.

Med målrettede midler skal en sundhedsfond bidrage til at få nye løsninger bedst muligt i spil med afsæt i at styrke rammer og samarbejde om sundhedsinnovation. Det mener Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), Danske Patienter, Lif og Medicoindustrien, der står bag et fælles udspil til en ny sundhedsfond.

Det handler grundlæggende set om at skabe de bedst mulige forudsætninger for patientbehandling i verdensklasse og for et robust sundhedsvæsen, så vi kan tage livtag med nogle af de store udfordringer i sundhedsvæsenet: At sikre danskerne nem og lige adgang til forebyggelse og behandling og at inddrage sundhedsteknologi og digitalisering som aflastning af personalet i et sundhedsvæsen, der mangler arbejdskraft.

Der findes allerede i dag rigtig meget sundhedsinnovation, som kan komme bedre i spil og dermed bidrage til at løse de udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor. Derfor er et af formålene med udspillet at sikre udviklingen af en fond, der har fokus stift rettet mod implementering og skalering af innovative sundhedsløsninger. 

»Sundhedsvæsenet har akut og kronisk brug for innovation med evaluering af nye såvel som allerede eksisterende behandlinger, procedurer og undersøgelser. Lige nu er ca. 20 pct. unødvendigt eller direkte skadeligt for patienterne. En sundhedsfond er bydende nødvendig til at etablere en evaluerings- og kulturorganisation, der fortsætter med kvalitet, der virker for patienterne og stopper med det, der ikke kommer patienterne til gavn,« siger formand for LVS, ledende overlæge Susanne Axelsen.

Kort om forslaget

  • Sundhedsfonden skal favne alle former for sundhedsinnovation – det vil sige alt lige fra helt nye former for lægemidler til medicinsk udstyr, herunder digital medicinsk udstyr og øvrige digitale løsninger.

  • Sundhedsfonden skal i princippet kunne støtte alle former for projekter, hvad enten de er offentlige eller private.

  • Sundhedsfonden skal ligeledes styrke rammerne for private og offentlige aktørerssamarbejde med civilsamfundet.

Finansiering

  • Det bør afdækkes, om fondens økonomiske fundament kan sikres via både statslig (finansloven) og privat finansiering (f.eks. private fonde).

Læs hele forslaget HER